Oljeinvesteringene øker for første gang siden 2013: – Ingen tvil om at veksten er på vei oppover

Økonomene ser flere lyspunkter i dagens nasjonalregnskap.

OPPTUR: Norsk økonomi er i fremgang. I første kvartal økte også petroleumsinvesteringene, for første gang siden før oljebremsen satt inn.
Publisert:

– Vekst på 0,6 prosent på fastlandet i kvartalet var absolutt bra. Det er klart bedre enn vi har hatt tidligere, og i tillegg ble forrige kvartal oppjustert. Det tegner et entydig bilde av at veksten i norsk økonomi er på vei oppover. Det er det ingen tvil om det lenger, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Tirsdag ble det kjent at brutto nasjonalprodukt i Fastlands-Norge økte med 0,6 prosent i første kvartal.

Samtidig oppjusterer Statistisk sentralbyrå veksttakten for fjerde kvartal i fjor til 0,4 prosent, noe som fører til en årsvekst for 2016 på 0,9 prosent.

EKSPERT: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Det er en bredt basert oppgang. Industrien gjør det bedre igjen, fordi oljenedturen er på hell. Tradisjonell eksport gikk bedre, og så er det grei vekst i tjenesteproduksjonen og forbruket. Litt svakere vekst investeringene i bedriftene kompenseres av høy vekst i boliginvesteringene. I sum tegner dette et bra bilde av norsk økonomi, oppsummerer Bruce.

Forbrukerne bidrar

DNB Markets var optimistiske på forhånd, og ventet vekst på 0,7 prosent. Sjeføkonom Kjersti Haugland mener rapporten var i tråd med deres forventninger.

– Det viser en oppsving i veksten fra forrige kvartal, sier Haugland.

Det som gjorde at veksten var svak på tampen av fjoråret, var sterk nedgang i eksporten i fastlandsindustrien, forklarer hun.

Les også

Kronikk: Norge trenger flere bedrifter og næringer med internasjonale ambisjoner

– Der har vi fått en oppgang i første kvartal, så eksporten var tilbake på et normalt nivå nå, sier Haugland.

I tillegg til effekten av økt eksport, peker Haugland på «fortsatt grei» forbruksvekst som en driver for veksten i norsk økonomi nå.

– Selv om detaljhandelsstatistikken virker svak, så er det tjenesteforbruket som holder veksten oppe. Så forbrukerne bidrar, ikke så mye i form av varer, men i form av tjenester, sier hun.

Oljeopptur

Ekspertene har bitt seg merke i to hyggelige utviklingstrekk i perioden:

Petroleumsinvesteringene økte med 2,7 prosent i første kvartal, etter kontinuerlig nedgang siden tredje kvartal 2013.

EKSPERT: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Anslaget for fjerde kvartal ble dog nedjustert.

– Det er gledelig å bekrefte at vi er på bunnen, og at nå skal ting opp fremover, sier Kjersti Haugland.

Erik Bruce i Nordea trekker frem sysselsettingen.

Ifølge SSB viser foreløpige beregninger at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,1 prosent, eller omtrent 3.100 personer fra fjerde kvartal. Veksten på årsbasis var på omtrent 14.000 personer.

– Bildet enkelte tegner av at sysselsettingen i Norge utvikler seg svakt, er ikke riktig. Det er forsiktig vekst i antallet jobber i Norge, slår Bruce fast.

Sterkere krone

Både Norges Bank og konsensus så for seg vekst i fastlandsøkonomien på 0,4 prosent før dagens tallslipp.

Således bidrar fasit til mindre press på at sentralbanken må sette ned renten ytterligere.

– Både veksten og sysselsettingstallene er bedre enn Norges Bank hadde trodd, og dette reduserer sannsynligheten for rentekutt fremover. Det går bedre i norsk økonomi enn Norges Bank har forutsatt, sier Bruce.

Den norske kronen styrkes på bred basis tirsdag morgen. Euroen koster drøyt to øre mindre enn før rapporten ble lagt frem, og handler nå på 9,363 kroner.

Les også

Norsk økonomi øker veksten

Les også

Fremtidstroen blomstrer blant nordmenn flest

Les også

I morgen kommer «fasiten» for norsk økonomi: Tror oppsving gir en sterkere krone

Publisert: