Avgiftskutt på melk kan gi mer smør

For å bøte på smørmangelen skal bøndene ikke lenger betale avgift hvis de produserer for mye melk. Det er TINEs bønn til myndighetene.

AVGJØRENDE FOR MANGE: Smør.
Publisert: Publisert:

Bøndene mener imidlertid tiltaket kommer altfor seint.

Fredag ba TINE Landbruks- og matdepartementet om å gi fritak for overproduksjonsavgiften ut året. Målet er å sikre melketilgangen i første halvår 2012, og samtidig sikre smørproduksjonen for høsten og vinteren neste år.

– Slik kan alle som har mulighet til det produsere så mye de kan, for at vi raskest mulig skal være hundre prosent leveringsdyktige, sier styreleder Trond Reierstad i TINE til NRK.

TINE har også bedt myndighetene om å heve innslagspunktet for avgiften fra 2 til 3 prosent.

Vedtaket om avgiftskutt kommer trolig mandag, og kommer på toppen av reduserte tollsatser. Melkebonde Olav Botnevik er blant dem som mener tiltaket kommer i seneste laget.

– Det går ikke an importere smør og samtidig si at den norske bonden skal betale avgift hvis han produserer mer enn kvoten sin. Det er et tiltak som hadde virket bedre hvis det hadde blitt satt i gang midt på sommeren, sier bonden til NRK.

Publisert:
Gå til e24.no