SSB om oljeinvesteringene: – Kraftig fall i leteanslagene for 2016

Oljeselskapene melder om et «klart fall» i beløpet som skal investeres i oljeleting på norsk sokkel neste år, viser fersk SSB-rapport.

HOLDER IGJEN: Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet vil kreve investeringer på mer enn 100 milliarder i første fase. Det bidrar til å holde investeringsnivået på norsk sokkel oppe i årene fremover.

 • Marius Lorentzen
 • Anders Park Framstad
Publisert:

Selskapene på norsk sokkel anslår nå et investeringsnivå på 171 milliarder kroner i 2016. Det er en nedgang fra 181 milliarder fra anslaget som ble offentliggjort i slutten av august.

Det nyeste anslaget for investeringsnivået i 2015 viser på sin side et investeringsnivå på 192,8 milliarder kroner, ned fra 218,6 milliarder som man endte på i 2014.

Dermed vil 2013 og 2014 foreløpig stå igjen som de eneste årene der vi investerte mer enn 200 milliarder kroner årlig på sokkelen.

Tallene kommer fra SSBs ferske prognose for investeringsnivået i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning som ble offentliggjort tirsdag formiddag. Tallene deres er basert på opplysninger oljeselskapene på norsk sokkel selv kommer med. Rapporten offentliggjøres fire ganger i året. SSB skriver at anslagene nå tyder på et samlet fall i investeringene i 2016.

– Dette skyldes hovedsakelig et klart fall i anslaget for letevirksomheten innen olje- og gassutvinningen.

Ifølge SSB anslår oljeselskapene nå at de skal bruke 21,5 milliarder kroner på leting neste år, en nedgang på hele 35,2 prosent fra forrige måling i august.

Dette var ventet i forkant: Venter kraftig oljeinvesteringsbrems

Flere eksperter, inkludert DNB Markets har i forkant av publiseringen pekt på at anslagene for letevirksomheten har vært «urealistisk høye» gitt de utfordringene oljeselskapene står overfor.

Tallene som nå er sluppet bekrefter bare det Statoils letesjef Tim Dobson uttalte mandag. Da sa han til Reuters at Statoil vil redusere leteaktiviteten sin i 2016, ved at det vil bli boret færre letebrønner.

– Vil holde veksten nede

– Ved første blikk er dette en nedjustering, og det er ikke så overraskende. Spesielt leting faller mye, men det var i forberedt på. For oss er dette relativt i tråd med det vi ventet, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

I en kommentar påpeker han at en nedgang i oljeinvesteringene på 10 prosent neste år, som anslagene nå legger opp til, «vil holde veksten i Norge nede også neste år».

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank1 Markets påpeker at fallet som nå er rapportert av SSB er i tråd med de anslagene Norges Bank, SSB og Finansdepartementet har lagt til grunn.

– Nedgangen i estimatet i denne novembermålingen kontra augustmålingen overrasker hverken Norges Bank eller Sparebank1 Markets. Vi fortsetter derfor å helle i retning av at Norges Bank heller kutter renten på rentemøtet den 17. desember enn i mars neste år, skriver Syed.

Han peker på at det kommer en rekke viktige nøkkeltall for norsk økonomi de nærmeste dagene, som ledighetstallene fra SSB og NAV, samt Regionalt Nettverk-rapporten til Norges Bank. Alle disse vil også farge beslutningsgrunnlaget Norges Bank sitter på nå renten skal fastsettes.

Nordea Markets skriver at de fortsatt tror på uendret rente i desember.

Her stiger det

Det kuttes imidlertid ikke over hele linjen i oljenæringen, skal vi tro rapporten fra SSB.

Selv om et er ventet en nedgang i investeringene i 2016 innen leting, felt i drift og rørtransport, er det ventet en «moderat oppgang» i investeringene innen feltutbygging, landvirksomhet, samt nedstengning og fjerning.

På fastlandet er det også andre faktorer som bidrar positivt. For alle investeringene i oljen, industrien, strøm og bergverk er bildet nemlig todelt:

– Samlede investeringer for 2016 anslås nå til 219,4 milliarder, som er 5,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015 (...) Fallet dempes av at anslagene indikerer økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning, skriver SSB.

Ifølge SSB er anslagene for kraftinvesteringer for 2015 nå kommet opp i 23,6 milliarder kroner, en økning på 7,7 prosent fra samme tid i fjor da 2015-tallet ble anslått. I tillegg til vanlige investeringer i strømnettet, peker SSB på at investeringer i AMS, såkalte smarte strømmålere, bidrar til å øke investeringsnivået.

OLJESELSKAPENE STRAMMER INN: Her er SSBs investeringsoversikt for oljenæringen og industrien for fjerde kvartal 2015. Grafen viser prognosene for hvert enkelt år (som oppdateres hvert kvartal) markert med hver sin linje. Den blå linjen viser hvordan 2016-anslagene har falt kraftig etterhvert som vi nærmer oss årsskiftet.

GIR GASS PÅ FASTLANDET: Her er prognosene for investeringer i industri og bergverk. Legg merke til at prognosene for investeringer i 2016 så langt ligger godt over tidligere år.

Les også

Hvem fortjener å vinne prisen for Norges beste eksportbedrift?

Les også

Seadrills milliardsmell

Les også

Svakeste fremtidstro på 23 år

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Oljeselskapene varsler investeringsfall i 2017

 2. Nytt fall i leteanslagene på norsk sokkel

 3. Betalt innhold

  Kraftig fall i leting etter olje og gass i 2016

 4. Annonsørinnhold

 5. SSB: Nedjusterer anslag for oljeinvesteringene

 6. – Nedgangen vil merkes godt i hele landet