Regionalt nettverk: Optimismen øker blant de norske bedriftene

Bedriftene tror gjenåpning og lettelser i virustiltakene vil gi betydelig vekst fremover, etter at strenge restriksjoner bremset etterspørselen og tilgang på arbeidskraft i vår, ifølge Norges Banks rapport.

  • Ine Brunborg
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Saken oppdateres.

Bedriftene i Regionalt nettverk melder om økt aktivitet de siste månedene.

Samtidig har strenge smitteverntiltak begrenset kapasiteten og tilgang på arbeidskraft. Det har også bremset etterspørselen fra husholdningene gjennom våren.

Nå tror imidlertid bedriftene at gjenåpning og lettelser i tiltakene gjennom sommeren vil gi «betydelig» vekst fremover, ifølge rapporten.

Norges Bank har snakket med ledere fra over 300 bedrifter over hele landet om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Sjeføkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken peker på at alle bransjer i rapporten nå venter produksjonsvekst det neste halve året. I det siste har også den registrerte arbeidsledigheten falt mer enn det Norges Bank har antatt.

– Det kan godt hende at momentum i norsk økonomi nå faktisk er litt sterkere enn det sentralbanken hadde sett for seg i  mars. Sånn sett kan det trekke i retning av en renteheving allerede i september, men det vil nok sentralbanken holde litt åpent inntil vi kommer dit, sier hun til E24.

Due-Andresen peker på effekten av at Norge åpner opp igjen.

– Nå åpner samfunnet igjen, både i Norge og internasjonalt, og dermed venter samtlige bedrifter en god utvikling fremover. Det var også forventet, sier hun.

– Ekstremt bra

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier signalene fra bedriftene er bedre enn ventet.

– Det var ekstremt bra. Det var ikke noen svake punkter. Forventningene til veksten fremover er mye høyere enn det vi hadde trodd, sier Jullum til E24.

– Det feier all tvil til side om hvorvidt forholdene i økonomien er i ferd med å normaliseres, sier han.

Jullum tror Norges Bank på rentemøtet neste uke vil gi beskjed om at sannsynligheten er størst for at den første rentehvingen kommer i september.

Hittil har den såkalte rentebanen til Norges Bank, som viser sannsynlig renteutvikling fremover, indikert at styringrenten settes opp enten i september eller desember.

– Med disse tallene her tror vi det er nokså klart at Norges Bank kommer til å signalisere en sannsynlighet for renteøkningen i september som er godt over 50 prosent, sier Jullum.

I en uttalelse trekker han frem at den samlede produksjonsindeksen for de neste seks månedene steg fra 0,92 til 1,88.

– Dette vil normalt peke mot en kvartalsvis vekst i fastlands-BNP på 3,76 prosent de neste to kvartalene, sier han.

Tjenesteytere forbereder seg på vekst

Alle næringer tror altså på økt vekst det neste halvåret, men det er de husholdningsrettede tjenesteyterne som er mest optimistiske.

Det etter en periode der butikker og kjøpesentre har holdt stengt flere steder i landet.

Det har bidratt til å trekke omsetningsvolumet i varehandelen videre nedover de siste månedene, men sterk vekst i netthandel har delvis kompensert for fallet, ifølge Norges Bank.

Også bedrifter innen helse, trening og velvære har i stor grad holdt stengt, og aktiviteten har holdt seg på et lavt nivå.

Flere så tegn til bedring i april og mai, og flertallet ser for seg kraftig vekst det neste året, ifølge rapporten.

Venter høyere sysselsetting og investeringer

Forventinger om god økonomisk aktivitet gjør at bedriftene planlegger betydelig vekst i både sysselsetting og investeringer fremover, ifølge rapporten.

Det er tjenesteyterne og bygg- og anleggsbedriftene som vil øke sysselsettingen
mest, men samtlige næringer venter vekst.

Samtidig er det industribedriftene som venter størst vekst i investeringene.

Fra før har bedriftene kuttet kraftig i investeringene i møte med pandemien. I forrige runde var det imidlertid planlagt å øke investeringene noe, og i denne runden planlegger de litt sterkere vekst, ifølge rapporten.

«Økningen må delvis sees i sammenheng med at mange av bedriftene har investert lite det siste året. Mange utsatte investeringene i fjor på grunn av usikkerheten i markedet,» skriver Norges Bank.

Nettverksrapporten kommer fire ganger i året, og tar temperaturen på den norske økonomien. Dagens rapport kommer i forkant av rentemøtet i neste uke, når sentralbanken også kommer med ferske prognoser for den økonomiske utviklingen og rentebanen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Regionalt nettverk
  2. Norges Bank

Flere artikler

  1. Norske bedrifter legger coronakrisen bak seg

  2. Norges Bank setter opp renten til 0,25 prosent

  3. Rentefasit i Norge og USA denne uken: – Støvet har ikke lagt seg

  4. Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret

  5. Rentemøtet: Dette må du vite