Høyres givere sparer 108 millioner i skatt hvis Høyre vinner

Høyres givere får mye igjen for valgkampstøtten - hvis partiet tar makten i høst.

GIR PENGER: Dette er de av Høyres støttespillere som kommer til å spare mest skatt på partiets skatteendringer. I denne forenklede oversikten har vi kun tatt med navnet på person/selskap/eier, beløp som er gitt til Høyre, og hvor mye den enkelte vil spare i skatt. Merk at der selskapet står som giver, er beløpet kun gitt en gang og ikke en gang per person som eier andeler i selskapet. Se den fulle oversikten for flere detaljer. *Diverse selskaper inkluderer AS Clipper, AS Straen, AS Audley, Corneliussen Invest AS, Clipper Eiendom AS, Inge Seensland AS, Parra AS og Barque AS.

Skatteetaten og partifiniansiering.no
Publisert:

Etterkommerne etter skipsreder Fred. Olsen og krigshelten og skipsmegleren Inge Steensland kan ha gjort tidenes investering før valget i høst.

Begge familier har nemlig gitt relativt beskjedne beløp i valgkampstøtte til partiet Høyre, men kan stå overfor en meget pen gevinst.

Dersom Høyre vinner valget og får innført sitt forslag til ny formuesskatt, kommer nemlig de to familiene til å spare minst 26 millioner kroner i skatt i året.

Men Olsen-arvingene og Steensland-arvingene er ikke alene.

Den samlede besparelsen for alle de privatpersoner og eiere i selskaper som har støttet Høyre i valgkampen, tikker inn på totalt 108 millioner kroner.

Til sammenligning har disse giverne tilsammen støttet partiet med 7,6 millioner.

Det gir en gevinst på drøye 100 millioner kroner.

Se den fulle oversikten over giverne og hvor mye de sparer her.

Skattedebatt

Spørsmålet om hvor mye de rikeste personene her i landet kommer til å måtte betale i skatt etter valget i september, har de siste dagene vært oppe til ny debatt.

Høyre, som ligger fremst på meningsmålingene en drøy måned før valget, har varslet at de vil gjøre store endringer i skattesystemet.

Partiet har varslet at de vil fjerne formuesskatten for alle som har mindre enn 25 millioner kroner i likningsformue, og halverer samtidig formuesskattesatsen for de med enda mer penger i banken.

Dette vil gi totalt rundt 12 milliarder kroner i skattelettelser per år, og Høyre har sagt at endringene vil innføres gradvis.

Sparer opptil 17 mill.

E24 har gått gjennom listen over alle bidrag som så langt i år er kommet inn i valgkampstøtte til Høyre.

Ikke alle som gir, er oppført som privatpersoner. Mange selskaper gir penger til Høyre, og der har E24 hentet ut navn på selskapenes eiere.

Deretter har vi hentet ut ligningsopplysningene til disse personene.

En god del er bosatt i utlandet, er mindreårige eller av andre grunner ikke oppført i skattetallene for 2011.

De resterende 175 personene kommer på sin side til å spare alt fra kroner 0,- til hele 17 millioner, dersom Høyres skattepolitikk blir innført.

Klikk her for den fulle oversikten over alle giverne.

Høyre: Lite relevant

E24 har spurt Høyre om hva partiet mener om den store skattegevinsten giverne vil få dersom partiet tar makten.

Generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal, skriver følgende i en sms til E24:

«Et lite relelevant poeng. Pengene kommer i stor grad fra bedrifter, som på samme måte vil spare penger på Stoltenbergs forslag om redusert bedriftsbeskatning. Jeg er glad for at H får støtte som utjevner litt av det økonomiske forspranget Ap har gjennom sin støtte fra LO-systemet».

Her er de 30 som vil spare mest på Høyres politikk:

Mest å spare for de rikeste

E24s beregninger tar utgangspunkt i likningstallene fra 2011. (Se ramme til høyre for detaljene i beregningen).

Alle som der er oppført med formue lavere enn 25 millioner, vil etter Høyres nye system bli kvitt formuesskatten helt.

Men det er mange av Høyre-giverne som har langt større formue.

