Finanstilsynet om de lave rentene: Øker risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang

Nordmenn har lave lånerenter og forventninger om langvarig lav rente. Det bekymrer Finanstilsynet.

FRYKTER BRÅSTOPP: I Oslo har boligprisene steget med 12 prosent på ett år. Selv med en svakere utvikling og økt usikkerhet i norsk økonomi, er det fare for at den høye veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld kan vare noe tid, mener Finanstilsynet – som advarer mot at bakrusen kan bli ekstra tung.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Jan Lilleby
Publisert:,

– Tapene på slike utlån kan øke betydelig. Bankenes omdømme kan også bli svekket. Bankene bør kjenne et særlig ansvar for å ivareta kundenes langsiktige interesser når de tilbyr slike lån, uttaler direktør Morten Baltzersen, i forbindelse Finanstilsynets årlige rapport «Finansielt utsyn».

Baltzersen uttaler at forbrukslån med høy rente kombinert med manglende betjeningsevne kan påføre mange enkeltpersoner betydelige belastninger – som i seg selv ikke er noe nytt.

Det som imidlertid ser ut til å bekymre toppen i Finanstilsynet er gjeldsutviklingen:

«Husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene er på historisk høye nivåer. Mange husholdninger har høy gjeld i forhold til inntekten og samtidig små finansielle buffere. Gjelden til husholdningene og boligprisene har fortsatt å vokse raskere enn inntektene», står det å lese i rapporten.

Av den ferske rapporten går det frem at inkassokrav knyttet til blant annet boliglån og husleie synes vanskeligere å få fullt innbetalt, og dermed avsluttet, enn øvrige inkassosaker.

(Saken fortsetter under bildet.)

TAR LENGST TID: Figuren viser andel inkassosaker ved utgangen av 2015 som har vært til inndrivelse mer enn 18 måneder, fordelt på kravstype. Det tar lengst tid å drive inn krav knyttet til boliglån og husleie. prosent. Inkassosaker knyttet til boliglån utgjorde imidlertid kun én prosent.

Foto: Finanstilsynet

Rapporten peker på de regionale forskjellene i boligmarkedet, med prisfall i Stavanger og svært høy prisvekst i Oslo.

Det understrekes at kreditt- og boligprisveksten har bidratt til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, og at lave lånerenter og forventninger om langvarig lav rente er en viktig årsak til dette.

Selv med en svakere utvikling og økt usikkerhet i norsk økonomi, mener Finanstilsynet det er fare for at den høye veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld kan vare «noe tid».

Rapporten slår fast at «en slik utvikling imidlertid øker risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag».

GJELD OG RENTER: Figuren viser hvor mye gjelden (gul linje) og rentekostnadene (blå linje) utgjør i snitt av nordmenns disponible årsinntekt. – Finansielle ubalanser forsterkes gjennom videre gjeldsoppbygging i husholdninger og foretak og stigende boligpriser. Fortsatt lave renter fører imidlertid til begrenset økning i husholdningenes og foretakenes rentebelastning, uttaler Finanstilsynet i dag.

Foto: Pengepolitisk rapport: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Norges Eiendomsmeglerforbund: – Vil fortsette å stige i Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund har lenge pekt på utfordringene med store regionale forskjeller i boligmarkedet, og spesielt den sterke veksten i Oslo-regionen.

– Med svak tilbudsside, sterk kjøpekraft, historisk lave renter og forventninger om vedvarende lave renter, er det utsikter til fortsatt sterk boligprisvekst i dette området. Utviklingen hever terskelen for å komme inn i boligmarkedet, og den sterke prisutviklingen bygger fallhøyde for fremtiden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Forbundet mener at hovedutfordringen er å øke boligforsyningen i Oslo-regionen, og er bekymret for den lave byggetakten i Oslo.

BOLIGPRISENE: Boligprisene har doblet seg og vel så det siden 2003. Denne oversikten viser prisutviklingen i Norges største byer. Den grønne linjen er Stavanger, og den blå er Oslo.

Foto: Finanstilsynet Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no
Les også

– Folk er desperate

Les også

Frykter for boligmarkedet om SSB-anslag slår til

Les også

– Fra dette perspektivet er boligprisene i Oslo lave

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet
  2. Boligmarkedet
  3. Privatøkonomi
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. – For tidlig å si at faren er over

  2. – Et rentesjokk kan utløse et kraftig fall

  3. Høy og økende gjeld bekymrer Finanstilsynet

  4. Annonsørinnhold

  5. Finanstilsynets stresstest viser en sårbar økonomi: – Vi håper dette går bra

  6. – Kan ikke utelukke en lengre periode med fallende boligpriser