Regjeringen endrer på sykelønnsforslaget

Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn. Det bekrefter arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) inviterte NHO, LO, UNIO, KS, VIRKE, YS, Spekter og Akademikerne til møte mandag formiddag om minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger. Etter møtet ble det klart at det omstridte sykelønnsforslaget ble droppet.
Publisert:

Regjeringen foreslo opprinnelig å øke inngangen på sykelønnsordningen fra 0,5G til 1G, men legger nå bort forslaget.

– Vi så på dette som en mindre teknisk justering og ikke et brudd på avtalen om et inkluderende arbeidsliv, men en samlet arbeidstakerside og arbeidsgiverside hadde en annen forståelse. Derfor legger vi bort forslaget, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til NTB.

Mandag hadde Eriksson et møte med partene i arbeidslivet for å diskutere forslaget, som innebar å øke inntektsgrensen for å få sykelønn fra 44.000 til 88.000 kroner.

Kritikken mot forslaget har vært stor, spesielt fordi det i avtalen om inkluderende arbeidsliv står at ordningen ikke skal endres.

– Dette var en klok avgjørelse fra statsrådens side. Regjeringen har her lyttet til partene i arbeidslivet, og gjort en helomvending. Det skal han ha honnør for, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til NTB

Les også:

Solberg punkterer forslag om velferdskuttOECD slakter den norske sykelønnsordningen- Høyresiden setter sykelønn på spill

Publisert: