Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter

Markedet er noe skuffet etter at fasiten fra SSB ble lagt frem.

Foto:
  • Eivind Bøe
Publisert:

Veksten i den norske fastlandsøkonomien var på 0,3 prosent i årets tre første måneder, mens det på forhånd var ventet 0,4 prosent.

Det er fasiten etter slipp av ferske tall for landets bruttonasjonalprodukt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nordea og DNB ventet henholdsvis 0,3 og 0,2 prosent vekst.

Norges Bank hadde 0,6 prosent i sitt anslag.

Markedet er ikke veldig overrasket, men kronen svekkes ørlite. Mot euro er svekkelsen på 1–2 øre.

Heller ikke sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea mener det er grunn til å bekymre seg.

– Norges Bank signaliserte at de er forberedt for førstekvartalsvekst under mars-anslaget i mai. Den vil si at dagens tall er godt i tråd med dens syn, skriver Bruce i en oppdatering.

Bruce skriver at den eneste svakheten han kan se i rapporten er fastlandsinvesteringene, som falt 2,6 prosent. Dette var imidlertid etter et ganske sterk tredje og fjerde kvartal.

Fjerde kvartal justeres opp

Byrået har revidert tallene fra kvartalet før, i forbindelse med slippet av de ferske tallene.

Veksten for fjerde kvartal 2018 har blitt oppjustert med 0,2 prosentpoeng fra 0,9 til 1,1 prosent.

Dette skyldes i hovedsak mer oppdatert informasjon om jordbruksproduksjonen.

– Utviklingen må ses i sammenheng med at fjerdekvartalstallet var sterkt påvirket av jordbruksproduksjonen som tok seg opp etter tørkeperioden sommeren 2018, mens første kvartal ble dempet av lav kraftproduksjon i februar og mars, skriver SSB i en pressemelding i forbindelse med BNP-tallene.

Fall i olje

Kraftproduksjon trakk ned den totale fastlandsveksten med 0,2 prosentpoeng i første kvartal, mens fiske som også var dårlig i februar og mars, trakk ned med 0,1 prosentpoeng, ifølge SSB.

Etter vekst tre kvartaler på rad for industrinæringene, stoppet den nesten opp i første kvartal, mens bygg og anlegg som har vært en viktig vekstmotor i lang tid, fortsatt bidro klart til oppgangen.

Ser vi på den totale produksjonen, var det en nedgang på 0,1 prosent i kvartalet.

For utvinning av olje og gass og i utenriks sjøfart falt BNP med 2,9 prosent i kvartalet. Det bidro til at samlet BNP var tilnærmet uendret fra fjerde kvartal i fjor.

Sysselsettingsvekst som ventet

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 13.700 personer, eller 0,5 prosent i første kvartal. Tallene viser økning i de fleste næringsområdene, skriver SSB.

Nordea traff godt da de på forhånd ventet en sysselsettingsvekst på 0,5 prosent, mens Norges Bank hadde 0,4 prosent.

Publisert:

Flere artikler

  1. Svakere vekst enn ventet i norsk økonomi i tredje kvartal

  2. Norsk økonomi vokste med 0,3 prosent fra mars til april

  3. Strøm og drivstoff dro opp prisene i november

  4. Annonsørinnhold

  5. Veksten i norsk økonomi bremser mer enn ventet

  6. Inflasjonen langt over forventningene i januar