Dramatisk fall i norsk forbrukertillit

Norske forbrukeres tillit til økonomien er lavere enn under oljekrisen, og har gått ned til nivået på det verste i finanskrisen. Ekspertene tror vi kan vente ytterligere fall.

Publisert:

Den norske forbrukertilliten faller kraftig denne måneden, viser en fersk undersøkelse fra Opinion.

Indeksen som måler forbrukertilliten (CCI) falt til minus 10,4 i mars, en nedgang fra minus 2,6 i februar.

– Indeksen har aldri falt så mye på en måned som den har gjort nå i mars, og det skjer i en tidlig fase av coronakrisen, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion i en uttalelse.

Makroøkonom Marius Gonsholt Hov sier at dette viser resultatene av nedstengningen av norsk økonomi.

– Det er et skarpt fall, lavere enn det vi så på det laveste under oljekrisen, og ned til nivået på det verste i finanskrisen, sier Hov.

Over halvparten spår forverring

Flere forbrukere spår forverring av både egen og landets økonomi.

Av de spurte oppgir 28 prosent at de tror husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye dårligere om 12 måneder sammenlignet med i dag. I februar var andelen på 19 prosent.

For landets økonomi er tilsvarende tall på 56 prosent, det vil si at over halvparten tror at situasjonen vil være litt eller mye dårligere om 12 måneder. Det er en forverring fra 32 prosent i februar.

– Kan forvente ytterligere fall

Målingen er gjort den uken de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid ble innført.

– Vi kan forvente ytterligere fall i forbrukertilliten i april-målingen, etter hvert som alvoret og konsekvensene for den enkelte stadig viser seg og synker inn, sier Høidahl.

Hov deler synet om at utviklingen kan bli enda verre.

– Siden undersøkelsen er tatt opp fra 10.–15. mars, så er det grunn til å tro at ting har forverret seg ytterligere etter det, sier Hov.

– Markant og dramatisk

DNB Markets skriver at indeksen er en av de få ferske indikatorene som bør ha fanget opp utviklingen etter at alvoret rundt coronaviruset begynte å synke inn i større deler av befolkningen.

Høidahl i Opinion sier at det et markant og dels dramatisk fall for indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen, med unntak av indikatoren for egen økonomi nå.

DNB skriver at også rentekuttet 13. mars kan ha fått noe betydning.

– I februar falt indeksen til minus 2,6, fra minus 1,9 i januar, og var dermed litt høyere enn gjennomsnittet for fjoråret. I februarundersøkelsen var det så godt som ingen som trodde på større fall i rentene, skriver DNB i en morgenrapport.

Publisert: