Svenskekronen er nå sterkere enn den norske

Renteoverraskelsen fører til en kraftig svekkelse av kronen. Svensk analytiker tror på enda svakere norsk krone.

FALLER KRAFTIG: Den norske kronen faller kraftig etter dagens rentebeslutning.
Publisert:

Den norske kronen svekker seg kraftig som følge av at Norges Bank overraskende valgte å kutte renten på nytt.

Nå er faktisk svenskekronen mer verdt enn den norsk, så vidt. I valutamarkedet handles svenskekronen nå for 1,006 norske kroner, en oppgang på drøyt to øre så langt i dag.

Med unntak av en kort stund i løpet av handelen 16. desember i fjor er det første gang på 15 år at svenskekronen er like sterk eller sterkere enn den norske kronen.

Like før rentebeslutningen kom klokken 10.00 ble svenskekronen handlet for 0,988 kroner.

Følg valutautviklingen i E24s aksjelive!

Tror svenskekronen kan bli enda dyrere

TROR PÅ ENDA DYRERE SVENSKEKRONE: Johan Javeus i SEB.

– Ja, det har jo vært vårt syn i SEB at vi skal se svenskekronen gå over den norske, da det er så mye problemer i Norge med konjunkturen og oljeprisen. Samtidig hadde Norge mer å gå på når det kommer til rentekutt, enn det eksempelvis Sverige har, sier valutaanalytiker Johan Javeus, valutaanalytiker i SEB i Sverige, til E24.

Samtidig tror Javeus at den norske kronen vil kunne komme til å bli enda svakere i

forhold til den svenske.

Han tror at vi allerede i begynnelsen av neste år kan komme til å bli nødt til å betale 1,04 norske kroner for én svensk krone.

– Helt til slutt, er det litt prestisje i at den svenske kronen nå står høyere enn den norske?

– Jeg tror kanskje det er mer vanlig at man tenker på det som en prestisjegreie i Norge enn i Sverige, ler Javeus.

Dagens kronesvekkelsen er for øvrig bredt basert:

  • Dollaren handles nå for 8,46 kroner – opp fra 8,29 kroner før beslutningen og opp 18 øre for dagen.
  • Euroen handles nå for 9,48 kroner – opp fra 9,30 kroner før beslutningen og opp 21 øre for dagen.
  • Pundet handles for 12,93 kroner – opp fra 12,65 kroner før beslutningen og opp 30 øre for dagen.
Les også

Norges Bank venter fortsatt økt arbeidsledighet

Venter en fortsatt svak krone

– Det kommer jo som en følge av at markedet mente det var en større sannsynlighet for en uendret rente i dag, så får vi et kutt og da får man et fall i norske renter og renteforventningene fremover. Fallet vi ser i kronen er i tråd med utfallet av rentemøtet i dag, sier Nils Kristian Knudsen, valutastrateg i Handelsbanken, til E24.

Knudsen og Handelsbanken opererer med en månedsprognose for september på 9,35 kroner mot euroen.

VENTER FORTSATT SVAK KRONE: Valutaanalytiker Nils-Kristian Knudsen.

– Det står fremdeles, vi peker på at kronen fremdeles kommer til å holde seg på dette nivået og at det vil ta tid før den vil komme tilbake.

– Vi ser for oss at kursen vil holde seg på disse nivåene ut året, sier Knudsen.

Handelsbanken tror at kronen vil styrke seg litt til neste år, men ikke mye. For 2016 anslår de at euroen vil ligge på rundt 9,00 kroner i snitt.

– Så hovedbudskapet vårt er at kronen vil være svak i lang tid.

– Kan man begynne å snakke om en ny normal for kronekursen?

– En ny normal skal vi nok vokte oss for å si, men vi vil få en lengre periode da kronekursen er svak.

Les også

- Norges Bank er mer bekymret nå enn før sommeren

Tror kronen vil hente seg litt inn

– Det er ikke uventet at markedet reagerer mye på dette, det har de jo også gjort tidligere da sentralbanken har overrasket og den siste tiden har vel de fleste tenkt at det ikke kommer et kutt allerede nå, nettopp på grunn av den relativt svake kronen, sier Camilla Viland, valutaanalytiker i DNB Markets, til E24.

Les også

Norges Bank venter svakere oljeinvesteringer neste år

Viland tror imidlertid at kronen på litt sikt vil hente seg inn fra de veldig svake nivåene vi ser nå.

– Årsaken til det er at vi tror oljeprisen vil komme opp igjen, og det vil være positivt for kronen da det demper nedsiderisikoen for norsk økonomi. En annen faktor er at vi tror vi vil se at norsk økonomi kommer seg ganske bra gjennom nedturen.

– Kan kronen bli for svak sett ifra Norges Banks perspektiv?

– Jeg tror de ser det som positiv at den svekker seg videre da det bedrer konkurranseevnen til norsk eksportindustri og letter omstillingen norsk økonomi står overfor. Men det er klart; de som driver import av varer er nok ikke like glade for dette.

Publisert: