Norges Bank kutter renten

Historiens laveste styringsrente er et faktum. Og den kan bli enda lavere.

KUTTBOMBE: Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank.
  • John Thomas Aarø
  • Jostein Nissen-Meyer
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å kutte styringsrenten fra 1 til 0,75 prosent.

Styringsrenten har aldri vært lavere enn den er nå.

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

Det gikk et lite gisp gjennom salen hos Norges Bank da pressen fikk utlevert Norges Banks rentebeslutning. Det var få som ventet et rentekutt torsdag.

På forhånd ventet syv av ni prognosemakere E24 har vært i kontakt med at Norges Bank ikke ville kutte renten denne gang.

Følg pressekonferansen fra Norges Bank på E24 direkte klokken 10.30.

LES OGSÅ: Dette mente E24s Renteråd at Olsen burde gjøre

I tillegg kutter sentralbanken rentebanen, bankens forventede utvikling i styringsrenten, betydelig.

– Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av det nærmeste året, sier Olsen.

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi (se faktaboks).

Les også

Svenskekronen er nå sterkere enn den norske

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets opplyser at den oppdaterte rentebanen nå indikerer en fjerdedels sjanse for et rentekutt ved slutten av året, i så tilfelle trolig på desember-møtet.

Samtidig indikerer rentebanen nå en to tredjedels sannsynlighet for at det blir et nytt kutt innen utgangen av første halvår neste år.

Sentralbanken venter i sine prognoser at styringsrenten vil være under 1 prosent frem til 2018.

Oljedrevet rentekutt

En allerede kraftig oljebrems ble forsterket i juli. Oljeprisen så ut til å ha stabilisert seg på rundt 65 dollar fatet, rundt 20 dollar høyere enn bunnpunktet i januar (se faktaboks). Så startet et nytt fall, og oljeprisen har siden vaket oppunder 50 dollar fatet.

Sentralbanken skriver at oljeprisfallet «gjør at veksten i norsk økonomi trolig vil holde seg lav lenger enn tidligere lagt til grunn».

I sentralbankens prognoser ventes det nå en vekst i Fastlands-BNP på 1,25 prosent i år og neste år.

Les også

Norske storbanker kutter boligrentene

Prisfallet gjør at sentralbanken tror at oljeinvesteringene ventes å falle mer enn den har ventet, og lavere etterspørsel fra oljebransjen vil redusere aktiviteten i andre deler av norsk økonomi.

I prognosene ventes det et fall på 12,5 prosent i år, 10 prosent neste år, 5 prosent i 2017 og 2,5 prosent i 2018.

Sentralbanken venter at arbeidsledigheten vil øke moderat.

Den venter at ledigheten, målt ved SSBs AKU-undersøkelse, vil nå en topp på 4,5 prosent neste år. Tirsdag kom nye tall som viste at AKU-ledigheten nå er på 4,3 prosent.

Les også

Norges Bank venter svakere oljeinvesteringer neste år

Kraftig kronesvekkelse

Kronekursen svekkes kraftig i kjølvannet av rentebeslutningen.

Nå er faktisk svenskekronen mer verdt enn den norske, og i valutamarkedet handles svenskekronen nå for 1,005 norske kroner.

For en euro må man ut med 9,4452 kroner, omtrent 17 øre mer enn man måtte ut med før rentebeslutningen.

For en dollar må man ut med 8,4441 kroner, omtrent 18 øre mer enn valutaen kostet før rentebeskjeden.

For et pund må man ut med 12,9000 kroner, omtrent 28 øre mer enn den kostet før klokken 10.

Les også

- Norges Bank er mer bekymret nå enn før sommeren

Tre faktorer

Det var særlig tre årsaker til at mange eksperter ikke så for seg et rentekutt nå:

** Den kraftige kronesvekkelsen

** Høyere prisvekst enn sentralbankens mål om en årlig inflasjon på 2,5 prosent

** Boligprisveksten har vært sterkere enn Norges Bank har ventet

Sentralbanken går i meldingen ikke nevneverdig inn på avveiningen mellom faktorer som taler for og imot rentekutt.

Sentralbanksjefen sier at en lavere rente kan føre til økt gjeld i husholdningene og fortsatt økte boligpriser mange steder.

– Hensynet til å holde arbeidsledigheten nede og aktivitetsnivået oppe tilsier likevel at det er riktig med et rentekutt nå, sier Olsen under pressekonferansen.

– Klar kuttrisiko

«Norges Bank overrasker ved å reagere kontant på svekkede utsikter for oljebransjen, tross en svært svak krone og fortsatt solid vekst i boligpriser og husholdningsgjeld», skriver seniorøkonom Kjersti Haugland i en kort kommentar til rentebeslutningen.

«Rentebanen viser at om utviklingen blir slik sentralbanken nå ser for seg, er det er sannsynlig at det kommer et ytterligere kutt. Tross nedjusteringene synes vi fortsatt at Norges Banks anslag for økonomisk vekst, lønnsvekst og inflasjon ser i overkant optimistiske ut. Dermed er det en klar risiko for at renten kuttes videre», skriver Haugland.

To kutt på rad

Dette er andre rentemøte på rad at sentralbanken kutter renten. Ved forrige rentemøte i juni kuttet sentralbanken renten fra 1,25 til 1 prosent.

Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank, og fungerer i praksis som et gulv på rentene norske banker må forholde seg til. Når styringsrenten senkes eller heves, tar det som regel ikke lang tid før bankene følger etter.

Les også

Derfor trenger ikke rentekutt bety billigere rente for deg

Les også

– Det blir verre

Les også

To av ni tror på rentekutt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. – Norges Bank er mer bekymret nå enn før sommeren

  2. Kronen styrkes kraftig

  3. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  4. – Det blir verre

  5. Ikke bare et regionalt problem lenger: Norges Bank mener oljebremsen sprer seg