BI-professor: – For tidlig å snakke om «etter oljen»

Men debatten om hvordan Norge kan få flere bein å stå på, er viktig å ta, mener økonomiprofessor ved BI, Hilde C. Bjørnland.

Professor i samfunnsøkonomi ved handelshøyskolen BI, Hilde C. Bjørnland,
  • Astrid Dalen
Publisert:

– Jeg synes det er bra vi har fått en debatt om behovet for omstilling. Men å begynne å snakke om «etter oljen» allerede nå, tar debatten i feil retning. Vi har på ingen måte skrudd igjen oljekranen, slår professor i samfunnsøkonomi ved BI, Hilde C. Bjørnland, fast.

Les også

BI-professor: – For tidlig å snakke om «etter oljen»

Over tyve prosent av norsk verdiskapning (BNP) kommer fortsatt fra petroleumssektoren. Tar man med ringvirkningene til de andre næringene, er 30-40 prosent av norsk økonomi oljedrevet, ifølge Bjørnland.

– Videre skal det investeres i oljeaktivitet i mange år fremover, sier Bjørnland.

Les også

Norsk Industri frykter at opptil 70.000 jobber går tapt

Tusenvis av oljejobber forsvinner, norske bedrifter og kommuner må tenke nytt. Vet du om noen som har omstilt seg fra oljeavhengighet? Tips vår journalist!

Les også

Sjeføkonom: – Redd omstillingsbehovet blir undervurdert

– Viktig med flere bein å stå på

Selv om Bjørnland altså mener at vi på langt nær har nådd punktet hvor vi skal forlate oljenæringen fullstendig til fordel for andre og grønne sektorer, mener hun det er viktig at Norge får flere bein å stå på. Hun mener at oljeleverandørselskapene som sliter som følge av lave oljepriser- og aktivitet, bør benytte lavkonjunkturen og lav kronekurs til å vri noe av sin produksjon inn mot andre næringer. I tillegg til å jobbe med å bli mer kostnadseffektive.

– Alternativet kan være kroken på døren. Særlig hvis oljenedturen blir langvarig, sier Bjørnland.

– Nå har politikerne begynt å overby hverandre om hva de skal gjøre for å få fart på økonomien, men det er fortsatt lov å tenke litt langsiktig. På kort sikt kan det offentlig fremskynde aktiviteter, som for eksempel vedlikehold av infrastruktur som skulle gjøres uansett, legger hun til.

Les også

Solberg ber arbeidsledige om å se framover

– Feilslått å snakke om eldrebølge

Hun mener at politikerne på lang sikt må legge til rette for at vi kan ha et mer konkurransedyktig Norge, og at de da ikke må pøse på med oljepenger i all hast.

Professoren mener videre det blir feilslått å snakke om eldrebølge og omskolering av ingeniører til helse- og omsorgsarbeidere i denne tidlige omstillingsfasen.

– Det vi bør diskutere nå er hvordan vi best kan anvende av den tekniske kompetansen som vi har tilegnet oss gjennom mange år med olje- og gassutvinning. Norge er faktisk verdensledende på denne kompetansen. Vi må klare å vri noe av denne kompetansen til komparative og tilstøtende næringer, sier Bjørnland, og legger til:

– Løsningen er ikke å benytte nedgangstidene til å ansette mange flere i offentlig sektor, for på den måten å holde ledigheten lav. Det ble gjort under finanskrisen, men problemet er at det fører til at det offentlige får permanent økte utgifter. Vi kan ikke bruke hver krise på å øke offentlig sysselsetting. Det er ikke bærekraftig.

Les også

Tror på nye kuttrunder etter oljefall: – Den verste runden kan ligge foran oss

Teknologi i skolen

Når det gjelder offentlig støtte til omstilling og innovasjon, for eksempel fra Innovasjon Norge, mener Bjørnland at det er viktig at vi ikke legger alle pengene i én næring som vi tror skal erstatte oljen.

– Vi vet ikke hva morgendagens bransje er. Men vi vet at det er stor og voksende etterspørsel etter teknisk kompetanse i mange næringer i dag. Vi bør ta utgangspunkt i den tekniske kunnskapen vi sitter på i Norge, og finne ut hvordan denne kan brukes i andre næringer, sier Bjørnland.

– Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss på omstilling?

– Vi bør satse på å utdanne flere med teknisk og digital kunnskap – i dag er det for få med denne utdanning i Norge. Da bør vi starte med å få IT og programmering tidlig inn i skolen, for denne kompetansen kommer vi til å trenge innen alle sektorer, innen helse, fornybar energi og industri.

Les også

Våre jobbeksperter svarer i nettmøte

Les også

Solberg vil hjelpe arbeidsløse ingeniører

Les også

Denne roboten skal gi færre folk i oljeindustrien

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Offentlig sektor må også omstilles

  2. Næringsministeren: Slik skal Norge takle omstillingen

  3. På tide med alternativ behandling for offentlig sektor

  4. Tok omstillingsgrep i grevens tid

  5. Kronikk: Forskningsdrevet innovasjon gir omstilling og verdiskapning