Første renteheving i USA på nær 10 år

Den første rentehevingen i verdens største økonomi på 10 år er et faktum.

STARTER RENTELØFTET: Sentralbanksjef Janet Yellen i Federal Reserve.
  • John Thomas Aarø
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Det som er blitt døpt «the lift-off» er endelig et faktum:

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), har besluttet å heve styringsrenten.

Som ventet starter Fed å heve styringsrenten forsiktig. Sentralbanken løfter renten 0,25 prosentpoeng til 0,25-0,5 prosent.

– Det vi har sett, er startskuddet for slutten på nullrentepolitikken i USA og etter hvert globalt, sier seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank.

Dette er den første rentehevingen i verdens største økonomi siden 2006.

Videre markerer dette slutten på syv år med nullrente, etter at Fed tok styringsrenten helt ned da finanskrisen brøt ut.

Samtlige medlemmer i Feds pengepolitiske komité (FOMC) stemte for å heve renten nå.

Fed signaliserer videre fire rentehevinger på henholdsvis 0,25 prosentpoeng neste år.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets

– Jeg vil absolutt si at dette er en historisk begivenhet. Symbolikken i det er kanskje større enn betydningen for markedet, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Nytt kapittel

– Det sier noe om at man nå, syv år etter finanskrisen, begynner å legge dette kapittelet bak seg og begynner på et nytt, sier Bernhardsen.

Det nye kapittelet er, dersom ting går som Federal Reserve tror, en historie om en amerikansk økonomi i vekst.

– Fed understreker at politikken som ligger til grunn støtter videre vekst i USA. Ledigheten har falt, sysselsettingen øker og inflasjonen er ventet å ta seg opp snart. Jeg tror vi kommer til å se en amerikansk økonomi som vokser i bra tempo fremover.

Seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank

Små utslag

Markedsutslagene er relativt små minutter etter rentebeskjeden. Det var bredt ventet blant prognosemakerne at det ville komme en renteheving i USA onsdag.

Bernhardsen forteller at Federal Reserve i dagens materiale ikke gjør store endringer når det kommer til forventet tempo på renteøkningene fremover, og sånn sett fortsatt er ganske «duete»

– De venter fire økninger neste år og justerer litt ned for 2017 og 2018, men er klare på at tempoet på renteøkningen avhenger av den forventede utviklingen og nøkkeltallene som kommer underveis. Samtidig understreker de at de økonomiske forholdene gjør at de mest sannsynlig må gå forsiktig frem, sier han.

Les også

Derfor er rentemøtet i USA viktig

Klare signaler

I store deler av 2015 har debatten herjet om når USA ville starte å heve styringsrenten.

I takt med at det amerikanske arbeidsmarkedet viste tegn til at det strammet seg mer og mer til, ble flere medlemmer i Fed klarere og klarere på at en renteheving mot slutten av 2015 var sannsynlig.

Også sentralbanksjef Janet Yellen selv har tidligere uttalt at det var en klar sannsynlighet for renteheving i desember. Men det har vært uenighet internt i den pengepolitiske komiteen om tidspunktet.

Ett prosentpoeng opp i løpet av neste år, virker som en god plan, ifølge Børsum.

– Det er lett å forholde seg til, og det er et kompromiss mellom dem som ønsket at renten ble hevet for lenge siden og de som er redde for at rentehevingene skal gå utover økonomien, sier han.

Børsum peker på at det ser ut som at medlemmene i den pengepolitiske komiteen i Fed har nærmet seg hverandre.

– Det ser ut som at de har bygget konsensus i komiteen om hvilken vei de skal videre. Det ser ut til at de har blitt enige om en plan, sier Swedbank-seniorøkonomen.

Opphetet debatt?

Det store spørsmålet nå, og det som vil bli den neste pengepolitiske debatten i USA, er hvor raskt Fed vil fortsette å heve renten.

– Det vil bli en veldig opphetet debatt, sa Fed-sjef i St. Louis James Bullard i november.

Han har stemmerett i Feds pengepolitiske komité neste år.

Tidligere har Fed uttrykt at dette vil skje «gradvis». Men det er et relativt ord.

– Vi har absolutt sagt at vi vil gjøre det gradvis. Jeg tror det er enstemmig støtte for dette i komiteen. Men hva betyr egentlig gradvis, spurte Bullard.

Les også

Tror disse to skiller lag

Les også

– Nå kommer «alt»

Les også

– Om vi venter for lenge, kan vi utilsiktet skape resesjon

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Fed rørte ikke renten: Åpner for renteøkning i desember

  2. Tror disse to skiller lag

  3. 10 av 10 økonomer: Det blir rentekutt i mars

  4. Yellen: – Renteheving kan komme relativt snart

  5. Yellen hever renten