Stadig flere unge uten jobb

Køen av unge arbeidssøkende blir stadig lengre. I år kommer over 73 millioner unge til å stå uten jobb verden over.

KØEN ØKER: Kø ved et arbeidsformidlingskontor ved Malaga i Spania, som er ett av landene som sliter med svært stor ungdomsledighet.

Jon Nazca
  • NTB
Publisert: Publisert:

Det er heller ingen tegn til bedring de neste årene. Det er den dystre konklusjonen til Verdens arbeidsorganisasjon ILO, som onsdag la fram nye tall for arbeidsløsheten blant unge.

Rundt 73,4 millioner unge mellom 15 og 24 år kommer ved årsslutt til å være registrert som arbeidsledige i verden, ifølge organisasjonens oversikt. Det er 3,5 millioner flere enn i 2007.

Unge mest utsatt

Innen 2018 frykter ILO at ytterligere to millioner unge skal ha havnet i ledighetskøen. Det vil gi en samlet ungdomsledighet på 12,8 prosent.

Det er unge arbeidstakere som er mest utsatt i vanskelige økonomiske tider. ILO er spesielt bekymret for situasjonen i EU, Midtøsten og Nord-Afrika, der ungdomsledigheten har steget kraftig de siste årene.

Manglende bedring i økonomien i fjor og i år gjør krisen på arbeidsmarkedet verre, og kampen om de ledige jobbene blir bare større, heter det i ILOs rapport.

Konsekvenser

Situasjonen i Europa vil trolig bli noe bedre i årene framover, men ledigheten blant unge vil sannsynligvis likevel ligge over 16 prosent fram til 2018. Stadig flere unge europeere tvinges til å ta jobber de er overkvalifiserte for, mens andre må ta til takke med deltidsarbeid.

Langtidsledighet blant unge har store konsekvenser for samfunnet, advarer ILO, som blant annet merker seg unge arbeidstakeres mistro til sosioøkonomiske og politiske systemer.

– Noe av denne mistroen har kommet til uttrykk i politiske protester slik som bevegelsene mot innsparingstiltakene i Hellas og Spania, skriver organisasjonen.

Publisert:

Flere artikler

  1. Ny ledighetsrekord i eurosonen

  2. Varsku om tapte generasjoner

  3. Sterke spanske-veksttall: – Landet er ikke ute av krisen ennå

  4. I OECD er 46,2 millioner uten arbeid

  5. Flere i jobb i de rikeste landene i verden