Skjerper kravet til bankene

Finansdepartementet skjerper kravene til kapitalbuffer i banken fra desember 2019.

HØYERE KRAV: Finansminister Siv Jensen øker det motsykliske kapitalbufferkravet til bankene.
Publisert:

– Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes til 2,5 prosent fra 31. desember 2019, i tråd med råd fra Norges Bank.

I dag er kravet på 2 prosent.

Hensikten med å øke kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer robuste for utlånstap. Det vil gjøre bankene bedre skodd til å fortsette å låne ut penger, også i nedgangstider.

Les også: (+) Ti nye banker på to år: Derfor har Norge fått en bankboom

«Norges Bank har i brev 12. desember 2018 gitt råd om at bufferkravet bør økes til 2,5 pst. med virkning fra 31. desember 2019. Norges Bank peker bl.a. på at husholdningenes gjeldsbelastning er høy og stiger videre, og at eiendomsprisene har vokst kraftig over mange år og er på historisk høye nivåer», skriver Finansdepartementet i sin pressemelding.

«Noe overraskende»

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier han ikke har tenkt på at dette kunne komme, og kaller derfor beslutningen for «noe overraskende».

– Men dette kommer ikke til å bety noe for våre prognoser. Det kan jo være negativt for økonomien hvis bankene tar ned balansen, men de fleste norske banker er jo over kravet allerede, sier han.

Jullum sier det er litt overraskende ettersom regjeringen allerede har innført boliglåneforskriften som har hatt god effekt på boligmarkedet.

«Norges Bank viser også til at bankene bør bli mer robuste i gode tider, og til at det neste år vil bli implementert EU-regelverk som fører til at det kreves mindre kapital for å oppnå samme nivå på risikovektet kapitaldekning. Det innebærer at bankene nå kan møte en økning i bufferkravet uten å gjøre betydelige tilpasninger.»

Norges Bank ga for første gang råd om motsyklisk kapitalbuffer for bankene i 2013.

Les også

Olsen holder renten i ro

Les også

Får stortingslønn mens han studerer fulltid

Publisert: