NHOs årskonferanse: Næringsministeren sier at Norge ruster seg for alle tenkelige brexit-scenarioer

Det er 79 dager igjen til britene skal ut av EU, men ingen vet ennå hva som faktisk vil skje. Næringsministeren sier at norske myndigheter står klare og at man forbereder seg på alt fra små til store problemer som kan dukke opp.

I SPEKTRUM: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på NHOs årskonferanse 2019 onsdag.
Publisert:

Den 29. mars skal Storbritannia forlate EU, men det er foreløpig uklart om hvilke regler som faktisk vil gjelde. Det skaper stor usikkerhet både blant en rekke bedrifter og i det politiske miljøet.

Hvis alt går som planlagt skal det britiske parlamentet stemme ja eller nei til utkastet til en overgangsavtale som den britiske regjeringen og EU har fremforhandlet.

– Vi forbereder oss likevel også på at Storbritannia plutselig står der helt uten en overgangsavtale, altså en «No deal», sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i et intervju med E24 på NHOs årskonferanse onsdag.

– Vi ruster oss for alle mulige og tenkelige scenarioer, fortsetter han.

Se intervju med næringsministeren:

Avstemningen i parlamentet i London har tidligere blitt utsatt, og hvis det blir nei blir Storbritannia stående uten klare regler som regulerer alt fra flytrafikken, varer som skal inn og ut av Storbritannia og oppholdet til studenter og folk som arbeider på tvers av landegrensene.

Håpet er likevel at parlamentet stemmer ja til overgangsavtalen, noe som betyr at dagens regelverk i stor grad videreføres inntil Storbritannia og EU blir enige om en permanent løsning.

– Hvis det blir en overgangsavtale, er Norge godt dekket, sier næringsministeren.

Les også

Toppene på NHOs årskonferanse: Her er våre Brexit-planer

– Detaljert planlegging

Næringsministeren forteller at det har pågått et stort arbeid hos norske myndigheter og en tett dialog opp mot britene, for at vi skal være forberedt:

– Det er alt fra de politiske samtalene til en ganske detaljert planlegging sammen med våre britiske kollegaer, både for å kartlegge hva som blir vanskelig og for å se på hva vi umiddelbart kan adressere, enten bilateralt eller hver for oss, sier Røe Isaksen.

Han gir et eksempel på ett av problemene som kan oppstå hvis britene blir stående uten en avtale:

– Da vil britiske selskaper i Norge plutselig få krav om at minst 50 prosent av styremedlemmene deres må bo i Norge. Det må vi gi dem unntak for, men vi må også vite hvilke selskaper det gjelder og hvor lang tid det tar å gi unntak via Brønnøysundregistrene. Det er et eksempel på hvor detaljert planleggingen vår er, sier Røe Isaksen.

– Har dere oppbemannet ekstra eller satt av folk som er dedikert til å håndtere ting som kan oppstå?

– Vi har et system som håndterer dette, men vi bruker mye tid på å finne ut hvor praktiske problemer kan oppstå i en situasjon uten en avtale. Vi skal være forberedt og gjør det i tett samarbeid med britene, selv om vi ikke klarer å detaljplanlegge for absolutt alt.
– NHO-sjefen sa mandag at medlemmene i verste fall må forberede seg på at varer kan stoppe opp på grensen. Frykter du det?

– Uten en overgangsavtale må Storbritannia selv stå for fortolling og alt av klarering på grensen. Det er en ting britene jobber mye med. Det som er viktig å vite for små og store norske bedrifter er at norske og britiske myndigheter er enige om at vi skal ha en mest mulig stabil handel med minst mulig forstyrrelser mellom oss, og at vi har god dialog mellom embetsverket og politisk hold i begge land, sier Røe Isaksen.

Les også

NHOs årskonferanse om handel holdes 79 dager før brexit: – Medlemmene våre må forberede seg på det verste

Eksporterer for 200 milliarder årlig

Det er EU som er Norges desidert viktigste eksportmarked i dag, men Storbritannia alene er et enormt marked.

Ifølge NHO eksporterte Norge varer og tjenester til landet for 200 milliarder kroner i 2017. Mye av dette kommer fra olje og gass, men det er også mye annet eksport, inkludert fisk.

Equinor-sjef Eldar Sætre sier til E24 onsdag at de har gjennomgått mulige utfall av brexit nøye:

– Vi har tenkt gjennom alle sider av den situasjonen og ulike utfall, og ser ingen stor dramatikk. Men er veldig opptatt av at vi fortsatt kan ha et effektivt samkvem med Storbritannia innenfor energiområdet. Og det tror vi uansett vil bli utfallet både med tanke på Norge og mellom Storbritannia og EU, sier Sætre.

Næringsministeren peker på at selv om Storbritannia er et viktig marked for Norge, så er Norge også svært viktig for britene:

– Vi selger dem 25 prosent av all gassen de bruker, og veldig mye av fisken i «fish and chips» er norsk hyse, så det er i alles interesse at forholdet fungerer best mulig. Forholdet er langt mer avansert enn at vi selger hyse til dem og de selger pene herresko tilbake, sier han.

Vil ha flere handelsavtaler

NHO-sjef Ole Erik Almlid påpekte tidligere denne uken at det fortsatt er flere markeder der Norge ikke har en handelsavtale på plass, og der vi mangler god tilgang for norsk næringsliv.

– Når Storbritannia trekker seg ut av EU og USA er mer proteksjonistiske, må vi sikre oss andre kanaler og sikre oss nye markeder så vi ikke er så avhengige av disse to markedene?

– Ja, men vi må huske er at Europa er vårt aller viktigste marked og det er EØS-avtalen som er ankeret som sikrer veldig mye av vår eksport. Vi jobber med handelsavtaler med Mercosur-blokken, som inkluderer Brasil, vi er i konstant dialog med Japan for å se om de ønsker en handelsavtale, vi prioriterer en handelsavtale med Kina høyt og vi har nylig inngått handelsavtaler med Filippinene og Indonesia, forklarer næringsministeren.

– Dette er vi offensive på, og det må vi fortsette å være, fortsetter han.

– Hva blir den første av disse handelsavtalene du lander tror du?

– Det er vanskelig å si, men vi har en ambisjon om å lande Mercosur- og Kina-avtalene innen rimelig tid, men det er krevende forhandlinger som tar tid, sier Røe Isaksen.

Les også

May: Demokratiet i fare dersom Brexit-avtalen ikke godkjennes

Les også

Varsler storstilt privatiseringsplan

Les også

Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

Publisert:
Gå til e24.no