Støre: – Skulle ha avklart privatøkonomien før valget

I Arbeiderpartiets interne evaluering av årets valgkamp svarte én av ti at bråket rundt partileder Jonas Gahr Støres privatøkonomi var uheldig.

TAR SELVKRITIKK: Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng etter Arbeiderpartiets sentralstyremøte mandag.
Publisert: Publisert:

– Jeg ser at jeg kunne ha ordnet opp i dette tidligere, sa Støre på en pressekonferanse etter sentralstyrets møte mandag.

Partilederen fikk negativ oppmerksomhet knyttet til tre saker som angikk hans privatøkonomi. Den første saken dreide seg om anklager om svart arbeid i forbindelse med bygging av en brygge i 2011. Det forklarte Støre med at avtalen han hadde gjort med sin avtalepartner, inkluderte skatt og moms, og at avtalepartneren hadde ansvaret for at arbeidet ble gjort hvitt av arbeiderne avtalepartneren benyttet.

Den andre dreier seg om et selskap i et aksjefond som ikke følger Oljefondets retningslinjer. Støre forsvarte seg med at han mente at det var etisk forsvarlig, likevel solgte han seg ut av aksjefondet to uker før valget. Den siste saken dreide seg om et omstridt byggeprosjekt der det var avdekket arbeidsforhold uten tariffavtaler og med «løsarbeiderkontrakter». Partilederen solgte de få aksjene han hadde i prosjektet etter at arbeidsforholdene ble avdekket.

Mange av respondentene blant medlemmene mente at dette burde ha vært «ryddet opp i» før valgkampen. Dessuten ble det påpekt at valgkampmedarbeiderne burde fått bedre informasjon slik at de kunne svare når de ble spurt om forholdene i møte med velgerne.

Les også

Arbeiderpartiet gjør Trond Giske til ny finanspolitisk talsperson.

– Skattesaken kom skjevt ut

Rundt én av fem medlemmer svarte på spørreundersøkelsen, totalt 9.530 medlemmer, og 30,8 prosent mente at skattesaken kom skjevt ut og var en av hovedårsakene til det dårlige valgresultatet.

– Det er ikke motstand mot skatteøkning blant dem som svarte, men de påpeker at det er vanskelig å forklare hvorfor skatteøkningen er nødvendig, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

I rapporten har partiet tatt selvkritikk på at de kunne vært tydeligere på hva de økte inntektene skulle gå til.

Nesten 10 prosent av de spurte mener at det ikke var noe sjakktrekk å åpne for et regjeringssamarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Venstre og KrF står for langt fra Arbeiderpartiet til at det er mulig å inngå et forpliktende samarbeid, konkluderte partisekretær Stenseng med. Hun pekte spesielt på at partiet står langt fra Venstres arbeidspolitikk og har annerledes syn enn KrF i noen verdispørsmål.

Les også

Nå oppgir også Støre sine fondsinvesteringer

For like regjeringens politikk

Viktigste årsak totalt var et utydelig budskap, noe over 40 prosent av dem som svarte hadde som grunn. Det ble nevnt at partiets politiske prosjekt ikke har vært tydelig nok, at de har vært for lite konkrete. I rapporten vises det til at mange mener at konkrete valgløfter som 12 milliarder til sykehus, arbeidsplassplan og 3.000 lærere kom for sent i valgkampen til å ha noen særlig effekt.

– Vår politikk hadde ikke et klart nok skille til den sittende regjeringens politikk, kontrasten var uklar, sa Støre. Han viste til at sakene partiet frontet i valgkampen hadde bred oppslutning under landsmøtet, men at partiet ikke klarte å hevde seg som et nødvendig alternativ til regjeringen.

Noen av respondentene i medlemsundersøkelsen mente også at regjeringen hadde nærmet seg sentrum på mange områder.

Les også

Støre snur - selger andeler i ikke-etiske fond

Les også

Solberg åpen om fondsinvesteringer

Les også

Støre går ikke ut av familieselskap om han blir statsminister

Publisert: