FHI: Stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen

AstraZeneca-vaksineringen settes nå på pause i Norge inntil videre.

Publisert:

Saken oppdateres.

– På grunn av bivirkningene om dødsfall fra Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått vaksinen velger vi å sette AstraZeneca på pause, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI på en pressekonferanse torsdag.

Pausen innebærer at instituttet stanser utsendelse av vaksinen. Dosene som allerede er sendt ut vil lagres på vaksinasjonssted.

FHI og Legemiddelverket har hatt hastemøte om de skal stanse bruk av AstraZeneca-vaksinen.

Det er ikke påvist sammenheng mellom blodproppene og vaksinen. Det er det både Danmark, Norge og flere andre land nå undersøker.

– Har dere sett tilsvarende bivirkninger i Norge?

– Vi har en tilsvarende hendelse i Norge med denne vaksinen, som ikke som har ført til dødsfall. Men de er ekstremt sjeldent og det kan være en tilfeldighet.

FHI: Smitteverndirektør Geir Bukholm forteller at stansen vil føre til noe forsinkelse i vaksineprogrammet.

Denne pausen vil medføre noen forsinkelser i vaksinasjonsprogrammet.

– Vi vil utarbeide en oppdatert versjon av vaksineleveransescenarioet, sier smitteverndirektøren.

Han legger til at dette er en vaksine som i utgangspunktet har god dokumentasjon.

– Og vi vet også hvor viktig det er å ha tilstrekkelig med doser fremover for å dekke behovet for beskyttelse mot covid-19.

FHI har ikke kommet frem til akkurat hvor lenge de vil ta pause, opplyser overlege Sara Sofie Watle Viksmoen til VG.

– Det holder vi på å diskutere nå å komme tilbake til. Det vil ikke ta måneder, sier hun.

Skulle du få AstraZeneca-vaksine? Ta kontakt med VGs journalist.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17741

Hun legger til at det er en vanskelig avgjørelse å stanse en vaksine midt i en pandemi, med høyt smittepress og personer i risikogruppen som trenger en vaksine.

– Hvor lenge man skal pause det er en stor avveining av to onder, legger hun til.

– Men det er selvfølgelig kjempeviktig å finne det ut dersom det er en potensiell sikkerhetsutfordring, men foreløpig er det ikke funnet noen sammenheng, det er veldig viktig å understreke.

– Er dere redde for at dette skal gå utover vaksinasjonsoppslutningen generelt?

-- Ja, det er selvfølgelig alltid en risiko når noe sånt som dette skjer, men det er derfor vi  er veldig opptatt av å finne ut akkurat hva det er som har skjedd for å trygge befolkningen, forteller overlegen.

Steinar Madsen: Håper å ikke finne sammenheng

Legemiddelverket jobber med å samle all dokumentasjon og se om blodproppen har en sammenheng med vaksinen.

Det gjør de ved å undersøke alle bivirkningsmeldingene i landet som kan ha med blodpropp å gjøre. I tillegg får de data fra Danmark og andre land.

– Dette har høyeste prioritet, både i Norge, Danmark og EMA (europeisk legemiddelverk, red.anm.), sa medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) gjør også egne undersøkelser.

– Veldig sjeldent

Foreløpig ser det ikke ut til at det er flere tilfeller av blodpropp i befolkningen som er vaksinert, enn blant dem som ikke er det.

– Vi håper jo vi kan finne ut at det ikke er noen sammenheng her.

Madsen legger til at «det er veldig viktig å si at dette er veldig, veldig sjeldne bivirkninger». Men først skal altså helsemyndighetene finne ut av om det har en sammenheng.

Flere kommuner pauser

Det har i tillegg kommet to meldinger fra Østerrike for et par dager siden, hvor det var to yngre personer som var vaksinert, en fikk dødelig blodpropp, en annen fikk blodpropp i lungen.

Det europeiske legemiddelverket konkluderte onsdag med at hendelsene i Østerrike ikke ser ut til å ha sammenheng med vaksinen.

Flere norske kommuner og land i Europa setter nå vaksineringen med AstraZeneca på pause etter dødsfall og vaksineringsstans i Danmark. Sverige vil foreløpig ikke pause vaksineringen. Tyskland ser heller ingen grunn til å stanse vaksineringen, ifølge en regjeringstalsperson til Die Welt.

– Dette er en alvorlig situasjon som vi vil ta veldig alvorlig i Norge, sa medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til VG tidligere torsdag.

Publisert: