Norges Bank tar krisegrep: Varsler ekstraordinære lån til bankene

Norges Bank pumper penger inn i markedet etter uro og rentehopp.

Sentralbanksjef Øystein Olsen
Publisert:

Sentralbanken varsler at den vil tilføre ekstraordinære lån til bankene i pengemarkedet – såkalte F-lån.

Det skjer etter at markedsuroen har bygget seg opp, og eksperter har pekt på at «pengemarkedet skriker etter likviditet».

Det nye virusutbruddet rammer nå alt fra rentemarkeder til aksjemarkedet, og Norges Banks grep føyer seg inn i rekken av sentralbanker som gjør hva de kan for å hjelpe økonomien og markedene.

Les på E24+

Slik kan Olsens krisegrep redde boliglånet ditt

Norges Bank skriver i en pressemelding at de ekstra lånene tilbys «så lenge man finner det formålstjenlig».

«Lånene tilbys for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene», skriver sentralbanken.

Pengemarkedsrentene (Nibor) viser hva bankene tar betalt for å låne penger til hverandre. De siste dagene har disse rentene steget, noe eksperter har tolket som stress i markedet.

Les også

Håper Norges Bank børster støv av finanskrisetiltak

Vil hindre rentehopp

– Det at Norges Bank kommer med disse tiltakene skyldes nok til dels at vi har sett interbankrenten Nibor gå til himmels. Gjennomslaget av pengepolitikken er mindre når interbankrenten øker. Og Norges Bank ønsker ikke at vanlige folks lånerenter skal opp i denne situasjonen, sier valutastrateg Magne Østnor til E24.

- En annen grunn til at Norges Bank nå tilbyr ekstra likviditet kan være at bankene ikke klarer å fordele den likviditeten som finnes, noe vi kjenner igjen fra 2008 da systemet stoppet opp, sier han.

Valutaanalytiker i DNB Markets Magne Østnor .

Østnor sier han hadde blitt overrasket hvis det ikke kommet likviditetstiltak nå.

– Vi har sett stress i flere deler av pengemarkedet, og nibor-bevegelsen handler mye om det som skjer i dollar. Det har blitt dyrere å bytte fra euro til dollar, og det er en stressindikator som har begynt å røre seg før i dag i går.

- Er det fordi bankene oppfatter er begynt å bli ordentlig alvor?

- Ja, jeg tror at nå skalker man lukene. Det handler ikke nødvendigvis om at man tror at dette går ordentlig dårlig, men mer om en rasjonell tilpasning til at muligheten for et skikkelig dårlig utfall har økt litt.

Ifølge Nordea har det vært et stort behov for likviditet i pengemarkedet, og banken mente at Norges Bank måtte ta krisegrep for å «forhindre en total nedsmelting».

Les også

Swedbank spår krisekutt i renten neste uke

Styrer markedsrenter

F-lån er lån fra Norges Bank til bankene som blir gitt for å opprettholde likviditeten i markedet, altså sørge for at det er nok penger i systemet.

Målet med bankens markedsoperasjoner er å holde de kortsiktige pengemarkedsrentene på et nivå som ligger nær styringsrenten, som for tiden er på 1,5 prosent.

Norges Bank gir nå de ekstraordinære lånene til samme rente som styringrsrenten, og skriver at alle bankene får det lånevolumet de ønsker.

Sentralbanken har sitt ordinære rentemøte neste torsdag. Analytikere tror at styringsrenten da vil bli satt ned med minst 0,25 prosentpoeng.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om