Europa havner i skyggen igjen: DNB tror den verste oljesmellen er over for USA

Mens veksten i USA skal videre opp, vil Europa fortsatt sitte fast i en hengemyr av lav vekst, spår DNB. Samtidig frykter de en kinesisk krise mer enn før. Det kan ramme Norge.

SPÅR BEDRING: DNB mener oljeinvesteringene i USA fortsatt vil falle, men ikke så kraftig som det vi så i første halvår. Det bidrar til at den amerikanske økonomien vil bedre seg utover høsten og neste år. Her er en oljerigg avbildet på Bakken-formasjonen i Nord-Dakota.

Karen Bleier
  • Marius Lorentzen
Publisert:

DNB Markets offentliggjorde onsdag sin halvårlige prognose for den økonomiske utviklingen i Norge og resten av verden.

Etter en sommer der vi har sett en kraftig korreksjon i det kinesiske aksjemarkedet, stor ustabilitet og et myndighetsapparat som både har gått inn for å støtte aksjemarkedet og korrigert valutaen, mener DNB at usikkerheten er større enn før:

– Vi har oppjustert nedsiderisikoen for at det kan gå ordentlig galt i Kina til 20 prosent. Det er fordi vi ser at myndighetene ikke har ordentlig kontroll. Vi har en aksjeboble som sprekker, det kommer mange dårlige tall og de endrer valutapolitikken fra en dag til en annen, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen til E24.

Les også

DNB Markets: Spår flere år med oljebrems

– Har vært mye overinvesteringer

Selv om Norges største meglerhus nå ser en større sjanse for en ukontrollert nedtur eller kollaps, tror (og håper) de fortsatt på at kinesiske myndigheter vil klare å utløse fallskjermen i tide:

– Men vi tror fortsatt på en myk landing som vårt hovedscenario. De har mange virkemidler og en sterk målsetting om å styre økonomien.

DNB venter at kinesiske myndigheter vil klare å nå sitt eget mål om en vekst på rundt syv prosent i år, men at den vil falle til 6,2 prosent neste år og deretter forsette ned til rundt fem prosent, eller drøye det.

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets.

Berit Roald

«Dette er ingen krise, selv om flere indikatorer i 2015 har indikert økt sannsynlighet for
at bildet kan bli vesentlig svakere. Privat forbruk holder seg fortsatt brukbart oppe, men svakere vekst i husholdningenes inntekter og tegn til at arbeidsmarkedet er i ferd og svekkes, trekker i retning av redusert vekst i privat forbruk fremover», skriver meglerhuset.

Magnussen peker på at Kina flere ganger på kort tid de siste dagene har latt yuan-valutaen falle, før de plutselig intervenerte motsatt vei. I juni falt aksjemarkedet i landet med rundt 30 prosent på tre uker, før det hentet seg noe inn igjen. Senere har det blitt kjent at kinesiske myndigheter har satt av midler som tilsvarer omtrent et norsk oljefond for å unngå en aksjekollaps.

– Det er vanskelig for dem å få til liberaliseringen av finans- og valutamarkedene slik som de ønsker. Det har også vært mye overinvesteringer i produksjonskapasitet og boligmarkedet.

– Hvor stor effekt vil en nedtur i Kina ha på oss og resten av verden?

– Kina er nå største økonomi i PPP (kjøpekraftsjustert, journ.anm.), og det er klart det påvirker USA og EU hvis det skjer noe. Det vil dempe etterspørselen etter råvarer og land som er råvareprodusenter, som Norge.

Spår økt USA-vekst

DNB spår nå at den amerikanske økonomien vil vokse med totalt 2,4 prosent i år, 2,7 prosent neste år, 2,4 prosent i 2017 og 1,6 prosent i 2018. Knut Magnussen i DNB forklarer at det er en oppbremsing i forbruksveksten, som følge av at man forventer renteøkninger i USA, som forklarer prognosen.

Les også

Nav: Over 36.000 oljejobber kuttes

– Det er rimelig å tro at pengepolitikken vil stramme seg til, gitt at vi får rett i våre prognoser på det nominelle bildet, altså at lønnsnivået og inflasjonen kommer seg opp.

– Dere skriver at det amerikanske bolig- og jobbmarkedet fortsetter å bedre seg, men at konjunkturoppgangen har vært bremset av et kraftig investeringsfall i oljenæringen etter oljeprisens fall. Er det ikke viktigere for USAs økonomi at forbrukerne får billigere bensin og energi enn at oljenæringen kutter i investeringene?

