Ingen hast med å selge SAS

- En salgsfullmakt betyr at vi er klare hvis en mulighet skulle oppstå, sier Giske om salg av statens aksjer i SAS.

VIL SELGE: Trond Giske har bedt om fullmakt til å selge statens aksjer i flyselskapet SAS.

Kallestad, Gorm
  • Julie R. Andersen
Publisert:

- Vi vil selge statens aksjer i SAS. I en gitt tid var det en god begrunnelse for å eie, men vi ser ikke at eierskapet i dag er avgjørende for å sikre et godt flytilbud. Ved et eventuelt salg må vi finne en eier som vil videreutvikle verdiene og sørge for arbeidsplasser, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Handels- og næringsdepartementet ber Stortinget om fullmakt til å selge statens aksjer i flyselskapet SAS.

Det skjer gjennom en stortingsproposisjon lagt frem samtidig med eierskapsmeldingen, fredag klokken 12.00.

- Et sterkt signal til Sverige og Danmark

Ifølge Giske betyr ikke salgsfullmakten at staten selger seg ut av SAS med det første:

- Vi har ingen hast med å selge eierposten vår. Vi har god tid til å finne en god løsning, men situasjoner kan oppstå raskt, og vi vil være aktive når en eventuell mulighet byr seg. Vi er avhengig av at Sverige og Danmark er med, og det mest sannsynlige er at vi finner en løsning sammen. En fullmakt betyr bare at vi er klare hvis muligheten skulle oppsta, sier Giske.

Departementet har orientert svenske og danske medeiere om at de ønsker å kunne selge, men Giske vil ikke kommentere reaksjonen til medeierne.

- Meldingen er et sterkt signal til Sverige og Danmark om at Norge er villig til å selge, sier Giske.

Vil selge til industriell aktør

Ifølge Stortingsmeldingen om aktivt eierskap, bør staten være åpen for å selge SAS-aksjer til en industriell aktør:

«SAS står fortsatt overfor en rekke utfordringer som selskapet trolig best kan møte med en industriell partner på eiersiden.(…) Den økende konkurransen kan tvinge frem en konsolidering i bransjen,» skriver Nærings- og handelsdepartementet i stortingsmeldingen, som begrunnelse for ønsket om salgsfullmakt.

- Vi vil se etter en kjøper som kan tilby en god pris, som vil videreutvikle selskapets verdier, sørge for et godt flytilbud for Norge og beholde arbeidsplassene, sier Giske.

Han bekreftet allerede i februar i fjor at han var åpen for å selge eierandelen i det tradisjonsrike, men kriserammede, flyselskapet. Regjeringen i Sverige ba da om mandat fra Riksdagen til å selge sine eierandeler på et passende tidspunkt. Da hadde den norske regjeringen nettopp sagt ja til å delta i en kriseemisjon i SAS hvor den norske stats bidrag ble på 575 millioner kroner. Det skjedde etter at SAS hadde gått på et underskudd på hele 3,4 milliarder svenske kroner i 2009. Emisjonen var totalt på hele 5 milliarder kroner og kom i tillegg til en emisjon på 6 milliarder året før.

Kan øke i Yara og Kongsberg Gruppen

Da eierskapsmeldingen ble lagt frem fredag ba Giske samtidig om fullmakt til å redusere statens eierandel i Secora AS og Entra Eiendom AS.

- Vi ønsker mer fleksibilitet, og vi må kunne gå ut av selskaper hvis betingelsene for eierskap ikke lenger er til stede, sier Giske.

Samtidig ber Regjeringen om fullmakt fra Stortinget til å delta i egenkapitalutvidelser i Kongsberg Gruppen AS og i Yara International ASA. Statens eierandeler i Kongsberg Gruppen og Yara International ASA er henholdsvis 50 og 36 prosent.

Også her er det snakk om å få fullmakter på plass for å være klar for en eventuell mulighet:

- Vi vil delta ved en eventuell emisjon. Et av hovedargumentene mot statlig eierskap er at staten er treg, men vi vil være like raske i beslutningene våre som private selskaper, sier Giske.

Fullmaktene er begrenset både i prosent og beløp og vil gjelde ut inneværende stortingsperiode. Det er innenfor den foreslåtte fullmakten kun aktuelt å delta i egenkapitalutvidelser for å opprettholde statens eierandel i disse selskapene.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Scandinavian Airlines (SAS)

Flere artikler

  1. Giske vil selge SAS

  2. Regjeringen vil ikke lenger selge seg ned i Telenor

  3. Gir gass i SAS-salget

  4. - Det som startet som en stor sak, har endt som et mageplask

  5. Regjeringen vil selge Flytoget