EU svartelister norske klimakvoteleverandører

De ti prosjektene norske bedrifter har kjøpt flest klimakvoter fra, kommer ikke til å bli EU-godkjent fra nyttår, viser ny oversikt.

STRAMMER INN: EU strammer inn på kravene om klimakvoter, ettersom de mener mange ikke gir nok klimagevinst.

Thomas Peter
Publisert:

Norsk industri og oljenæring har siden 2008 støttet seg på klimatiltak i u-land for å gjøre opp sine CO2-regnskap.

De har kjøpt klimakvoter fra bedrifter i Asia, Afrika og Latin-Amerika, skriver Bergens Tidende.

Ordningen blir kalt for Clean Development Mechanism (CDM) og administreres av FN. For at norske bedrifter skal kunne bruke kvotene, må de være godkjent i EUs kvotesystem.

LES OGSÅ: Sju av ti bedrifter bryter miljøregelverket

Nå strammer imidlertid EU inn på kravene ettersom de mener at mange av prosjektene er tvilsomme og ikke gir nok klimagevinst.

En oversikt som Bergens Tidende har utarbeidet etter å ha gjennomgått alle kvoter fra u-land kjøpt av norske bedrifter siden ordningen begynte, viser at ingen av de ti prosjektene som norske bedrifter har kjøpt flest kvoter fra, kommer til å bli EU-godkjent fra nyttår.

LES OGSÅ: Norske bedrifter kjøpte tvilsomme klimakvoter

Dette gjelder blant annet en kontroversiell kjølegassfabrikk i India der Statoil og andre norske selskaper har kjøpt klimakvoter for titalls millioner kroner. Denne fabrikken anklages for å forgifte drikkevann og jordsmonn.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener at Norge bør stanse kjøpet av klimakvoter gjennom CDM-ordningen inntil et nytt og kvalitetssikret innkjøpssystem er på plass.

LES OGSÅ: