Dette skjer denne uken: – Alt går i riktig retning

Ferske vekst-, industri- og inflasjonstall står på kalenderen her hjemme denne uken, mens rentemøtet i Den europeiske sentralbanken får det internasjonale fokuset.

  • Ine Brunborg
Publisert: Publisert:

Coronakrisen fortsetter å prege økonomien og pengepolitikken i både inn- og utland. Også denne uken vil det komme flere tall som viser hvordan det går med innhentingen etter at pandemien tok grep.

– Alt går i riktig retning, men tempoet varierer litt, og det er kanskje det vi ser etter i tallene den kommende uken, sier seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Se oversikten over ukens makrokalender lenger ned i saken.

Industritall

Her hjemme starter uken med ferske tall for Norges industriproduksjon i juli, der særnorske forhold preger utviklingen, mener seniorøkonomen.

Han trekker frem at oljeinvesteringene har falt kraftig i år, i likhet med etterspørselen for oljeleverandørene.

– I industrien skiller vi oss litt ut fra handelspartnerne våre der industriaktiviteten har steget. Her har vi hatt et ganske kraftig fall gjennom første halvår drevet av oljeindustrien, sier Hov.

– Det er utsikter for videre svak utvikling for norsk industri, siden oljeindustrien er ventet å falle videre, fortsetter han.

Marius Gonsholt Hov, Handelsbanken

Venter svakere vekst

Dagen etter, tirsdag, kommer det ferske veksttall i form av fastlands-BNP for juli måned.

– Vi har passert veksttoppen. Vi hadde et heftig fall gjennom første og andre kvartal, men fra måned til måned har vi sett en positiv utvikling siden mai, sier Hov, og fortsetter:

– Jeg tror de sterkeste månedsvekstratene ligger bak oss.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå har tidligere vist at innhentingen har fortsatt gjennom sommeren, med en BNP-vekst på 3,7 prosent i juni, og en vekst på 2,2 prosent i mai.

Det var imidlertid ikke nok til å hindre et bratt fall på 6,3 prosent for andre kvartal sett under ett. Det kvartalsvise fallet er det dypeste SSB noensinne har registrert, og markerer at Norge offisielt er i en teknisk resesjon.

– I juni var veksten kraftig, men veksten har nok dabbet av i juli. Vi ser for oss en vekst på to prosent. Men vi må holde tungen rett i munnen: det er fortsatt oppgang og innhenting av tapt aktivitet, sier Hov.

Han peker på at smittetallene i Norge har økt gjennom sommeren, noe som setter deler av gjenåpningen på vent.

– Det er ikke faretruende slik vi har sett ute, men høyt nok til at man har holdt igjen på videre gjenåpning, sier Hov om smittetallene.

Han trekker frem utviklingen i arbeidsmarkedet som en viktig kryssjekk.

– Der har det vært en videre nedgang den siste tiden, men ledigheten faller mindre enn det gjorde i starten av gjenåpningen, da midlertidige permitterte kom tilbake på jobb. Nedgangen er nå tregere, noe som er et uttrykk for at gjenåpningen har mistet litt fart.

Les også

Rekordfall i økonomien sender Norge i resesjon

Les også

SSB må bruke helt nye BNP-kilder: – Langt fra en normal resesjon

Inflasjonstall

Tallslippene fra norsk økonomi fortsetter utover uken, og på torsdag er det klart for ferske inflasjonstall.

På forhånd er konsensus at kjerneinflasjonen, som er tallet Norges Bank ser på når de styrer pengepolitikken og setter renten, vil holde seg på 3,5 prosent i august.

– Inflasjonen har økt kraftig i coronakrisen, og tok seg videre opp i juli til 3,5 prosent. I prinsippet ser vi for oss det samme, og vi har en prognose på 3,4 prosent, sier Hov i Handelsbanken.

Han peker på veksten i importprisene som den viktigste bidragsyteren til å trekke inflasjonen oppover.

– Det er en direkte konsekvens av en kraftig kronesvekkelse i starten av krisen. Dette er en effekt Norges Bank har vært godt klar over, men de trodde at inflasjonen ville nå toppen mot høsten, og nå ser det ut som toppen ble nådd i tredje kvartal.

– Det er snakk om en tidsforskyvning, og ikke at bildet ser annerledes ut fremover. Dette gir ikke fundamentale endringer i utsiktene, fortsetter Hov.

Les på E24+

Økonom om børsfest: – Jeg skjønner meg ikke på det

Les også

Aksjeeksperter tror børsoppturen er over i Europa

Europeisk rentemøte

Rentemøtet i Den europeiske sentralbanken på torsdag ser ut til å bli det internasjonale høydepunktet i ukens makrokalender.

Det er imidlertid få som venter at det kommer noe nytt fra sentralbanken denne gangen.

– Men staben skal legge frem nye prognoser og vurderinger av utsiktene, sier Hov i Handelsbanken.

– Vi er i en situasjon at veksten har kommet i gang igjen, men det er også en usikker innhenting i eurosonen som pågår nå. Blant annet har smittetallene, for eksempel i Frankrike og Spania, økt kraftig den siste tiden. Det andre usikre er hvordan husholdningene og bedriftene reagerer på dette, fortsetter han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Dette skjer denne uken

Flere artikler

  1. Dette skjer denne uken: Europeisk rentemøte og norske nøkkeltall

  2. Dette skjer denne uken: – Ekstra spenning rundt inflasjonen

  3. Opphentingen i økonomien bremset i juli

  4. Dette skjer denne uken: - Forventer ikke store signaler fra Norges Bank

  5. Økonomien vokser for første gang i år