For dem går besparelsen ut på at satsen halveres for all formue ut over 25 millioner kroner.

Formuesskatten fjernes altså ikke helt for de rikeste, men det betyr ikke at det ikke er penger å spare.

Faktisk går mesteparten av den totale skattebesparelsen på 108 millioner kroner til de 78 av Høyres givere som har formue over 25 millioner kroner.

De vil spare 102 millioner kroner på skatteendringene, ifølge E24s beregninger.

Klikk her for den fulle oversikten over alle giverne.

Vil fjerne skatten på sikt

På sikt ønsker imidlertid partiet å fjerne formuesskatten helt, også for den mest velstående gruppen.

VG skrev søndag at beregninger Finansdepartementet har gjort viser at 4.071 personer som ikke er minstepensjonister, vil bli nullskatteytere hvis skatten forsvinner.

Høyre sier på sin side at de vil sette ned et utvalg som sikrer at de rikeste fortsatt skal betale skatt, når formuesskatten forsvinner helt.

LES OGSÅ: Erna Solberg forsikrer at de rikeste skal betale skatt

For de aller rikeste her i landet har E24 tidligere beregnet at Høyres skattemodell vil føre til en umiddelbar skattelettelse på 461 millioner kroner, fordelt på 32 personer som alle har milliardformue.

LES OGSÅ:32 milliardærer får minst 461 millioner i skattelette av Erna

Har ingen kommentar

Administrerende direktør Svend Botolf Sundby i Inge Steensland a.s., som også har verv i flere andre Steensland-selskaper, har ingen kommentar til hva som er bakgrunnen for at selskapet har gitt pengestøtte til Høyre.

- Hva er motivasjonen for pengegaven?

- Det kommenterer jeg ikke.

- Har dere gitt politisk støtte også tidligere?

- Det kommenterer jeg heller ikke.

Gjennom en rekke ulike selskaper, Clipper Eiendom AS, Inge Steensland A/S, Corneliussen Invest AS, AS Audley, AS Strae, Parra AS, AS Clipper og Barque AS, har en rekke medlemmer i Steensland-familien sammen gitt 300.000 kroner i støtte til Høyre.

E24 har bedt om kommentar fra en representant for Fred. Olsen junior, men har så langt ikke fått noen tilbakemelding.

Skattebesparelsen vil bli på minst 16 millioner kroner, viser E24s beregninger.

Uenige eksperter

Eksperter E24 har snakket med har delte meninger om hva det betyr at mange av de som støtter Høyre med penger, vil tjene store summer dersom skattepolitikken endres.

- Det er legitimt å gi pengegaver til partier som vil føre en politikk som er gunstig for giveren selv, sier forsker Rune Karlsen ved Universitetet i Oslo, som sier det er bra for demokratiet at det er åpenhet rundt giverne.

- Så må velgerne gjøre sine egne vurderinger basert på hvem som ser seg tjent med å støtte ulike partier, og journalister og forskere kan undersøke om pengegavene har betydning for politikken partiene fører, legger han til.

Professor Anders Todal Jenssen ved NTNU er enig i at slike pengegaver er helt legale og heller ikke bør forbys.

- Det er det samme som LO og LOs medlemmer gjør i forhold til Arbeiderpartiet, og det gjør folk i landbruksnæringen i forhold til Senterpartiet, sier han til E24.

- Høyrefolk støtter Høyre fordi de mener det tjener deres interesser. Det er hverken nytt eller oppsiktsvekkende. Men det høres jo ut som en god «deal» om Høyre lykkes.

Professor i statsvitenskap på Universitetet i Oslo, Oddbjørn Knutsen, mener på sin side at det er et problem at NHO bestemte seg for å slutte å gi partistøtte til Høyre og andre borgerlige partier for noen år tilbake.

- Når det er enkeltpersoner som gir store summer, i motsetning til en større organisasjon, så oppfattes det som mindre legitimt, sier Knutsen.

- Det gjør partiet sårbart for spekulasjoner om at særinteresser og enkeltpersoner har påvirket utformingen av politikken.

Klikk her for den fulle oversikten over alle giverne.