– Det er vanlig å tenke seg en netto positiv effekt, men i første halvår falt investeringene kraftig (i oljesektoren, journ.anm.), samtidig som husholdningene var forsiktige med å bruke gevinsten av lavere energipriser. De økte sparingen sin i starten av året. Etter hvert har sparingen flatet ut, og i første halvår ser oljenæringen ut til å ha vært bremsen, men vi venter ikke at det skal fortsette.

– Men hva er det som får dere til å spå at veksten i USA vil øke på neste år til 2,7 prosent?

– Én grunn er at investeringene i næringslivet vil bli bedre neste år. I tillegg mener vi at det er et godt grunnlag for videre vekst i det private forbruket. Nå har sysselsettingen vokst, mens det har vært lite lønnsvekst. Vi tror det vil vippe litt motsatt vei videre, ved at sysselsettingsveksten bremser etter å ha ligget høyt i lang tid, men at husholdningsinntektene øker.

– USA tåler høy dollarkurs

I påvent av at den amerikanske sentralbanken gjennomfører sine varslede renteøkninger, har den amerikanske dollaren steget markant i verdi mot flere viktige verdensvalutaer. Ifølge DNB er det snakk om en handelsvektet økning på 19 prosent det siste året.

Mens næringslivet til små og åpne økonomier som den norske eller svenske rammes hardt av en sterk valuta, fordi de blir mindre konkurransedyktige i den globale konkurransen, skriver DNB at USAs økonomi ikke rammes på samme måte. Meglerhuset skriver at «USA tåler en høy dollarkurs» fordi USAs eksport bare utgjør 13 prosent av den totale etterspørselen til næringslivet.

Økonomene i DNB peker likevel på at amerikanske selskaper merker dollarkursen gjennom at resultatene faller, fordi inntektene deres i andre land blir mindre verdt i dollar. DNB viser til at selskapene på S & P 500-indeksen bare har steget 1,2 prosent i år, noe som skal være det laveste siden høsten 2012, ifølge en analyse gjort av Wall Street Journal.

Les også

Bensinprisen på nær samme nivå som før oljeprisfallet: Noen tar seg bedre betalt

– Vi har sett effekter på ordreinngangen og resultatene, men ikke så mye på sysselsettingen, sier Knut Magnussen, og forklarer at den innenlandske tjenesteytende sektoren i USA står for mange av ansettelsene, mens eksportrettet industri ikke ansetter like mange.

– Vi venter ikke en tilsvarende kraftig dollarstyrkelse fremover. Vi har sett tilbake på tidligere rentehevninger i USA, og da har dollaren styrket seg mye i forkant, men ikke så mye når rentehevningene faktisk kommer. Det kan være feil prognose denne gangen, fordi andre land ikke ser ut til å følge etter med sine egne rentehevninger denne gangen.

Europa blir hengende etter

I rapporten sin skriver DNB under tittelen «veiene skilles i pengepolitikken» at mens USA trolig øker renten fra september og Storbritannia følger etter neste år, vil den europeiske sentralbanken fortsette å holde rentenivået lavt i lengre tid.

DNB tror veksten i eurosonen vil holde seg på lave 1,25 prosent fremover, noe som de mener vil sørge for at «ledigheten vil holde seg høy og prisveksten lav».

Les også

Én av tre i leverandørnæringen frykter for jobben

– Dere påpeker at renteøkningene i USA igjen vil gjøre det mer interessant å sette penger der, og viser til at utlendinger øker nettokjøpene av amerikanske rentepapirer. Hva skjer med eurosonen hvis mye kapital flytter seg mot USA og eventuelt Storbritannia på grunn av renteøkningene?

– På den ene siden kan man tenke at eurosonen får et løft av lavere valutakurs og energipriser, men vi tror det er blir midlertidig og at vi vil komme tilbake til en sakte vekst i Europa. Det hjelper heller ikke at kapitalstrømmene kanskje kommer til å gå mot økonomiene med høyere vekst og høyere renter. Det store problemet for Europa er likevel at de ikke får fart på egne investeringer eller en økning i effektiviteten i økonomien, sier Magnussen.

Les også

Dette er verdens største aksjemarkeder

Les også

Norges teknologiske nivå er milevis bak andre vestlige land

Les også

Kina svekker egen valuta

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Hennes tale kan bli avgjørende for hvordan markedene reagerer

  2. Svakere vekst i USA

  3. Det knytter seg mest spenning til renteprognosen

  4. Annonsørinnhold

  5. Spår bratt oppgang i verdens viktigste rente

  6. DNB Markets: Tror på et svakere år for Norge – tynges av strømprisene