Erna hyller Bø-ordførerens siste kupp

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) har med lav formuesskatt lokket til seg bedrifter. Nå har han gjort et nytt kupp.

STATSMINISTER OG ORDFØRER: Erna Solberg og Sture Pedersen ble behørig fotografert av forbipasserende på deres lille spasertur bort fra landsmøte-forhandlingene fredag. Finnmarkingen Kristoffer Meier visste ikke hvem mannen i dress var, men ville sikre seg selfie med Erna.
Publisert:

– Vi får nå opp en ny hjerteklinikk til Bø. I tillegg blir det som ventet etablert Nord-Norges første private rusklinikk for ungdom i kommunen vår. Vi har hatt en eksplosjon i aktivitet siden vi gjorde grepet med formuesskatten, sier ordfører Sture Pedersen til VG.

Han er i Oslo på Høyre-landsmøtet som en av flere møtedirigenter. Men best liker han å dirigere og tilrettelegge for utviklingen av hjemkommunen i Vesterålen.

Fra før har han fått mye oppmerksomhet og kritikk for sin offensive politikk for å snu fra fraflytting til vekst og optimisme.

Hovedgrepet har vært å redusere formuesskatten ned til 0,20 prosent og å kutte moms på boligbygging.

ERNA I FRONT: Høyre-leder Erna Solberg liker det hun hører når Bø-ordfører Sture Pedersen (H) og med-initiativtager og hjertespesialist Alf-Åge Pettersen forteller om planene for en ny, privat hjerteklinikk i Bø. Fredag vandret de sammen i området ved Operaen og landsmøtehotellet i Oslo.

Les mer om redusert formuesskatt her:

Bøs metode har lokket flere pengesterke nordmenn til å melde flytting til kommunen.

Eks-skistjernen Bjørn Dæhlie er en av ti personer som nå har flyttet, eller skal flytte.

Til sammen hadde disse i 2019 formuer på 2,7 milliarder.

Nå er det den mangeårige lederen av store helsekonserner i USA, Dag Henrik Jakobsen, som vil satse i sine gamle hjemtrakter. Han investerer både i et nytt turistsenter med helseprofil, Ringstad Resort, som skal delvis åpnes mandag 17. mai. Og nå altså i en egen privat hjerteklinikk.

GIR TILBAKE: Dag Henrik Jakobsen (55) har bodd og jobbet som leder og konsernsjef i store helsevirksomheter i 30 år i USA. Nå vil ha gi tilbake noe til hjemtraktene i Vesterålen.

Ordfører Pedersen liker det. Erna Solberg synes også det er en spennende etablering. Bakteppet er at det er mulig på grunn av fritt behandlingsvalg i helsevesenet, som er en av Høyres viktigste prinsippsaker i helsepolitikken. Erna Solberg minner om prinsippet skal sikre at alle pasienter, uavhengig av økonomisk styrke, kan velge mellom behandlingssteder som har kort ventetid.

Ordføreren i Bø mener private etableringer er fremtiden.

– Det er ikke alle som liker at jeg sier det, men staten og det offentlige har forlatt meg. Da er det eneste jeg kan prate med, er privat næringsliv som kan komme å berge oss. Vi får nok aldri åpnet en offentlig hjerteklinikk i Bø, men den private kommer altså nå, sier Pedersen.

Investor Dag Henrik Jakobsen (55), som bor og jobber i Sacramento, USA, trekker frem ordfører Stures tiltrekningskraft.

– Hovedgrunnen til at vi velger Bø i Vesterålen er nok ordføreren og lokalsamfunnets vilje og evne til å legge til rette, samt mangel på byråkrati og barrierer. Skattegrepet de har gjort betyr egentlig ikke noe for oss. Du kan si det var mye Sture Pedersens holdning som har fått meg til å satse og gi tilbake til dette lokalsamfunnet, sier Jakobsen til VG.

Hans mangeårige venn og med-initiativtager til hjerteklinikken i Bø, hjertespesialist Alf-Åge Pettersen, tenker seg en slags stafettordning blant kardiologer for å bemanne Bø-klinikken.

– Vi tenker oss en ordning der dette blir som en stafett hvor det kommer spesialister inn, bruker av sin fritid og avspaseringsuker, blir der oppe en uke, opplever naturen og blir begeistret for Nord-Norge, beskriver Pettersen.

PÅ HJEMMEBANE: Ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen – med blå himmel og mektig natur i bakgrunnen.

Statsminister Erna Solberg (H) mener fritt behandlingsvalg er en nøkkelfaktor for å opprette hjerteklinikker som nå skal etableres i Bø.

– Det fine er at dette vil gi et tilbud om utredning til pasienter lokalt – som dermed slipper å reise så langt.

– Tenker du Erna Solberg, at andre kommuner bør gjøre som Bø og senke formuesskatten?

– Jeg synes jo at selvfølgelig kan man vurdere det. Men for denne nye etableringen er ikke det så viktig. Jeg tenker at det er minst like viktig å være en ja-kommune og snakke med dem som har en kjærlighet for Bø, som har gjort seg store penger og som kan tenke seg å satse der. Samtidig viser dette at å ha fritt behandlingsvalg skaper helt andre typer tilbud rundt omkring både geografisk og innholdsmessig.

– Det er blitt kritisert at Bøs senkning av formuesskatten er blitt kompensert av regjeringen?

– De ble ikke kompensert for det bortfallet av skatteinntekter som de hadde tidligere. Men de må ikke betale for de skatteinntektene andre kommuner taper ved at folk har flyttet til Bø. Så må vi komme nærmere tilbake til saken når vi har hatt en full gjennomgang av skattesystemet, svarer Solberg.

Vanlig formuesskatt ville gitt 18,9 millioner i inntekter til kommunen. Det nye norske skatteparadiset i Vesterålen sitter bare igjen med 5,4 millioner kroner etter at de reduserte formuesskatten, har E24 skrevet.

Regjeringen åpnet imidlertid for at tapet av skatteinntekter kan unngås, noe som vakte harme.

Snudde utviklingen

I 2014 hadde Bø 2642 innbyggere. I fjor hadde det falt forsiktig til 2569.

– Men vi har snudd utviklingen. Ved årsskiftet 2020 til −21 hadde vi en netto tilvekst på syv innbyggere. Det har ikke skjedd på flere tiår i vår kommune. Det er utelukkende fordi vi har klart å skape positivitet og fremtidstro i kommunen. Lokale rørleggere som før var alene på jobb, er nå plutselig fem ansatte, illustrerer Bø-ordføreren.

Les også

Unge Høyre hardt ut mot Erna Solbergs Kina-politikk: – Litt redde

Dag Henrik Jakobsen, som nå investerer i Bø, har gjennom nær 30 år bygget seg opp en betydelig karriere som toppleder for store helsevirksomheter og helse-gründer på vestkysten av USA. Han sier han er kjempemotivert for å etablere ny virksomhet og en privat klinikk innen kardiologi i sin gamle hjemkommune Bø i Vesterålen.

– Jeg er født i Stokmarknes, men bodde i Bø og var der mye i oppveksten min. Også i voksen alder har jeg vendt tilbake en eller to ganger i året. Naturen, fjellet, havet, ja Vesterålen er fantastisk. Bare gode minner. Jeg ønsker å gi noe tilbake til Nord-Norge, sier Jakobsen til VG.

Publisert: