Kommunen kan selv avgjøre om lærere og barnehageansatte prioriteres i vaksinekøen

Regjeringen gir kommunene muligheten til å prioritere ansatte i skoler og barnehager, slik at fleste mulig er vaksinert før sommerferien er over.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby prioritere lærere og barnehageansatte i vaksinekøen.
  • NTB-Oddvar Sagbakken Saanum
Publisert:

Kommunene kan prioritere den aktuelle gruppen etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er viktig at vi får en så tilnærmet normal og god start etter sommerferien som mulig. Barnehager, skoler og SFO planlegger for grønt nivå, med færre smitteverntiltak, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Bakgrunnen for at de nå velger å prioritere gruppene, er at vaksineringen av hele befolkningen tar lenger tid enn antatt, og at alle lærere derfor ikke ville vært beskyttet før skolene åpner igjen. Da måtte første vaksinedose vært satt senest tre uker før skolestart.

–Før forsinkelser i vaksinasjonsprogrammet var det lite å hente på å prioritere denne gruppen siden de likevel ville fått tilbud om vaksine og vært beskyttet før skolestart, men nå vil det ikke være tilfelle for alle i denne yrkesgruppen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Noe merarbeid

Kommunene kan omdisponere inntil 10 prosent av vaksinene for å få dette til. Det er kommunen selv som skal vurdere om de vil omprioritere.

– Jeg er klar over at det kan føre til noe merarbeid for kommunene å omprioritere. Jeg håper likevel at mange vil se det som en god mulighet, og at de klarer å få det til på en god måte. Jeg vet at også mange kommuner ønsker å kunne trygge ansatte i skoler og barnehager før neste skoleår, sier Melby.

–At regjeringen åpner opp for at kommunene selv kan vurdere hvordan og om de skal omprioritere vaksinedoser til denne gruppen, er positivt, siden det er betydelige forskjeller fra kommune til kommune, poengterer Bukholm.

Utdanningsforbundet reagerer

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, reagerer på at kommune selv kan velge å ikke prioritere lærerne.

– Dette bidrar ikke til trygghet, men forvirring. Jeg kan ikke forstå at regjeringen ikke kan ta den avgjørelsen selv. Det virker merkelig. For ansatte i skoler og barnehager vil dette bidra til utrygghet, snarere enn å gi dem en følelse av trygghet, sier Handal til VG.

– Man sitter igjen med en opplevelse av å bli lurt. Jeg synes det er svært uheldig. Dette er unødvendig. Her må regjeringen bestemme seg. At vi skal holde på med dette, fram og tilbake, ser jeg ikke behov for.

Omdiskutert

En eventuell prioritering av lærere og andre yrkesgrupper i vaksinekøen har vært en het potet de siste månedene.

Folkehelseinstituttets anbefaling har derimot til nå vært å ikke prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre. I april åpnet de riktignok for at lærere og skoler, forutsatt at risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell var vaksinert, kunne prioriteres ved stor smittespredning.

Regjeringen har stort sett valgt å følge FHIs råd, men da regjeringen likevel valgte å prioritere stortingsrepresentantene og en rekke andre samfunnskritisk nøkkelpersonell i mai, tilspisset debatten seg. Flere stortingsrepresentanter valgte å avstå fra sin dose og sa de ønsket å gi den til en lærer.

Publisert:

Her kan du lese mer om