Siv Jensens hytteleieavtale kan havne i kontrollkomiteen

Hverken SV eller Rødt er fornøyde med Siv Jensens (Frp) svar på om hytta hun leier av Andresen-familien er en gave. Nå kan saken havne i kontrollkomiteen.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
  • Fredrik Kampevoll
Publisert:

På idylliske Grimsøya i Oslofjorden leier Siv Jensen en 50 kvadratmeter stor hytte av Andresen-familien, en av Norges rikeste familier (se faktaboks).

Selv om hytta skal være av enkel standard, så har flere reagert på at hun får leie hytta for 40.000 kroner i året. Blant dem som har reagert, er Rødt og SV. Selv om Jensen i to omganger har svart på spørsmål i Stortinget om leieavtalen, så er hverken SV eller Rødt fornøyd med svarene finansministeren har gitt.

Nå kan saken havne i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som driver kontroll regjeringen og dens medlemmer.

I april 2017 skrev Siv Jensen under på en avtale om å leie en hytte av Andresen-familien i Oslofjorden som strekker seg over ti år.

Jensen leier hytta for 40.000 kroner i året, noe som beskriver som langt under markedspris av meglere Dagens Næringsliv har snakket med.

Andresen-familien eier Ferd-konsernet, og de er en av Norges rikeste familier. Formuen bygde de opp gjennom Tiedemanns-tobakk, som de solgte i 2005.

Styreleder i Ferd-konsernet, Johan H. Andresen, ble oppnevnt som leder i Etikkrådet i 2014. Det var Siv Jensen som finansminister som oppnevnte Andresen.

Les også

Transparency International om Sivs fjordhytte: - Ikke tvil om at dette er et habilitetsproblem

I forbindelse med leieavtalen ble hytta oppgradert med bad, kjøkken og ny peis, ifølge Dagens Næringsliv.

Til Dagens Næringsliv sier Jensen at hytta var av enkel standard, og at hun har gjennomført og betalt for mye arbeidet med å oppgradere hytta.

Både Jensen og Johan H. Andresen har avvist at Jensen har fått millionrabatt på leieavtalen, og sier at det er snakk om en privat avtale.

Søndag skrev DN at Jensen har nok en avtale med Andresen om leie av en båtplass. Denne nevnte hun ikke da hun svarte Stortinget om hytteleieavtalen

– Det blir mer og mer tydelig at det er snakk om såpass med verdier at dette er å anse som en gave, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV), som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Selv om leieavtalen ikke har større økonomisk betydning for Andresen-familien, så har du som finansminister ikke anledning til å motta en gave, fordi en slik ytelse kan gi forventninger om en gjenytelse, sier han videre.

Dagens Næringsliv omtalte Siv Jensens hytteleieavtale først.

SAK: Torgeir Knag Fylkesnes (SV), sier at hyttesaken til Siv Jensen (Frp) kan havne i kontroll- og konstitusjonskomiteen, dersom avtalen ikke vurderes på en objektiv måte.

Foto: Tore Kristiansen


Andresens sjef

Finansministeren utnevnte styreleder Johan H. Andresen som leder av etikkrådet i 2014, et verv VG får opplyst at han mottar 243.500 kroner i året for.

Knag Fylkesnes mener dette ikke er kjernen i saken.

– Finansministeren har veldig stor makt over skatter og avgifter. For folk med veldig mye penger, som Andresen-familien, har den minste endring i skatter og avgifter mye å si. Da er det ekstremt viktig med ryddige forhold.

Ap avviser ikke kontrollsak

En tredjedel av kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer kan kreve at det avholdes en høring. VG har vært i kontakt med komitéleder, Dag Terje Andersen (Ap), men han har ikke svart på vår henvendelse.

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) sier han ikke svare på vegne av kontrollkomiteen, men at en sak i kontrollkomiteen ikke kan utelukkes.

Foto: Odin Jæger

– Saken har kommet skeivt ut på grunn av at Jensen i stedet for å legge åpenhet til grunn, valgte det motsatte. Dette gir mistanke om at hun har noe å skjule, og den mistanken kan vanskelig bli hengende over en statsråd. Vår anbefaling er å si opp hytteavtalen.

Medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Nils T. Bjørke (Sp), sier at han ikke anser dette som en sak for komiteen.

– Jeg tenker at denne saken bare et spørsmål unna kontrollkomiteen, og det er om Siv Jensen eller regjeringen vil ta objektiv en vurdering på om dette er en gave eller ikke. Kontrollkomiteen kan ikke leve med usikkerhet på om det er en gave som bryter med statsansatteloven og politisk håndbok, sier Knag Fylkesnes.

Avviser at det er en gave

Siv Jensen viser til svarene hun har gitt til Dagens Næringsliv i saken, når VG tar kontakt. Her har hun avvist at det er snakk om en gave og viser til svarene hun har gitt til Stortinget.

Til Stortinget har Jensen svart at leieavtalen er et regulært, privat leieforhold, og at det ikke er snakk om en gave, tjeneste eller annen form for ytelse. Hun sier videre at hytta standard er enkel, og at hun er ansvarlig for vedlikeholdet.

Jensen svarer videre at «utleier har for øvrig tidligere fått avslag fra potensielle leietagere, og har også lånt den bort gratis». Å si opp avtalen, har hun ingen planer om.

Til Dagens Næringsliv sier Jensen at hytta var av enkel standard, og at hun har gjennomført og betalt for mye arbeidet med å oppgradere hytta. I forbindelse med leieavtalen ble hytta oppgradert med bad, kjøkken og ny peis av Andresen-familien, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det kommer stadig vekk nye ting i denne saken. Først ga hun inntrykk av at hun hadde gjort alle endringene på hytta selv, så kom frem Andresen har gjort og betalt for flere av endringene, sier Knag Fylkesnes.

Rødt: – Stinker

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det ikke kan henge en mistanke over finansministeren om at hun får hytterabatt av en av Norges rikeste familier.

– Dette kan fort bli en sak for kontrollkomiteen, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sendte spørsmål fra Stortinget til Siv Jensen om hva som ble gjort for å sikre at prisen til hytta var etter markedspris. Jensen svarte at hun betaler «gjengs leie». Moxnes er ikke fornøyd med det svaret.

les også

SSB-striden: Stortinget vedtar kritikk mot Siv Jensen

Han sier at finansministeren selvfølgelig må få kunne leie en hytte, men at denne saken stinker mer og mer desto mer som kommer frem.

– Prisen må være den samme som du og jeg ville betalt for den samme hytta. Det er ikke greit dersom Jensen fikk rabatt bare fordi hun er en mektig politiker. Og det er ganske skandale om hun fikk gavepris og ikke meldte det inn som gave. Sånne fordeler må frem i lyset, sier Moxnes.

Foto: Tore Kristiansen

Klare bånd

Johan H. Andresen ble oppnevnt som leder i Etikkrådet i 2014. Etikkrådet er underlagt finansdepartementet, slik at Siv Jensen var ansvarlig for oppnevnelsen.

Etikkrådet skal vurdere om fondets investeringer er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland.

Johan H. Andresen har ikke besvart våre henvendelser denne helgen, men han har tidligere svart følgende til VG:

– Denne avtalen er initiert og effektuert av min kone Kristin G. Andresen og Siv Jensen. Jeg er dog hjemmelshaver. Det er derfor min kone som håndterer også det å svare på de faktiske spørsmål. Jeg har derfor oversendt din mail til henne i fall hun ønsker å følge de opp. De øvrige spørsmålene har jeg ingen kommentarer til.

Kristin G. Andresen har ikke gitt noen kommentar til VG.

Les også

DN: Siv Jensen fortalte ikke om egen båtplass-avtale til Stortinget

Les også

Transparency International om Sivs fjordhytte: - Ikke tvil om at dette er et habilitetsproblem

Les også

Finansprofessor mener Siv Jensens hytteavtale er en gave

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Siv Jensen

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Dette må du vite om Siv Jensens hytteleie-avtale

  2. Nytt Siv-svar om Andresens hytte: – Har ikke tenkt å si opp

  3. Visste om Jensens omstridte hytteavtale – så ingen grunn til å reagere

  4. Annonsørinnhold

  5. Jensen må gi Stortinget priseksempler i hyttesaken

  6. «Oppsiktsvekkende, fordummende og platt»