Svensker vil drive Sørlandsbanen

Det svenske jernbaneselskapet SJ vil levere anbud om å drive Sørlandsbanen, etter at Stortinget har åpnet for konkurranse på norske skinner.

SVENSK EKSPANSJON: Statens Järnvägar skal investere ni milliarder svenske kroner i nye tog og oppgraderinger av hurtigtogene i X2000-serien, og ønsker å utvide virksomheten i Skandinavia. Nå satser det også på norske jernbanestrekninger. Dette er ett av selskapets X2000-tog i høstlandskap.
Publisert:

160 år gamle Statens Järnvägar har store planer.

Selskapet skal kjøpe nye tog for milliarder og oppgradere hurtigtogene sine for milliarder, og satse i nabolandene.

Nå varsler SJ om at det også vil konkurrere med NSB om å få drive norske jernbanestrekninger, som første utenlandske aktør.

Konkret vil selskapet levere inn anbud om å få drive Sørlandsbanen, som er den første strekningen som skal ut på anbud her i Norge.

Nå har selskapet etablert et norsk datterselskap, SJ Norge, med Berit Kjøll som styreleder. Kjøll er tidligere direktør for Flytoget.

– Vi ønsker å bidra til et langt bedre togtilbud for de reisende her i Norge, sier Kjøll.

– SJ har 30 års erfaring i et konkurranseutsatt marked, og har operert i Sverige i 160 år. Vi er overbevist om at vi i samarbeid med andre aktører vil sikre at tog blir en mer attraktiv reisemåte for stadig flere i tiden fremover, sier hun.

SJ Norge skal ha norsk styre, ledelse og ansatte, og rekrutteringen er i gang, ifølge SJ.

Bakgrunnen for SJs grep er at togtilbudet i Norge nå skal ut på anbud.

Seks til åtte trafikkpakker skal utlyses de neste ti årene, etter at Stortinget for to år siden stemte for jernbanereformen og økt konkurranse.

Etter planen skal Jernbanedirektoratet legge frem et opplegg for anbudene i 2017.

Allerede fra 2018 skal anbudet for fjerntogene på Sørlandsbanen være gjennomført og trafikken settes i gang.

I 2019 skal trafikken settes i gang etter anbud for å kjøre tog på blant annet Nordlandsbanen, Trønderbanen og Rørosbanen, i den såkalte «trafikkpakke Nord».

SJ skrev i sin årsrapport i forrige måned at selskapet vurderer å levere anbud på togstrekninger i Norge når NSBs monopol oppheves.

– I et første steg har Stortinget i Norge besluttet å bryte opp det norske monopolet innen jernbanen, noe som åpner for en mulig utvidelse av SJs togtrafikk til vårt naboland, skrev SJ.

Les også: Vil knuse NSBs togmonopol

Investerer ni milliarder

Statens Järnvägar har rigget seg for ekspansjon, og investerer over ni milliarder de neste fem årene i nye tog og oppgradering av hurtigtogene.

Jernbaneselskapet skal kjøpe 30 nye hurtigtog for opptil 6 milliarder svenske kroner og modernisere sine X2000-tog for 3,5 milliarder kroner. Blant annet skal det skiftes stoler og installeres skjermer.

De nyinnkjøpte og moderniserte togene skal kunne trafikkere hele Skandinavia, ifølge selskapet.

Svenske tog har allerede kjørt på norske skinner i mer enn 100 år, og SJ satte i 2015 opp et nytt hurtigtog mellom Oslo og Stockholm. Antall reisende på strekningen har økt med 28 prosent siden da, ifølge selskapet.

Kuttet kostnader

NSB skal nå gjennom samme prosess som Statens Järnvägar opplevde da den svenske togdriften ble konkurranseutsatt i 1989.

De siste årene har SJ forsøkt å bli mer effektivt, og i forrige måned meldte selskapet at det har kuttet årlige kostnader med en milliard svenske kroner.

SJ har fire daglige avganger mellom Oslo og Stockholm med sine X2000-tog, som bruker mellom 4,5 timer og 5,5 timer på strekningen. Det tilbyr også et morgentog fra Karlstad til Oslo.

Les mer: Likevel hurtigtog mellom Oslo og Stockholm

Tidligere har også andre aktører sagt at de ønsker å delta i en eventuell konkurranse om å få drive togstrekninger i Norge. Kinesiske MTR driver T-bane i storbyer som Beijing, Melbourne og Stockholm, og sa for flere år siden at de ville vurdere å gå inn i Norge.

Les mer: Kinesisk selskap vil konkurrere med NSB

Forbereder konkurranse

Jernbanedirektoratet forbereder nå de første anbudene på togstrekninger i Norge.

Det skal ikke bli noe vanskeligere å kjøpe billett. Alle selskaper skal selge billetter gjennom det samme systemet, nemlig et nasjonalt salgs- og billetteringssystem som skal etableres.

Det skjer gjennom selskapet Entur, som skilles ut av NSB i april 2017. Entur skal også sette opp en nasjonal reiseplanlegger, og på sikt sørge for elektroniske billetter til hele kollektivtrafikktilbudet.

Det blir ikke flere aktører som konkurrerer på samme strekning. I stedet konkurrerer selskapene om å få enerett til sporet på de aktuelle strekningene.

De som søker om å få drive jernbanestrekninger vil ikke få vite om hverandres vurderinger.

Aktører må prekvalifisere seg for å kunne levere anbud, noe som tar tre ukers tid. Det er syv eller åtte selskaper som er prekvalifisert i prosessen, ifølge SJ.

PÅ ANBUD: Dette er noen av jernbanestrekningene som først skal på anbud, ifølge Jernbanedirektoratet.

NSB splittes opp

Som del av jernbanereformen skjer det store endringer i NSB.

Selskapet skal ikke lenger eie togene sine eller drive sitt eget vedlikehold, men være et rent statseid transportselskap, som består av NSB Persontog, CargoNet, Nettbuss, Tågkompaniet og NSB Gjøvikbanen AS.

Selskapets togutstyr skal heretter eies av Samferdselsdepartementet, som også kan leie ut togene til de selskapene som vinner anbudene på de 6-8 trafikkpakkene som skal lyses ut.

Også Mantena, som vedlikeholder tog, skal skilles ut av NSB og i stedet eies av staten ved Samferdselsdepartementet.

Publisert:
Gå til e24.no