Tror ikke Norges Bank slipper unna nye kutt: Spår «evig solnedgang» for oljebransjen fra 2020

2010-tallets siste rentemøte i Norges Bank endte med stø kurs. Men inn i det neste tiåret er nye rentekutt «bankers», ifølge sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen. – Spørsmålet er om vi unngår resesjon, sier han.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika
Publisert: Publisert:

– Veldig mange næringer, inklusive boligmarkedet, har gjort det samme som rigg og supplybåtredere har gjort: Bygd for mye på lånte penger i gode tider. Dette er den logiske økonomiske konsekvensen av lavrenteæraen, sier Andreassen, og viser til 2010-tallet.

– I 2020 snur det. Slik det ligger an nå, med de siste prognosene fra Norsk olje og gass, begynner den evige solnedgang for oljebransjen i 2020. Og det skjer samtidig som en rekke andre næringer også skal kutte i investeringene. Man kan egentlig spørre seg: Får Norge en konjunkturoppgang i det hele tatt på 2020-tallet? Så lang og tung er trenden.

– Spørsmålet er om vi unngår en resesjon i 2021, fortsetter Andreassen, som er sjeføkonom i Eika Gruppen.

Les også

Olsen rører ikke renten

– Tar inn over seg at farten sakker litt

Torsdag valgte Norges Bank å holde styringsrenten endret på 1,5 prosent. Det var helt som ventet, etter at sentralbanken i løpet av kort tid har hevet renten fire ganger, senest i september.

I sin nye pengepolitiske rapport fremholder Norges Bank at oljeinvesteringene i Norge vil falle «markert» i 2021 og 2022.

– Norges Bank har tatt innover seg signalene fra det regionale nettverket og løpende norske nøkkeltall som viser at norsk økonomi sakker farten litt mer enn Norges Bank la til grunn i forrige rapport, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Sentralbankens nye rentebane senker sannsynligheten for renteøkning noe fra forrige runde, påpeker sjeføkonomen.

Men Norges Bank indikerer likevel større sjanse for renteheving til neste år, enn rentekutt.

Les også

Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020

– Nye rentekutt er «bankers»

Omsider blir imidlertid sentralbanken nødt til å senke styringsrenten igjen, tror Andreassen i Eika.

Og det handler ikke bare om starten på oljebransjens evige solnedgang, slik han ser det.

– Tallene fra boligbyggerne viser at igangsettingen og salget av nye boliger svikter. Mange har kjøpt dyre leiligheter uten at de klarer å selge sine gamle eneboliger. Og den siste renteøkningen fra Norges Bank begynner først å slå inn nå, sier Andreassen.

Han mener en «forventningsbrist» vil lamme boligmarkedet fra neste år, når folk omsider «tar inn over seg at vi kan stå overfor fem år med nedgang».

– Vi får rentekutt fra Norges Bank – det er bankers – men jeg vet ikke om det hjelper så mye.

Sjeføkonomen er kjent for mer nedslående fremtidsanalyser enn økonomer flest.

DNB Markets går imidlertid god for at sentralbanken må holde igjen rente-gassen i noe større grad enn tidligere, gitt svakere nøkkeltall. vekstutsikter.

– Vi er sikrere enn før på at rentetoppen er nådd, men vi er ikke helt sikre, sier Haugland.

Publisert: