Nei til tidsbegrensede oppdrettskonsesjoner: Ap avviser ikke omkamp

Flertallet i Stortinget har sagt nei til forslaget om tidsbegrensning av oppdrettskonsesjoner, et forslag som har møtt mye motstand fra oppdrettsnæringen.

UTELUKKER IKKE OMKAMP: Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap).

Foto: Trond Solberg VG
Publisert:

– Vi ønsker å være veldig tydelige på at det er vi i fellesskap som eier den allmenningen som du har rettigheter til å drive i, sa Aps Terje Aasland under et åpningsinnlegg i Stortinget.

Denne uken endte stortingsflertallet, med Høyre, Frp, Venstre og KrF, etter en over to timer lang debatt med å stemme ned forslaget som ble fremmet av Ap om å begrense varigheten på konsesjoner til oppdrettsbransjen (se faktaboks).

Saksordfører Tom-Christer Nilsen (H) argumenterte for at hjemfallsrett ville gi næringen uforutsigbare rammer og hindre investeringer.

Les også

Kritisk mot oppdrettsforslag fra Ap og MDG: – Skaper usikkerhet om bransjens fremtid

– Det er ikke tvil om at dette forslaget vil resultere i erstatningskrav fra næringen, sa Nilsen, og pekte på at næringen har betalt for konsesjonene etter forventninger om fremtidig inntjening.

Samtidig sammenlignet han hjemfallsrett i oppdrettsnæringen med å innføre tidsbegrensning på bruk av landbrukseiendommer.

På spørsmål om Ap vil gjenoppta forslaget i fremtiden, sier Aasland til E24 at de ikke ønsker å forskuttere hva de vil gjøre i neste stortingsperiode, men at dette er et viktig spørsmål som må utredes og vurderes.

Mener forslaget bryter grunnloven

Aasland argumenterer samtidig for at evigvarende rettigheter er med på å gire prisene for konsesjonene opp, og at hjemfallsrett ville kunne dempe prisveksten.

– At vi skal ha evigvarende rettigheter er betenkelig ut fra situasjonen vi er i, sier Aasland videre.

FrP mener at forslaget vil være urimelig og i strid med grunnlovens paragraf 97, som sier at ingen lover kan vedtas med tilbakevirkende kraft.

– Blant annet på bakgrunn av at det er gjort store investeringer for å utvikle tillatelsene, at det for en rekke tillatelser er betalt vederlag til staten eller kjøp fra andre aktører. Aktørene har hatt berettigede forventninger om at tillatelsene ikke er tidsbegrenset, sier Bengt Rune Strifeldt (Frp).

Les også

Bred motstand mot lakse- og vannkraftskattene: – Skal skatten settes ned hvis inntektene faller?

Ønsker utredning

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener argumentet om at man ikke kan gjøre endringer ikke holder vann, da en rekke andre næringer også må forholde seg til endringer i lovverket.

– Storsamfunnet har selvfølgelig lov til å innføre den her type begrensninger på fellesskapet ressurser, sier Knag Fylkesnes, og viser til en tidligere høyesterettsdom.

Senterpartiets Geir Pollestad påpeker at oppdrettsnæringen er en ung næring som kan stå overfor endringer, men at forutsigbarhet og nasjonal kontroll over naturressursene må ligge til grunn.

Les også

Marine Harvest kan miste konsesjon etter lakseflukt

– Senterpartiet vil ha en utredning av dette, og så vil vi ta stilling til innføring av tidsbegrensing etter at en slik utredning foreligger, sier Pollestad.

Venstres Andre Skjelstad påpeker at norsk oppdrettsnæring har vært ledende på innovasjon, noe som har vært avhengig av stabile rammevilkår.

– Det er ingen tvil om at dette vil gjøre at forutsigbarheten til næringen svekkes. Jeg er overrasket over at representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet er villig til å på mange måter ta ut proppen for det som er badevannet til oppdrettsnæringen, fordi det er ikke gitt at de prisene vi ser nå vil vare til evig tid, sier Skjelstad.

Her kan du lese mer om