Victor Norman kritiserer regjeringens skattepolitikk

Tidligere Høyre-statsråd Victor Norman kritiserer regjeringen for skattepolitikken. NHH-professoren vil at de som sitter på mye kapital skal betale en større andel av skattekaken.

ROM FOR ØKT SKATT: Professor Victor D. Norman mener tallene for de rikes formue og inntekt viser at det er rom for økt beskatning av de rike.

Berit Roald
Publisert:,

«Interessefellesskap-modellen kan overleve hvis vi klarer å flytte noe av skattebyrden fra vanlige lønnsinntekter til skatt på kapitalinntekter eller skatt på kapital»

Det skriver professoren i samfunnsøkonomi og tidligere arbeidsminister for Høyre i en kronikk i Dagens Næringslivs lørdag - som også er gjengitt på hjemmesidene til Norges Handelshøyskole, hvor han foreleser.

Bakgrunnen for eks. statsrådens utspill om å skyve beskatningen fra arbeid til kapital, er skattereformene varslet av den sittende Høyre-Frp-regjeringen.

Les også

Frp varsler reduksjon av formuesskatten

Finansminister Siv Jensens statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) sa i helgen til E24 at det vil tvinge seg frem en reform også av personbeskatningen, når det såkalte Scheel-utvalget er ferdige med sitt igangsatte arbeid med å gå gjennom mulige endringer i bedriftsbeskatningen.

Nå tar eks. statsråd Norman til orde for nytenkning:

Han mener kapitaleierne har stukket av med for store deler av den økonomiske gevinsten av teknologiutviklingen og globaliseringen de 20-30 siste årene.

«...de med midlere og lavere inntekter har tapt. Kaken er altså blitt større, men de minste kakebitene er blitt enda mindre,» skriver Norman.

HVA MENER DU?Send inn dine forslag til skatterform og delta i debatten i kommentarfeltet i vår sak hvor Jon Gunnar Pedersen snakker om regjeringens planer. Du kan også debattere saken på E24s Facebook-side.

- Truer stabiliteten

- Nedover i Europa er dette nå prekært, utdyper han overfor E24.

- Der har den arbeidende middelklassen stått stille samtidig som kapitalinntektene har økt, noe som truer hele den politiske stabiliteten.

Han mener den norske debatten om formuesskatt og arveavgift viser at også her hjemme «veier hensynet til de velbeslåtte i mange sammenhenger tyngre enn hensynet til ubemidlede».

Defor ønsker han nå en debatt om hvordan skattebyrden kan vris til kapital, og fra arbeid.

Han mener det er nødvendig for å ivareta interessefellskapet mellom alminnelige lønnstagere og de rike hvor teknologisk utvikling og økonomisk vekst for bedriften også fører til vekst i reallønnen og økonomisk vekst for samfunnet.

- Det handler om å bevare den norske modellen, sier Norman til E24.

- Liten forståelse

- Hva synes du om regjeringens skattepolitikk i så måte?

- Både den sittende og den forrige regjeringen har vist liten forståelse for dette, sier Norman.

Den blåblå regjeringens satte sine første skattepolitiske spor i budsjettet for 2014
da de gjennomførte skattekutt på over åtte milliarder kroner.

EKS. STATSRÅD: Victor Norman var næringsminister for Høyre i Kjell Magne Bondeviks andre regjering i litt over tre år, hvor han blant annet havnet i medias søkelys for sine reiseregninger, og for å ha anskaffet piano til sin regjeringsleilighet. Her fra pressekonferansen i august 2004 hvor det ble offentliggjort at Norman gikk av.

Cornelius Poppe

De økte bruttoskatten (trygdeavgiften) på lønn og pensjonsinntekter. De senket skatten på kapitalinntekt og nettoskatten på lønn- og pensjonsinntekter (skatt på alminnelig inntekt).

I tillegg reduserte formuesskattesatsen med nesten 10 prosent og fjernet arveavgiften.

I sum medførte det at de med høy inntekt, formue og utsikter til stor arv fikk en betydelig andel av de samlede skattelettelsene på over åtte milliarder kroner. De med inntekter mellom 250.000 og 350.000 kroner fikk lite eller ingenting

Vil reformere

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i sa altså at det vil tvinge seg frem en reform avpersonbeskatningen når det såkalte Scheel-utvalget er ferdige med sine forslag til endringer i bedriftsbeskatningen.

Norman vil ikke gi noen råd til Pedersen om hvordan disse reformene bør se ut. Han ønsker å blande seg inn i en kortsiktig skattedebatt.

- Det viktige er at vi får satt spørsmålet på dagsorden, sier Norman.

- I Norge har vi den fordelen at det meste av kapitalinntektene tilfaller staten, sier han med henvisning til oljeformuen som er plassert i Oljefondet.

- Det gjør at det er mindre prekært i Norge enn i resten av verden. Vi kan nok vente et år før vi gjør noe, men vi må gjøre noe vi også, sier Norman.

KOM MED DINE FORSLAG: Delta i debatten i kommentarfeltet i saken hvor vi intervjuer Jon Gunnar Pedersen om regjeringens planer, eller på E24s Facebook-side.

Les også:

Millioner får lavere skatt i ItaliaMange av de rikeste betaler lite i formuesskatt0,1 prosent gir 267 mill. til landets 1000 rikesteFormuesskattens betydning øker for de rikeste- Kutter i arveavgiften og formuesskatten