SV vil innføre umiddelbar skatteplikt ved utflytting

SV vil tette fritaksmetode-skattehull ved å herme etter Tyskland. – Et interessant og godt forslag, mener NHH-professor om lovforslaget.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski vil fremme lovforslag som kan tette det omdiskuterte «fritaksmetode-skattehullet».
Publisert:

Muligheten for å slippe skatt på utbytte og aksjegevinster etter fem år i utlandet har skapt stor debatt, og blusset igjen opp da Bjørn Dæhlie meldte flytting til Sveits i februar.

Både politikere og økonomer tok til orde for at skattehullet burde tettes.

Nå ber SV regjeringen om «å sørge for at skatteplikt for urealiserte gevinster påløper umiddelbart ved utflytting av landet», slik det står i et nytt lovforslag som partiet vil fremme snarlig - ifølge partiets kommunikasjonsavdeling «sannsynligvis før påske».

Det innebærer at når man skifter skattemessig bosted til utlandet, så må man skatte på de pengene som man har samlet opp. Altså på urealisert gevinst, sier SVs finanspolitiske talsperson og stortingsrepresentant, Kari Elisabeth Kaski, til E24.

Gjennom «fritaksmetoden», som innebærer at utbytte mellom selskaper i hovedsak er fritatt for utbytteskatt, er det nemlig mulig å unngå store summer inntektsskatt dersom man velger å emigrere fem år til utlandet.

Kari Elisabeth Kaski mener at dette er et skattehull som bryter med prinsippene i det norske skattesystemet.

– Et grunnleggende prinsipp i det norske skattesystemet er at penger opptjent i Norge skal beskattes i Norge, sier Kaski.

Ser til Tyskland

Lovforslaget har SV hentet fra Tyskland, som innførte en lignende lov 1. januar i år.

I Tyskland inntreffer nå skatteplikten umiddelbart, med en mulighet til en syvårig avdragsperiode dersom tilstrekkelig sikkerhet blir stilt, ifølge Kaski.

– Tysklands innstramming i reglene er et ledd i bekjempelsen av skatteunngåelse. Norges bør ta tilsvarende grep, mener hun.

Grunnen til at de ser til nettopp Tyskland forklarer Kaski med at landet har forholdsvis likt skattesystem som Norge.

Stortingsrepresentanten mener det er spesielt viktig å tette skattehull nå.

– Med den økonomiske situasjonen vi står i nå bør vi se på hvordan vi kan tette skattehull, for å gi oss bedre økonomi og høyere skatteinntekter, sier hun.

Les på E24+

Usikkert om Bjørn Dæhlie kan selge aksjene skattefritt om fem år

Ole-Andreas Elvik Næss er forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH.

Positiv til forslaget

Forsker ved NHH (Norges Handelshøyskole i Bergen) Ole-Andreas Elvik Næss satt fyr på debatten da han stilte spørsmål ved at «man kan ta et fem år langt opphold i Sveits, realisere gevinsten sin og flytte hjem igjen til Norge», i en kronikk i DN.

Han er positiv til SVs lovforslag og syns det virker som en smart måte å tette skattehullet på.

Det ut som et interessant og godt forslag, sier Næss.

Han er ikke i tvil om at SVs forslag vil tette skattehullet, som han også mener det er viktig å tette.

– Det vil typisk være rike og ressurssterke som har muligheten til å benytte seg av slike skattehull, og da kan det virke urettferdig at disse skal slippe skatt. Det kan også gå utover tilliten til skattesystemet, sier han.

Videre mener forskeren at det norske samfunnet går glipp av viktige skatteinntekter.

– Det norske skattesystemet har som mål å skattlegge kapitalinnteker og høye lønnsinntekter likt for å skape et nøytralt skattesystem. Men dersom slike skattehull gjør at enkelte slipper skatt på kapitalinntektene sine, så forsvinner nøytraliteten. 

– Ser du noen problemer med forslaget?

– Ingen ordninger er perfekte, så det er sikkert problemer med dette også dersom man tenker nøye nok, selv om det umiddelbart virker bedre, sier han.

Les også

Ett år med Norges laveste formuesskatt: – Vi er i god rute

Publisert:
Gå til e24.no