SVs budsjettforslag: Slik skal skattene opp

SV mener regjeringens budsjett må bli mer klimavennlig og ha langt mer sosial profil. Det betyr skatteøkninger for alle som tjener mer enn 600.000 kroner.

Publisert:

SV-leder Audun Lysbakken og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski la frem partiets alternative statsbudsjett på en pressekonferanse mandag formiddag.

Når forhandlingene om 2022-budsjettet med Ap og Sp starter klokken 14 mandag, vil SV-ledelsen først og fremst prioritere det de lovet velgerne i valgkampen:

– Det er gratis SFO, for minst ett årstrinn, og å komme i gang med tannhelsereformen, sier Lysbakken til VG.

Han sier at de som har minst i Norge, skal få mer å leve av hvis SV når fram med sine krav overfor Støre-regjeringen. Det handler først og fremst om å reversere det han kaller usosiale kutt fra Solberg-regjeringen.

– Så må utslippskuttene opp og utslippene ned, legger han til.

- Og så må det kraftigere tiltak til for å få i gang omstillingen fra olje til grønn energi, sier SV-lederen.

Lysbakken sier at SV går inn i forhandlingene med «store ambisjoner og klare prioriteringer».

Partilederen har tro på å komme i mål i forhandlingene med Ap og Sp.

– Samtidig er vi helt åpne på at det er stor avstand på en del områder, og kan bli tøffe forhandlinger, sier han.

Øker skattene

SV brøt samtalene om å danne en flertallsregjering på Hurdal tidligere i høst, fordi partiet mente Ap og Sp ikke ville legge nok penger på bordet til klimatiltak og sosial utjevning. SV ville blant annet øke skattene mye mer enn Ap og Sp var villige til.

I sitt alternative budsjett vil SV øke skattene med rundt 21 milliarder. Av dette skal 7,3 milliarder kommer fra skatt på folks inntekter. Drøyt 14 milliarder skal komme fra økt formueskatt.

– Med SVs opplegg får de aller fleste i Norge mer å rutte med, samtidig skal de aller rikeste betale mer til fellesskapet, sier Kaski under pressekonferansen mandag.

– Vi senker avgiftsnivået eller kompenserer for økte avgifter, sier Kaski, som mener skattegrepene vil gjøre at velferden kan bygges ut uten å bruke mer oljepenger.

Ifølge SVs beregninger vil en person med mellom 300 000 og 350 000 i inntekt få drøyt 4000 kroner lavere skatt i alt. For inntekter på en million og mer, vil SV øke skattene med rundt 35 000 kroner i året.

I gjennomsnitt vil personer som tjener over 2 millioner kroner få økt skatt på 370.000 kroner årlig. Av dette er rundt 200 000 økt inntekts- og utbytteskatt, mens 173 000 er økt formueskatt, viser SVs skatteforslag.

Vil ha opp pumpeprisene

I det alternative budsjettet vil SV ha opp pumpeprisene sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjett. Det betyr at det er stor avstand mellom partiet og Ap og Sp, som på sin side har foreslått å senke pumpeprisene.

Får SV det som de vil, kan pumpeprisen på diesel bli 1,70 kroner høyere og bensinprisene 97 øre høyere enn det Vedum og Støre-regjeringen har foreslått.

Ifølge SV vil partiet kompensere ved å gi en «grønn folkebonus» på 1450 kroner for alle som tjener mindre enn 500.000 kroner i året.

Advarer

Før forhandlingene er det skapt forventninger om at SV vil klare å endre flere av punktene der finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre ikke klarte å gjøre endringer i sitt tilleggsbudsjett som ble lagt frem forrige mandag.

LO har blant annet vært tydelige på at de vil at SV skal sørge for minst gjeninnføring av feriepenger for permitterte og arbeidsledige.

Fra landets fylker har det også kommet krav om at SV må få regjeringen til å legge mer penger på bordet til kollektivtrafikken, for å unngå rutekutt.

Men SV-leder Audun Lysbakken gjør det klart at SV ikke vil bruke sin forhandlingsmakt til å kjempe gjennom krav som regjeringen selv har lovet, men som de ikke har funnet plass til i sitt budsjett. Det gjelder løfter både fra Hurdalsplattformen og Aps 100-dagersprogram.

– Vår jobb er å fremme de kravene regjeringen ikke har lovet å gjennomføre, sier Lysbakken.

– Det kan ikke bli slik at regjeringen lar være å foreslå det som er deres løfter, og at SV må kjempe for å få det inn i budsjettet, legger han til.

Men hvis regjeringen kommer med forslag og inndekning på feriepenger på dagpenger, vil SV helhjertet støtte opp om dette, ifølge Lysbakken.

Klimakutt

Men Lysbakken forventer endringer i budsjettet på klima.

– Regjeringen har innrømmet at tilleggsproposisjonen innebærer lavere utslippsreduksjoner enn Solberg-regjeringen. Det er en håpløs politikk i 2021 og nødvendig å endre på, sier SV-lederen.

Mens både den forrige og den nåværende regjeringen har forpliktet seg til å kutte Norges utslipp til 55 prosent av 1990-nivå, ønsker SV å kutte hele 70 prosent av klimagassutslippene.

BLE IKKE ENIGE: SV-leder Audun Lysbakken ble ikke enig om en regjeringsplattform med Støre og Vedum på Hurdal tidligere i høst. Nå skal de forhandle om statsbudsjett.

Lekkasjer

Allerede før fremleggelsen var mye kjent om SVs budsjettforslag:

  • Partiet vil innføre en omstillingsavgift på 21 milliarder for olje- og gassnæringen som skal kunne frigjøre store pengesummer til satsing på grønn industri på havet.
  • CO2-avgiften skal økes med 50 prosent i 2022 fra dagens nivå på 590 kroner. SV vil øke CO2-avgiften videre til 3.000 kroner i 2030. Ap-Sp-regjeringen har foreslått å øke CO2-avgiften med 28 prosent neste år og videre til et nivå på om lag 2.000 kroner i 2030.
  • SV vil reversere kutt fra den forrige regjeringen med rundt 5 milliarder kroner, har Dagbladet meldt. Dette omfatter blant annet gjenoppretting av barnetillegget for uføre, kuttet i støtten til barnebriller, kuttet i skjermingstillegget til uføre, kuttet i stønad til bil, kuttet i tiltakspenger, reversere økning i egenandelstaket, samt å gjeninnføre feriepenger på dagpenger.
  • Tannhelse skal få 1,15 milliard kroner ekstra, og partiet vil gjøre SFO gratis for ett og ett skoletrinn de neste årene, og setter av en milliard kroner til det i neste års alternative budsjett.
Publisert: