Finansminister Jan Tore Sanner (H) la frem revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Nok en kriserevidert pengefest

Revidert krisebudsjett viser hvordan heller ikke 2021 blir året vi kunne håpe på. Å kutte nok ned på pengefesten i årene som kommer, blir ikke lett.

Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Det regner penger over nasjonen i årets reviderte nasjonalbudsjett. Eller krisebudsjett. Med solid margin vil oljepengebruken i 2021 langt overgå den i 2020. Det hadde nok de færreste trodd da det ordinære budsjettforslaget ble lagt frem i fjor høst.

Mange trodde det vel heller ikke i går. Men denne pandemien er en svært hardfør en. Virusoppblomstringen i vinter ble kostbar. Mye er stadig stengt ned. Fremdeles tynger stort sett nødvendige smittetiltak mange bedrifter og yrkesføre kraftig.

At oljepengebruken nå ligger an til å bli minst 90 milliarder kroner heftigere enn det regjeringen så for seg i oktober i fjor, må likevel også til dels tilskrives lettere blåøyd fjorårsoptimisme. Med de økonomiske anslagene den gangen bygget regjeringen seg en viss fallhøyde.

Nå er flere av anslagene markant nedjustert, mens pengebruken er skrudd opp. Selv før stortingsforhandlinger styrer regjeringen mot et enda rausere milliarduttak fra det svulstige Oljefondet. En tapping som ligger 0,7 prosentpoeng over det handlingsregelen åpner opp for i normale tider.

Les også

Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

Les på E24+

Aksjene som kan dempe risikosparernes fall

Men nå har vel alle innsett at heller ikke 2021 blir noe i nærheten av et normalår. Selv om mye absolutt går rett vei, skyves normaliseringen stadig på. Da er det heller ikke så lett å kritisere pengefesten. Få ville våget å knipe igjen nå. Ikke når utsiktene er at ledigheten kan bite seg fast, eller at bedriftene faktisk vakler når regningene en dag forfaller.

Snarere er det vel en stor sannsynlighet for at dette budsjettet blir enda mer svulstig. Kritikken fra opposisjonen mot enkelthetene i budsjettet har da også alt begynt å hagle. I god, årviss tradisjon.

Og saktens kan det hende et flertall finner andre innretninger som vil fungere vel så godt – innen blant annet støttetiltak, ledighetsstøtte eller permitteringsregler. Et velfungerende demokrati som det norske fungerer ofte som best når høylytt debatt driver frem nye kompromisser eller ideer.

I det store bildet blir nok heller ikke det endelige reviderte budsjett spesielt umusikalsk. For bakteppet er det riktige. I unntaksår skal gassen presses inn, og regningene skyves på. Særlig vil en ledighet som varig biter seg fast være ødeleggende for den enkelte, og skadelig for samfunnsøkonomien.

Les også

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirkes økonomien din

Les også

Det spørs om Norges viktigste fartsgrense overlever 20 nye år

Men litt mer av Oljefondet går nok samtidig med i dragsuget. Det ville være naivt å tro at forhandlingene også kan lede til meningsfulle kutt, eller en mer stram prioritering av hvem som får mest mer. Snarere er det all grunn til å vente at dagens forslag mer fungerer som et gulv for pengebruken. Taket – det vet vi ennå ikke hvor er.

Dertil er det selvsagt også stortingsvalg til høsten. Det gjør ikke fokuserte prioriteringer enklere. Også regjeringen nikker litt til valget, ved blant annet å adressere «ferjeopprøret» med et kutt i billettprisene. Og Fremskrittspartiet, som den naturlige førstepartneren for å sikre stortingsflertall, vil selvsagt også snart få et ord med i laget.

Les også

Det viktigste fra revidert budsjett

Les også

Coronakonsekvensene: Slik rystet viruset norsk økonomi

Pengebruken presentert tirsdag er i det hele tatt en ubehagelig påminnelse om at dette viruset vil prege Norge lenge. Og mye lenger enn tiden det tar å fullvaksinere store deler av den voksne befolkningen utpå sensommeren eller høsten en gang.

For jo mer penger vi bruker nå, dess vanskeligere blir avvenningen fra pengefesten i årene som kommer. Abstinensene hos bedrifter og folk flest vil være der. Og politikernes kuttvilje er slett ikke gitt. Faren for at vi ender med en økonomi som i større grad er avhengig av statlig hjelp, er absolutt til stede.

Ender en del av pengestrømmen nå opp som varig økte offentlige utgifter, kan i det hele tatt privat tiltakslyst og omstilling bli mindre, mens økt byråkratisk bistand kan bli mer permanent. Og de offentlige kassene uttømt fortere enn vi liker å tenke på.

Selv Oljefondet er faktisk ikke ubegrenset. Og de sikreste utfordringene vi står overfor inn i dette og neste tiår er demografiske. Eldrebølger og små barnekull venter. Over tid vil det gi et spinklere skattegrunnlag på den ene siden, og økte utgifter til helse, omsorg og pensjoner på den andre.

Uten tøffe politiske prioriteringer i årene som kommer, kan dermed coronaviruset koste økonomien langt mer enn den oppdaterte delregningen finansminister Jan Tore Sanner la frem tirsdag.

Les flere kommentarer:

Les på E24+

Grønne og digitale aksjeeiere bør skremmes av dette

Les på E24+

Lave forventninger kan gjøre Kongsberg Automotive til et godt kjøp

Les på E24+

Fødselstallene får renteangsten til å se litt latterlig ut

Les på E24+

Småinvestorer har noe å lære av analytikeres egenhandel

Les på E24+

Denne rentehevingen er ikke hugget i stein

Publisert:
Gå til e24.no