- En klar oppfordring til regjeringen

Budskapet fra Øystein Olsen er at regjeringen må gjøre sitt.

OVERRASKET: Norges Bank tilsynelatende ønsker å legge mer av ansvaret for finansiell stabilitet på regulatoriske myndigheter, og ikke via pengepolitikken, mener økonomen Kjersti Haugland, Shakeb Syed og Elisabeth Holvik.
 • Even Landre
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Økonomene er overrasket over den kraftige nedjusteringen i Norges Banks rentebane.

Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet torsdag at han ikke ser for seg en renteøkning før våren 2014. Hittil har han spådd en renteøkning allerede fra sommeren.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen mener budskapet fra Norges Bank er en klar oppfordring til regjeringen.

- Rentebanen som Norges Bank presenterte viste at det er en litt større sannsynlighet for at Norges Bank vil kutte renten i løpet av det neste året enn at de vil sette den opp. Vi tolket dette som et sterkt varsel til regjeringen om at de må gjøre sin del for å stabilisere norsk økonomi, når Norges Bank er bundet på hendene og føttene av et inflasjonsmål som det synes vanskeligere og vanskeligere å nå.

Hun påpeker at regjeringen kan gjøre sitt, enten ved å dempe pengebruken over statsbudsjettet, eller ved andre tiltak som å ilegge bankene økte kapitalkrav, for på den måten å bremse både utlånsveksten og boligprisveksten.

UTSETTER: Første renteheving tror Norges Bank kommer våren 2014. Dermed skyver de den første rentehevingen ett helt år frem i tid i forhold til forrige strategirapport som ble lagt frem i oktober, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.

Hun påpeker at fra historien vet man at unormalt lave renter over lang tid øker risikoen for ubalanser og bobler i aktivapriser.

- Norges Bank trakk særlig frem den høye gjeldsgraden blant norske husholdninger, og fortsatt sterke gjeldsvekst i norsk økonomi som en grunn til bekymring. Ansvaret for å innføre motsykliske bufferkrav, og også øke andre kapitalkrav overfor bankene er det finansdepartementet og i siste instans regjeringen som sitter med, sier sjeføkonomen.

- En klar overraskelse

- En klar overraskelse fra Norges Bank, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24 etter å ha lest nyhetene fra sentralbanken.

Sentralbanksjef Øystein Olsen meldte i torsdagens rentebeslutning at han ikke ser for seg en renteøkning før våren 2014. Hittil har han spådd en renteøkning allerede fra sommeren.

- Nedjusteringen av rentebanen er større enn det jeg hadde forventet. I praksis kansellerte Norges Bank tre tidligere varslede rentehevinger, og første renteheving vil sannsynligvis komme i juni-møtet sommeren 2014, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets til E24.

Det vil si at Norges Bank ved utgangen av neste år vil ha en styringsrente på 2,0 prosent, sammenlignet med dagens nivå på 1,5 prosent.

Lavere rentevekst

- Det er tydelig at de fokuserer på de faktorene som trekker ned. At inflasjonen trekker banen ned er på mange måter en konsekvens av den sterke kronen. De tar hensyn til den sterke kronen, via inflasjonskanalen, og jeg vil tro at de også ser på kronen i forhold til den direkte effekten den har på den tradisjonelle eksportindustrien i Norge, sier Syed.

- Jeg har lenge ment at renten bør ligge høyere. Når de kutter i rentebanen blir ikke min argumentasjon svakere, legger han til.

Kjersti Haugland i DNB bet seg spesielt merke i hvor kraftig renten vil stige, når den først skal økes.

- Det som overrasker mest er det som ligger lengst ut på rentebanen, nemlig at Norges Bank venter en saktere renteoppgang enn de har anslått før, sier Haugland.

Øystein Olsen sier nemlig i rapporten av det ser ut til å ta lenger tid enn ventet før prisveksten i Norge kommer opp på inflasjonsmålet på 2,5 prosent.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET

Slik spår Norges Bank at renten vil utvikle seg fremover. (Fra Pengepolitisk rapport mars 2013)

Haugland i DNB Markets mener sentralbanken viser at de har et nytt syn på inflasjonen, og peker på at sentralbanken nå spår en prisvekst på to prosent i 2016. For 2015 har de nedjustert sitt anslag for prisveksten fra 2,25 til to prosent.

- En av de viktige årsakene til at prisveksten ikke stiger er det som skjer ute i verden, sier hun.

- Norges Bank erkjenner at de ikke klarer å få opp prisveksten til målet om 2,5 prosent med dagens rentepolitikk som de ser på som en ansvarlig rentepolitikk, legger hun til.

Seniorøkonomen mener sentralbanken viser en større rentefleksibilitet på et tidligere tidspunkt enn de har gjort før.

Krisebuffer

En svært viktig del av torsdagens nyheter er sentralbankens tanker om den såkalte motsykliske kapitalbufferen. Den skal sikre at bankene har sterke ben å stå på i nedgangstider.

- Jeg tror at Norges Bank tilsynelatende ønsker å legge mer av ansvaret for finansiell stabilitet på regulatoriske myndigheter, og ikke via pengepolitikken. Nå har de slått sammen rapporten om finansiell stabilitet med pengepolitisk rapport. Norges Bank kommer også med forslag på motsykliske buffere, og foreslår at det er riktig av bankene å legge til grunn de nye rammebetingelsene som er på vei, sier Syed i Sparebank 1 Markets.

Norges Bank skal gi råd til Finansdepartementet om hvordan bufferen skal fungere og hvor stor den skal være. I torsdagens rapport sier de at de avventer de andre kravene som nå kommer fra norske myndigheter før de kommer med sine råd.

- Norges Bank kommer nok med rådet i juni. Så skal Finansdepartementet utarbeide reglene som bankene deretter har 12 måneder på seg for å implementere, sier Haugland i DNB.

Ifølge Norges Bank skal bufferen vurderes etter utviklingen i disse fire indikatorene:

 1. Samlet gjeld til bedrifter og husholdninger i forhold til norsk økonomi (bruttonasjonalprodukt på fastlandet)
 2. Boligpriser sammenlignet med husholdningenes disponible inntekt
 3. Salgspriser på næringseiendom
 4. Hvor avhengig norske banker er av å finansiere seg i markedet

- De fire indikatorene som de la frem ligger alle godt over et normalt nivå. Olsen peker på at man bør skru på bufferne, men sier samtidig at dette må ses i sammenheng med de generelle kapitalkravene. Vi tolker dette som at Norges Bank kanskje ikke vil skru bufferen opp på fullt som er 2,5 prosent, sier Kjersti Haugland i DNB.

Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets mener at Norges Banks ansvar for stabiliteten blir mindre, og at presset for å heve renten dermed avtar.

Dermed kan de holde renten lavere av hensynet til kronekursen, og samtidig ikke bli klandret for å skape finansiell ustabilitet.

- Det er ingen tvil om at det er et skifte sentralbankens tenkemåte, sier sjeføkonomen.

Kronen har svekket seg mot de fleste valutaer etter dagens rapport fra sentralbanken.

Les også

Johnsen: - Jeg merker meg at anslagene er justert nedSkyver på renteoppgangenNå kommer rentebeslutningen

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Sentralbanksjefenlar renten ligge

 2. Sjeføkonom: – De er redd for å ta i for mye

 3. - Med denne prisstigningen errentekutt utelukket

 4. – Olsen overrasker boligmarkedet

 5. Tror skyhøy oljepengebruk spikrer raskere rentehopp