Sentralbanksjefen om renten: – Tror det blir vanskeligere avveininger fremover

Ida Wolden Bache sier at boligprisene avtok mer enn ventet i september, samtidig som inflasjonen var høyere enn antatt.

SENTRALBANKSJEF Ida Wolden Bache ser nå et omslag i norsk økonomi, som krever en tøff balansegang mellom hensyn til inflasjon, økonomisk vekst og sysselsetting. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert:

– Nå er vi i en situasjon hvor vi ser omslag i økonomien. Vi ser at den høye prisveksten reduserer husholdningenes kjøpekraft så de bruker mindre penger. Vi ser også at den høye prisveksten reduserer bedriftenes lønnsomhet, som igjen kan påvirke deres investeringer.

Det sier Norges Bank-sjef Ida Wolden Bache i et intervju med E24 etter sin tale til Senter for monetær økonomi på BI torsdag ettermiddag.

Omslaget er ventet å gi høyere arbeidsledighet, riktignok fra et svært lavt nivå, men flere har etterlyst større vektlegging av det i rentesettingen.

– Vi er i en situasjon hvor vi på den ene siden opplever høy inflasjoninflasjonPrisvekst som tilsier en høyere rente isolert sett, men samtidig når vi ser fremover at veksten avtar og vi får en svakere økonomisk utvikling, da er det en mer krevende avveiing for en sentralbank. Da må vi balansere disse hensynene, og det blir vanskeligere fremover, sier sentralbanksjefen.

Les på E24+

Åtte ekspertsvar om renten nå: Hvor høy kan renten bli?

Inflasjonen tilsier høyere rente

Norges Bank hevet nok en gang renten med 0,5 prosentpoeng – dobbelt så mye som vanlig – til 2,25 prosent i september. Samtidig ble det varslet ytterligere tre enkelthevinger til en topp på rundt tre prosent i vinter.

I ettertid har inflasjonen imidlertid steget mye mer enn ventet og flere økonomer ser risiko for at renten må heves mer i november.

– Vi har ventet at inflasjonen skulle fortsette å stige, men de siste inflasjonstallene var litt høyere enn det vi hadde lagt til grunn. Samtidig hadde vi ventet at boligprisene skulle begynne å avta, men de avtok litt mer enn vi la til grunn, sier Wolden Bache.

Hun tilføyer at utviklingen sjelden blir nøyaktig som ventet, og at det vil gjøres en helhetlig vurdering før neste rentebeslutning, som kommer 3. november.

På vakt

Norges Bank setter renten etter et mål om inflasjon på rundt to prosent over tid. Når inflasjonen overstiger målet, taler det for renteoppgang.

– At inflasjonen blir liggende over målet i prognosen, gjenspeiler nettopp at vi også legger vekt på sysselsettingen i våre avveininger. Dersom vi bare hadde vært opptatt av å få inflasjonen raskt til målet, hadde vi satt renten høyere, sa Wolden Bache i dagens tale.

Der påpekte hun også at det folk har blitt mer opptatt av inflasjonen i det siste.

– Tror dere folk fortsatt har troen på lav og stabil inflasjon fremover?

– De langsiktige inflasjonsforventningene er fortsatt ikke langt unna to prosent, men det er noe vi er litt på vakt mot. Det er en del av risikobildet vårt.

Norges Bank venter i sine prognoser at inflasjonen skal begynne å avta gjennom neste år.

– Nå ser vi tegn til omslag i norsk økonomi. Vi har hevet renten. Vi tror også at de internasjonale prisimpulsene etter hvert vil avta. Så vi venter jo at inflasjonen vil avta.

Til tross for overraskende høy inflasjon, frykter ikke sentralbanksjefen krav om høyere lønnsvekst som igjen kan øke inflasjonen.

– Vi tror ikke det er en umiddelbar fare for lønns- og prisspiraler i Norge, sa hun i sin tale.

Det forklarer hun med at partene i arbeidslivet tradisjonelt tar hensyn til bedriftenes lønnsomhet og utviklingen i sysselsettingen når de forhandler om lønn.

– Det kan gjøre at behovet for å stramme inn i pengepolitikken når økonomien utsettes for et kostnadssjokk, er mindre enn det ellers ville vært.

Les også

Norges Bank-undersøkelse: Fallende boliglånsetterspørsel etter rentehopp

Publisert:
Gå til e24.no