Tøffe uker på akuttmottaket: – Vi frykter en storm av oppsigelser

KALNES (VG) Her ligger pasientene på rad og rekke i en korridor fordi akuttmottaket er fullt. Nå raser det inn med oppsigelser, samtidig som sykefraværet stiger.

I KORRIDOR: Det var denne uken svært travelt i akuttmottaket på Kalnes.
Publisert:

– Det har vært noen veldig krevende uker, sier akuttsykepleier og verneombud Jeanette Høyem Kristiansen om perioden de har vært gjennom på Sykehuset Østfold Kalnes.

– Vi var presset fra før. Men nå har vi tatt imot like mange pasienter med mistenkt covid som på det høyeste tidligere, men med mindre ressurser. I tillegg er det stor pågang med andre pasienter. Det har vært tøft og mange er veldig slitne, legger hun til.

Nå står de ansatte i en spagat for å gi pasientene som kommer inn den oppfølgingen de trenger. De akutt syke får øyeblikkelig hjelp, men for andre kan ventetiden bli lang når det er mest hektisk.

Også på akuttmottaket på Ahus har de ansatte slått alarm om stor pasientpågang og fulle sengeposter. Et fullstendig åpent samfunn og høy økning i covid-tilfeller har presset mange av landets sykehus til bristepunktet.

13 har sagt opp

På Kalnes ser de nå at oppsigelsene kommer inn – 13 på to måneder. Samtidig har sykefraværet steget fra rett over ti prosent til 12,6 prosent.

– Flere slutter fordi de er så slitne, sier Høyem Kristiansen.

TRAVEL: Akuttsykepleier og verneombud Jeanette Høyem Kristiansen sitter foran PC-en for å koordinere på en travel vakt denne uken.

Selv om årsakene til oppsigelsene og sykemeldingene er sammensatt, byr det på utfordringer.

– Det har vært en kjempeutfordrende tid. Strikken er dratt så langt den kan. Samtidig vet vi at vi står i starten av en RS-sesong. Influensasesongen har heller ikke kommet ennå, sier lege og tillitsvalgt Lars Magnus Aker.

– Vi frykter en storm av oppsigelser i møte med høsten og vinteren fordi det aldri kommer et pusterom. Vi har flere medarbeidere som opplever symptomer på stress, som hjertebank, hukommelsesvansker, apati og håpløshet, sier akuttsykepleier Høyem Kristiansen.

Den voldsomme pågangen fører til at akuttmottaket har det som kalles kritisk drift flere ganger i uken. På det verste sliter de ansatte med å finne senger til alle pasientene som kommer inn.

– Vi gjør alt vi kan for pasientene, men det er utfordrende å finne plasser til dem, sier Aker.

Doble vakter

Det har blitt helt vanlig å jobbe doble vakter for å hjelpe avdelingen – som sårt trenger folk. De har blitt vant til at det daglig kommer SMS om ledige vakter som må fylles.

– Risikoen for feil øker ved vedvarende høyt arbeidspress. Det skjer fordi de ansatte jobber så mye, sier Aker.

Klinikksjef Liv Marit Sundstøl bekymrer seg over at sykehuset er så fullt. Hun kjenner daglig på hvilke konsekvenser dette får for akuttmottaket.

– Det er kontinuerlig et belegg på over 100 prosent på medisinske døgnområder. Det forplanter seg i akuttmottaket, sier hun.

Hun er glad for at de tillitsvalgte og vernetjenesten er tydelige i sine tilbakemeldinger om hvilke utfordringer de står i og kommer med forslag til tiltak som bør innføres.

For å utbedre situasjonen øker ledelsen bemanningen, setter i gang opplæring av nye ansatte og styrker portørtjenesten. Men det har ikke vært nok for de ansatte som er utslitte.

– Norske sykehus drives med for liten margin, sier lege Aker.

Stengt for pårørende

På Kalnes har det nå en gjennomsnittlig liggetid på 4,5 time, som er høyere enn de skulle ønske. På Ahus har de nå for tiden en liggetid på 5,5 time – men det har hendt at pasienter har blitt liggende opp mot et døgn i mottaket.

– Vi må prioritere de viktigste oppgavene. Det kan gå utover ting som god informasjon til pårørende, sier Høyem Kristiansen.

Den store pågangen har ført til at de har måttet stenge av for pårørende – delvis fordi det fysisk ikke er plass til flere folk i lokalet, men også for å ivareta taushetsplikten

– Pasientene ligger allerede veldig tett, sier Høyem Kristiansen.

KLAR TALE: Lars Magnus Aker, som er lege og tillitsvalgt, er klar i sin tale. Han mener norske sykehus drives med for liten margin.
Publisert: