Statsbudsjettet 2016: Dette er lekkasjene

Fasiten kommer ikke før onsdag kl.10. Men lekkasjene som antyder hva vi kan vente oss i neste års statsbudsjett har rukket å bli mange.

  • Ingvild Sagmoen
  • Sindre Blicher Larsen
Publisert:

Finansminster Siv Jensen (Frp) møtte pressen utenfor sin bolig onsdag klokken 06.30 i forkant av at hun legger frem statsbudsjettet senere i dag.

– Jeg ser frem til å legge frem statsbudsjettet i dag. Dette er et budsjett som svarer på de problemene vi står overfor, både på kort sikt og på lang sikt, sier Jensen.

– Vi står fremfor en omstilling i norsk økonomi, arbeidsledigheten øker og den vil fortsette å øke. Vi har prioritert de riktige tingene, i en situasjon som krever mer av oss. Jeg håper KrF og Venstre finner mange ting i dette budsjettet de er enige i, forklarer Jensen og fortsetter:

– Jeg mener vi har prioritert de viktige og riktige tingene nå for å styrke norske arbeidsplasser.

Regjeringen foreslår å bruke oljepenger tilsvarende 2,8 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2016, etter det NRK erfarer tirsdag kveld. Det tilsvarer 193 milliarder kroner. Til sammenligning har regjeringen i år anslått at det blir brukt 168,8 milliarder kroner.

Lekkasjene kom tett tirsdag kveld, kvelden før neste års statsbudsjett presenteres av finansminister Jensen.

Under er en oversikt som viser hva vi så langt vet om neste års statsbudsjett, ifølge lekkasjene.

Skatt:

Regjeringen legger frem sin skattereform samtidig med budsjettet.

Etter det VG erfarer vil Siv Jensen foreslå skattekutt som samlet beløper seg til nær 10 milliarder kroner. Det er nesten like mye som regjeringen har kuttet skattene med til sammen i løpet av de to årene den har sittet.

Skattereformen skal innebære at inntekts- og selskapskatten reduseres med 2 prosentpoeng fra 27 til 25 poeng. Men sent tirsdag kveld erfarte imidlertid NRK at selskapskatten vil bli kuttet til 22 prosent innen 2018.

Finansminister Siv Jensen vil gi skattelette til 90 prosent av skattebetalerne, mens den siste tidelen får høyere belastning, skriver Dagens Næringsliv. Dagens toppskatt skal erstattes med en såkalt trinnskatt, om regjeringen får det som den vil.

Les også

Frykter politikerne ødelegger industriens kronegevinst

Regjeringen foreslår også at avkortingen for gifte og samboende pensjonister reduseres til 90 proset av grunnbeløpet. Det koster 900 millioner i 2016, og 2,7 milliarder kroner når endringen trer i kraft for fullt i 2017.

En annen lekkasje går på kutt i formueskatten på 1,1 milliarder kroner.

(saken fortsetter under bildet.)

NÅ KOMMER BUDSJETTET: Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og de øvrige statsrådene har allerede lekket en rekke punkter fra forslaget til neste års statsbudsjett. Her i Stortingssalen før Solberg skulle tale under trontaledebatten tirsdag.

VG skrev allerede i september at det kommer nok et kutt i formueskatten i neste års statsbudsjett, men at kuttet ville ligge på rundt 1,3 milliarder kroner.

Les også

Dagbladet: Regjeringen kutter formueskatten med 1,1 mrd.

Ledighet:

Regjeringen ser for seg å bruke totalt 2,5 milliarder kroner til tiltak mot økende arbeidsledighet.

I det inngår blant annet 250 millioner for å bekjempe økt ungdomsledighet, hvor økt lærlingstilskudd og flere tiltaksplasser er en del av pakken.

Spesifikke tiltak mot ledige ingeniører er en annen satsing i denne totalpakken.

Nødhjelp, bistand og integrering:

Nødhjelpsbudsjettet skal styrkes med 1 milliard kroner neste år, ønsker regjeringen. Det norske redningsoppdraget i Middelhavet vil i tillegg bli forlenget inn i neste år.

Ifølge lekkasjer ønsker regjeringen å sette av 200 millioner kroner årlig til to nye bistandsprogrammer, for å bekjempe terror og organisert kriminalitet. Kampen mot menneskehandel bevilges 10 millioner kroner.

Politiets utlendingsenhet skal få 5 millioner ekstra for å styrke asylintegreringen.

Vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur:

Regjeringen vil bruke 2,5 milliarder kroner totalt til dette formålet. Det håper de vil gi sårt tiltrengt oppgradering av skoler og sykehus, og økt sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen.

Norske kommuner vil få 500 millioner kroner i en engangsoverføring for å kunne pusse opp skoler og omsorgsbygg, melder NTB. Tilskuddet skal ifølge nyhetsbyrået komme på toppen av de 4,7 milliardene regjeringen, ifølge lekkasjene, vil gi i nye frie inntekter til kommunene (se lenger ned i teksten).

Les også

Oslo-sykehus får milliardlån til oppussing

I denne pakken inngår også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) lovnader om 1,1 milliarder ekstra til tunnelsikring, og 180 millioner til flom- og skredsikring.

Flere fengsler og jernbanestrekninger får titalls millioner til oppgradering. Vedlikehold av jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss bevilges for eksempel 150 millioner kroner. Regjeringen vil også gi en halv milliard kroner til prosjektet med å innføre Europas supersignalsystem i Norge.

I morgentimene onsdag melder NTB at regjeringen lover blant annet 600 millioner kroner til gang- og sykkelveier.

(saken fortsetter under bildet.)

BUDSJETTVINNER? Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Til vedlikehold av veidekker, særlig asfaltering, har regjeringen satt av 1,3 milliarder kroner, noe som vil gi nye veidekker på om lag 1.400 kilometer riksvei.

2,5 milliarder kroner bevilges til vedlikehold og fornying av tunneler. Dette er 1,1 milliarder mer enn i inneværende budsjett.

– Vi skal gjøre det tryggere å ferdes på norske veier, sier Solvik-Olsen til NTB.

– Derfor fortsetter vi den brede satsingen på trafikksikkerhetsarbeid. I statsbudsjettet er det satsing på bedre veier og gang- og sykkelfelt, fortsatt satsing på tungbilkontroller, og tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene

Les også

Toppøkonomer ber Siv Jensen ruste opp Norge

Helse:

Regjeringen vil gi 50 millioner i startbevilgning til diagnosesenter (PET-senter) på Universitetet i Nord-Norge.

Et annet forslag som har lekket er et tilskudd på 2500 heldøgnsplasser i eldreomsorgen.

Og ifølge NTB foreslås det at HPV-vaksinen skal bli gratis for alle jenter og kvinner under 26 år.

Utdanning og forskning:

170 millioner til marin forskning og 5 millioner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk, er blant lekkasjene fra regjeringens prioriteringer.

Samtidig som budsjettet legges frem lanserer også regjeringen strategien Panorama, som blant annet skal gjøre det lettere for nordmenn å studere i ikke-engelskspråklige land som Kina, India og Brasil.

Les også

170 millioner til forskning i hav og sjø

Klima og miljø:

Regjeringen bevilger i alt 61 millioner kroner til klimatiltak i skog og myr. Tiltakene er en oppfølging av klimaforliket.

Ifølge en annen lekkasje skal Klimateknologifondet få flere milliarder ekstra.

Forsvar:

Sjøforsvaret skal få 320 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fartøyer.

Regjeringen vil videre bevilge 62 millioner mer til bruk av ubåter i undervannsoperasjoner i Nord-Norge.

Kultur:

Regjeringen foreslår å kutte det som kalles knutepunkt-ordningen, slik at 14 av 16 festivaler mister støtten, melder NRK. Kun Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge kommer dermed til å få videreført støtten, dersom regjeringen får det som den vil.

Les også

Solberg varsler budsjettiltak for å bedre økonomien

Staten overtar ansvaret for filmfestivaler, cinemateker og filmklubber, fra bransjeorganisasjonen Film & Kino som tidligere har hatt det. Det melder Klassekampen tidlig onsdag morgen.

Moms:

Dagens momssats på åtte prosent øker med to prosentpoeng til ti prosent. Denne momssatsen omfatter i dag tjenester som hotellovernattinger, kinobilletter, NRK-lisensen og idrettsarrangement med store billettinntekter.

Mat på moms som gis bort foreslås fjernet. I dag må matprodusentene betale 15 prosent på mat som gis bort, også til veldedige organisasjoner.

Annet:

Kommunene får en økning i reelle samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2016. 4,7 milliarder kroner er vekst i frie inntekter, melder NRK onsdag morgen.

Det skal bli gratis å være medlem av frivillighetsregisteret. Tiltaket koster 5,4 millioner.

Regjeringen vil bevilge én milliard kroner til digitalisering av ulike offentlige tjenester, melder NRK.

Regjeringen har dessuten lekket at de lanserer en ny reform i statsbudsjettet, som vil kunne spare staten for milliarder av kroner over tid. Den går ut på å gjøre statens innkjøp enklere og mer effektive.

Dagens Næringsliv skriver i papiravisen onsdag at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) kutter gevinstbeskatningen på salg av alminnelige landbrukseiendommer, samtidig som hun fjerner skattefritaket for salg internt i familien

Les også

NRK: Regjeringen vil bruke 2,8 prosent av oljefondet

Les også

Frykter politikerne ødelegger industriens kronegevinst

Les også

Regjeringen gir 61 millioner til klimatiltak i skog og myr

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet

Flere artikler

  1. Dagbladet: Regjeringen med krisepakke til Sør- og Vestlandet

  2. Kilder til DN: Jensen vil gi ni av ti lavere skatt

  3. Lekkasjer staker ut regjeringens kurs

  4. NRK: Regjeringen vil bruke 2,8 prosent av oljefondet

  5. Tror Siv svekker kronen