NHO-bedriftene frykter mangel på folk og økte innkjøpspriser

– Norsk økonomi tenner nå på alle sylindre, men økende mangel på folk kan dempe styrken i oppsvinget, sier NHOs sjeføkonom i forbindelse med publisering av nye utsikter for økonomien.

PANDEMIEN er fortsatt den viktigste risikofaktoren, men NHOs sjeføkonom Øystein Dørum trekker også fram risikoen for at prisveksten skyter fart og møtes aggressivt av sentralbankene.
Publisert: Publisert:

I tredje kvartal er norske bedrifter mer positive til dagens markedssituasjon, mens synet på utsiktene fremover flater ut. Det viser NHOs ferske rapport «Økonomisk overblikk».

– Norsk økonomi tenner nå på alle sylindre, men økende mangel på folk kan dempe styrken i oppsvinget, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til E24.

Aldri før har så mange NHO-medlemmer meldt om knapphet på arbeidskraft som nå i tredje kvartal.

Internasjonale flaskehalser i produksjon og prisvekst påvirker også bedriftene her hjemme.

Halvparten av NHOs medlemsbedrifter melder om økte innkjøpspriser som et stort hinder for videre vekst, opp fra 42 prosent i andre kvartal. Andelen er særlig høy innenfor bygg og anlegg, industrien samt overnatting og servering.

Les også

Mer enn én av fire NHO bedrifter vil øke prisene fremover

«Dette peker mot en stadig økende knapphet på innsatsfaktorer, og henger sammen med økte råvarepriser og kapasitetsbegrensninger i produksjonen internasjonalt (...) Dersom knappheten skulle tilta ytterligere eller vedvare over lengre tid, vil dette kunne dempe både aktivitet og investeringer», heter det i rapporten.

Spesielt melder bedriftene om økte priser på innsatsfaktorer, og 30 prosent svarer at dette vil føre til økte salgspriser. Det kan i så fall også redusere husholdningenes kjøpekraft og forbruksmuligheter.

En av fire bedrifter melder om at knapphet på innsatsfaktorer begrenser aktiviteten og er til hinder for ekspansjon.

Optimismen er fortsatt på et høyt nivå, men medlemmene er litt mer avmålt i synet på utsiktene fremover.

Renteoppgang demper boligprisvekst

NHO tror Norges Banks renteheving i september, kombinert med utsikter til ett rentehopp hvert kvartal fremover, vil dempe boligprisveksten. Det samme vil økt boligbygging i kjølvannet av den sterke prisveksten.

Prognosen for boligprisveksten lyder på 9,3 prosent i år, 4,7 prosent neste år og 3,5 prosent i 2023.

Organisasjonen tror for øvrig ikke at sentralbanken klarer å heve renten til 1,75 prosent som varslet, men spår en topp på 1,5 prosent. Bakgrunnen for det er at NHO venter noe svakere økonomisk vekst enn sentralbanken.

NHOs forventninger til fastlandsøkonomien er en vekst på 3,8 prosent i år, 3,4 prosent neste år og 2,0 prosent i 2023.

«Samlet sett venter vi et aktivitetsoppsving i siste kvartal i år og første kvartal neste år, da smitteverntiltakene fjernes. Veksten i prognoseperioden er likevel ikke tilstrekkelig sterk til å løfte BNP mot førkrisetrenden før mot slutten av prognoseperioden.»

Les på E24+

Bedriftene skal bevise likelønn. De store mangler tiltak.

Risiko for aggressive sentralbanker

Den viktigste internasjonale risikofaktoren er fortsatt utviklingen i pandemien, med tanke på vaksineutrulling og mutasjoner.

NHO ser også risiko for at prisveksten skyter fart, og at dette må møtes med mer aggressiv sentralbankrespons.

«I en verden som har vent seg til å leve med rekordlave renter kan dette gi sterke utslag i finansmarkedene. Økte renter vil medføre reprising av alle aktiva, fra aksjer til eiendom, og øke lånekostnadene for historiens mest forgjeldede offentlige sektor», skriver NHO.

Men nettopp faren for slike sterke utslag, kan føre til at sentralbankene velger å tillate høyere prisvekst enn målet, og venter med innstramminger.

I tillegg peker NHO på utviklingen i det oppblåste kinesiske eiendomsmarkedet som en viktig risiko.

Publisert: