Venter markant boligprisfall: – De som håper på snarlig rentekutt, kan bli skuffet

Mens Handelsbanken venter resesjon i Norge, ser Nordea Markets mer positivt på økonomien. Men begge tror på ytterligere renteheving og ikke noe kutt i år.

LYSPUNKT: Selv om årets lønnsoppgjør ligger an til å bli «ekstremt krevende», tror både sjeføkonom Marius Hov (t.v.) i Handelsbanken og motparten i Nordea Markets, Kjetil Olsen, at det går mot høyere lønnsvekst, selv om det meste blir spist opp av inflasjonen.
Publisert: Publisert:

Handelsbanken og Nordea Markets er ute med ferske prognoser for den norske økonomien, der de spår et boligprisfall på henholdsvis 4 og 5 prosent i år.

– Vi tror ikke at boligprisene bunner ut før mot sommeren, sier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken til E24.

Bakgrunnen for det er at Norges Bank da trolig er ferdig med rentehevingene for denne gang. Norges Bank har hevet renten markant etter sommeren til 2,75 prosent, og har varslet senest i januar ny heving i mars.

Les på E24+

Boligtopp: – Det er nå du bør kjøpe bolig

Renteoppgangen har lagt et demper på boligprisene gjennom høsten, men Handelsbanken tror rentetoppen nås på 3,0 prosent i mars.

– Det går mot en myk landing i boligmarkedet når Norges Bank har gjort seg ferdig med rentehevingene, men hvis du justerer for inflasjonen, så tegner det seg et styggere bilde, sier Hov.

Han tilføyer at hele prisoppgangen vi så under pandemien da trolig er reversert.

– Langt fra sikkert med kutt i 2024

Noe rentekutt ser ikke Handelsbanken for seg før i første kvartal i 2024.

– Etter marsmøtet blir det nok desto mer fokus på når rentekuttet kommer, men vi tror Norges Bank virkelig må se at prispresset kommer ned og følger seg trygge på det før de kutter, slik at de ikke reverserer politikken for raskt, sier Hov.

Nordea Markets, som også ser en høyere rentetopp på 3,25 prosent i år, tror rentekuttet kan drøye.

– Så langt har det gått bedre i norsk økonomi enn mange hadde ventet. Det kan fort gå bedre enn fryktet også fremover. Dermed kan renten holdes opp lengre enn mange tror. De som håper på snarlige rentekutt kan derfor bli skuffet, skriver Nordea-økonomene Kjetil Olsen og Dane Cekov.

– Det er langt fra sikkert vi får noe rentekutt i 2024, legger de til.

Norges Bank har i sine anslag fra desember ikke inne noe rentekutt før mot slutten av 2024.

Resesjon i første halvdel

Nordea tror i motsetning til Handelsbanken at økonomien målt ved fastlands-BNPfastlands-BNPBruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen. På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP. Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. holder seg positiv, selv om det er mye svakere vekst enn i fjor.

– Det kommende året vil trolig bli et år med tilnærmet stagnasjon, skriver Nordea, og forklarer dette blant annet med lavere kjøpekraft.

Handelsbanken anslår et fall i fastlandsøkonomien på 0,1 prosent i år, sammenlignet med en vekst på i underkant av 4 prosent i fjor.

Sjeføkonomen understreket at det bare er duket for en såkalt teknisk resesjon, altså fall i BNP to kvartaler på rad, og ikke en dyp nedtur med markant oppgang i arbeidsledigheten.

– Vekstbildet er ikke like ille som fryktet, så alt i alt går det mot en pen landing, sier han.

– Ekstremt krevende

Et lyspunkt i 2023 er at lønnsveksten øker, selv om det meste spises opp av inflasjonen, og at arbeidsledigheten kun stiger litt fra historisk lave nivåer.

– Vi tror derfor årets lønnsoppgjør vil bli ekstremt krevende, skriver Nordeas økonomer.

Nordea Markets og Handelsbanken venter en lønnsvekst i år på henholdsvis 5 og 4,5 prosent, mot 3,9 prosent i år, som trolig vil gi en marginal reallønnsvekst.reallønnsvekst.Lønnvekst fratrukket inflasjon

– Arbeidstagerne har nå hatt flere skuffende år på rad med mager reallønnsutvikling ... Det er trolig en klar forventning blant arbeidstagerne om at reallønnen i år skal opp, skriver Nordea.

Meglerhuset anslår at de verste inflasjonsimpulsene nå trolig er bak oss, men tilføyer at økte lønnskostnader og husleier, som følger fjorårets prisvekst tett, vil bidra til en underliggende prisvekst klart over målet på 2 prosent både i 2023 og 2024.

Publisert: