15.700 færre arbeidssøkere den siste uken

Det er nå registrert 289.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 15.700 færre enn for en uke siden.

Nav melder at det totale tallet på arbeidssøkere utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken.
  • NTB
Publisert:

– I løpet av de siste fire ukene har antallet arbeidssøkere registrert hos Nav falt med over 66.000. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og de siste to ukene har vi også sett at færre melder seg som nye arbeidssøkere hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

143.100 personer er registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var 154.500 personer, eller 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

10,2 prosent

I tillegg var 134 500 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 289 000 personer, eller 10,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Rundt 59.200 av de helt ledige er permitterte. Det samme gjelder 99.400 av de delvis ledige. Det er dermed 13.500 færre permitterte enn i forrige uke.

De aller fleste yrkesgruppene har hatt en nedgang i tallet på helt ledige den siste uka. Unntaket var undervisning og barne- og ungdomsarbeid, som hadde en liten økning.

Størst i transport og reiseliv

Nedgangen var størst innen reiseliv og transport, samt inne serviceyrker og annet arbeid.

Ledigheten er fortsatt høyest innen reiseliv og transport, der 13,2 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos Nav. Deretter følger kontorarbeid med 7,4 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Oslo, der 6,8 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Nordland har lavest ledighet med 3,6 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no