Sp vil legge ned sykehusforetakene

Senterpartiet mener at de statlige sykehusforetakene mangler demokratisk legitimitet. De bør derfor legges ned, mener partiet.

MANGLER DEMOKRATISK LEGITIMITET: Senterpartiet mener at sykehusene bør desentraliseres.
Publisert: Publisert:

Sps sykehusutvalg mener at eierskap og drift av sykehusene må forankres bedre i Stortinget, og at sykehusene bør desentraliseres, skriver Nationen.

Også Arbeiderpartiet mener sykehusorganiseringen bør diskuteres. Men partiet har ikke tro på Sps løsning om å desentralisere dagens modell.

– En regional modell er å foretrekke fremfor fylkesmodell. Fylket jeg representerer, Finnmark, vil være for smått og ikke klare å levere de tjenestene som blir etterspurt innenfor fylkesgrensene. Jeg frykter en fragmentering av de regionene vi har i dag. Norge er ikke et større land enn at vi må se på ressursene i sammenheng, sier Aps nestleder Helga Pedersen.

– Jeg ser også svakheter ved foretaksmodellen, men har til dags dato ikke sett en god nok modell som kan erstatte den regionale, statlige foretaksmodellen, sier hun videre.

Pedersen avviser at Sps forslag betyr splid i regjeringen.

– Det er ikke nytt at Ap og Sp har ulikt syn på foretaksmodellen. Diskusjonen er nyttig og fruktbar, og jeg er sikker på at vi blir enige hvis vi vinner valget i 2013. Vi er enige om å prioritere offentlig helsevesen fremfor skattekutt og privatisering, sier Pedersen.

Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe er på sin side opptatt av at partiet må få gjennomslag hvis den rødgrønne regjeringen fortsetter etter 2013.

– Vi vil stille tydelige krav til ny regjering, og Sp må få gjennom endringer. Det er ikke verre å bli enige om denne saken enn andre saker. For Sp er sykehus en av de fem viktigste sakene. Dagens modell har ikke flertall i Stortinget, og sykehus blir en sentral sak i valgkampen, sier Toppe.

Les også:

Sp vil nasjonalisere private flyplasser

Ber Borten Moe roe ned oljejakten i nord

Antall helsefagarbeidere på sykehusene minker

Publisert:
Gå til e24.no