– Det å legge til rette for lukkede anlegg til sjøs er avgjørende for Norge som sjømatnasjon, mener kronikkforfatteren.

Sammen skaper vi fremtidens matproduksjon i sjø

Bransjekonkurrenten Roger Hofseth kalte Sondre Eides forrige innlegg «honnørord og varm luft». Nå svarer den daglige lederen i Eide Fjordbruk.

 • Sondre Eide
  Sondre Eide
  Daglig leder Eide Fjordbruk
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

I et innlegg i E24 11. mai uttrykker Roger Hofseth sterk støtte til Eide Fjordbruks fremsnakk av videreutvikling av norske fortrinn av matproduksjon i sjø. Det er bra, og fundamentalt at fremtidige rammevilkår for næringen legger til rette også for små og mellomstore oppdrettsselskap.

LES MER: Her er Roger Hofseths kronikk, som utløste dette tilsvaret

Det å legge til rette for lukkede anlegg til sjøs er avgjørende for Norge som sjømatnasjon. Slike anlegg vil være en teknologi som kan bidra til å løse utfordringer som næringen har hatt. Samtidig vil blant annet lukkede anlegg i fjordene sørge for at de norske naturgitte fortrinnene fortsatt blir ivaretatt, og vi unngår enorme naturinngrep med landbaserte anlegg.

En avgjørende faktor er derfor å likestille lukkede flytende anlegg i fjordene, med lukkede landbaserte anlegg. Det må være fokus på å løse utfordringene og ikke om dette skjer til lands eller i vann. Dette vil gi små og mellomstore oppdrettsselskap muligheten til å investere i teknologi som løser utfordringene og er konkurransedyktig, noe som igjen vil stimulere til økt innovasjon, verdiskapning og sysselsetting langs hele kysten. En likestilling må selvsagt innebære lik pris for konsesjonene, om man løser de samme utfordringene blir det feil at lukkede anlegg i sjø før investering i teknologi skal koste 60–120 millioner per konsesjon mens de gis gratis på land. Hvorfor skal det lønne seg å bruke mer energi enn nødvendig for å pumpe vannet på land, samtidig som naturinngrepene blir evigvarende?

LES OGSÅ: Sondre Eide skrev i mars om mulighetene norsk havbruksnæring har fremover

Eide Fjordbruk har allerede tatt kostnaden med lukkede anlegg. Dette gjør vi uten subsidier og særkonsesjoner og selv om ny konsesjonsordningene foreløpig ikke er på plass. Årsaken er ganske enkel. For det første vet vi at dette er nødt til å komme. Det vil være med å løse utfordringer som næringen står ovenfor, samtidig som det vil styrke Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon. Det er for oss utenkelig at politikerne ikke skal legge til rette for dette i nær fremtid. Den andre årsaken er at vi ønsker å lære, få kunnskap og utvikle de lukkede anleggene så raskt som mulig. Dette er noe jeg lærte av pappen. Jeg er, som han var, utålmodig, og vet at vi må være fremme i skoene, tenke biologi og drive utviklingen for næringen videre med norsk naturgitte konkurransefortrinn. Det er viktig at alle oppdrettere sammen løfter dette frem, uavhengig av størrelse.

Det er knyttet stor spenning til havstrategien som skal legges frem. Jeg er ikke i tvil om at strategien må spille på de naturgitte fortrinnene Norge har, med rent vann, med riktig temperatur, i fjordene langs den fantastiske kysten vår. Den beste måten å sørge for at hele næringen tar del i den nødvendige innovasjons- og teknologiutviklingen, er å likestille konsesjoner som gir den samme effekten for miljø og bærekraft. Dette vil sørge for at mindre selskaper gis mulighet til å investere og utvikle teknologi i fjordene, og dermed fjerne noen av utfordringene som står i veien for videre vekst og utvikling for næringen. Det må være de beste løsningene som vinner fram og ikke bare store prospekter som lever av høye konsesjonspriser i sjø.

Les også: Advarer mot laksekaos med rødgrønn regjering

Vi kan ikke ha en situasjon hvor konsesjonsordningene legger til rette for gigantiske landbaserte anlegg, som medfører enorme naturinngrep, samtidig som de er et første steg for utflagging av produksjon av sjømat til andre deler av verden. Landbaserte anlegg kan like gjerne ligge i Asia, Amerika eller andre steder i verden, og da vil Norge få en svekket posisjon som sjømatnasjon. Utelukkende tilrettelegging for landbasert oppdrett i Norge er uklokt om vi kan oppnå de samme miljøeffektene flytende i fjordene våre der vi i tillegg sikrer et norsk konkurransefortrinn med reversible naturinngrep.

Det er viktig å tenke helhetlig og bærekraftig utvikling av norsk sjømatnæring. Eide Fjordbruk bruker, selv om vi er et lite familieeid selskap, betydelige midler på innovasjon og utvikling hvert år. Vi har blant annet investert i lukket anlegg til sjøs, samtidig som vi elektrifiserer anleggene våre og båter. Vi har kjøpt opp en forskningsstasjon for å utvikle bedre og mer bærekraftige fôrråvarer. Vi har utviklet vårt eget klimaregnskap, og kuttet våre faktiske CO₂ utslipp med 25 prosent eller 10 millioner kilo CO2e (CO₂-ekvilaventer), alt dette bare siste året.

Vi ligger nå langt under gjennomsnittet selv for klimavinneren laks. Vi tror det er enorme muligheter for sirkulærøkonomiske verdikjeder rundt våre anlegg, og ser for oss å produsere flere typer plantebasert mat i tilknytning til våre anlegg. Vi har også produsert verdens første klimanøytrale laks, som vi tror kommer til å være det markedet etterspør i stadig større grad. Vi tror fremtiden for norsk oppdrettsnæring må bygge på våre naturgitte fortrinn, med fantastiske muligheter i fjordene våre. Det er avgjørende viktig at små og mellomstore selskaper får rammevilkår som sørger for at de med sin innovasjonskraft og nye bærekraftige løsninger, kan være med å løse de utfordringene næringen står ovenfor. 

I Eide er vi også i gang med å bygge et flytende visningssenter for laks, Salmon Eye. Hele tanken bak senteret er å vise frem avtrykket til oppdrettslaksen og hvilke utfordringer og muligheter bransjen står ovenfor, og hva fremtiden kan bringe. I Eide gjør vi mye bra, men også mye feil. Vi tar sjanser, og skal være med å drive utviklingen innen biologi, teknologi og matproduksjon fremover.

Gjør man ikke feil, er man ikke med å drive frem utviklingen, og målet blir da umulig å nå. Vi må sammen dele kunnskap og drive matproduksjon i sjø fremover. Vi kan ikke sitte på hver vår knaus å tro at konkurransen er mellom norske oppdrettere.

Matkampen er global, og vi må stå sammen for å forme fremtiden. Havstrategien blir avgjørende for Norges fremtid som sjømatnasjon, og den må bygge på verdien og innovasjonskraften av alle små, mellomstore og store oppdrettsselskap.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Eide Fjordbruk
 2. Biologi
 3. Laks
 4. Teknologi
 5. Innovasjon

Flere artikler

 1. Handling fremfor honnørord

 2. Fluefisker Johan H. Andresen eier oppdrettsaksjer for over to milliarder: Ber næringen ta grep for å redde villaksen

 3. Betalt innhold

  MDG vil fase ut alle åpne oppdrettsanlegg innen 2025

 4. Betalt innhold

  Hun skal styre Grieg-familiens milliardbutikk i Rogaland

 5. Betalt innhold

  Kan lakseaksjer få grønt stempel og hva betyr det for sektoren?