Regjeringen plusser på 50 millioner til flomvern

Øker allerede høye bevilgninger.

Storflommen i Gudbrandsdalen.

Kristian Helgesen
Publisert:,

Regjeringen vil øke støtten til flom- og skredforebygging gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 50 millioner kroner.

– Det er fortsatt behov for tiltak som følge av fjorårets vårflom. Regjeringen foreslår derfor å øke NVEs bevilgning med 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. På denne måten bidrar vi til å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå de mest utsatte stedene så raskt som mulig, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Midlene skal brukes til videre opprydning etter vårflommen på Østlandet i 2013, samt reparasjon av sikringstiltak og mindre, men permanente tiltak.

Faren for skade på bygninger som følge av erosjon og avlagring av masse, er fortsatt stor flere steder i innlandet, ifølge Olje- og energidepartementet.

NVE mener det haster med sikringstiltak flere steder som følge av flommen. Dette er et arbeid kommunene ikke kan håndtere alene.

Revidert statsbudsjett legges fram onsdag.