Tror skyhøye strømpriser vil spise av kjøpekraften

Høye strømpriser vil merkes på lommeboken gjennom vinteren, venter Norges Bank. Men sentralbanken regner fortsatt med en forbruksfest når store sparemidler slippes løs.

RENTEHOPP: Sentralbanksjef Øystein Olsen satte opp styringsrenten til 0,25 prosent torsdag, og varsler flere rentehevinger fremover.
Publisert: Publisert:

– Vi har høye strømpriser. Ifølge prisingen i terminmarkedet vil vi leve med det en stund fremover gjennom vinteren, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24 etter torsdagens rentemøte.

– Det vil påvirke negativt, isolert sett, husholdningenes disponible realinntekter. Og følgelig negativ virkning på konsum også, sier han.

Galopperende strømpriser, rekorddyr bensin og økte renteutgifter kan gjøre et innhugg i privatøkonomien i høst og vinter.

Skyhøye strømpriser

Strømprisene har i det siste steget til årets hittil høyeste nivå – en situasjon hvor en vanlig husholdning må punge ut tre ganger så mye som normalt når strømregningen kommer.

Norges Bank skriver i den pengepolitiske rapporten torsdag at terminprisene for nordisk kraft «indikerer at kraftprisene i Norge vil holde seg høye gjennom vinteren 2021/2022».

Terminpriser gir en pekepinn på hva markedet venter av prisutviklingen i tiden fremover.

Les også

Elkem slår alarm om dyr strøm: Ber politikerne begrense krafteksporten

Sentralbanken peker på høyt forbruk av kraft om vinteren, lav fyllingsgrad i vannmagasinene og små lagre av gass og kull i Europa som årsaker til de antatt høye strømprisene i vinter.

Spiser av kjøpekraften

Oppgangen i strømprisene siden sommeren gir seg utslag i sentralbankens forventninger til konsumprisveksten og husholdningenes konsum.

«Høyere elektrisitetspriser bidrar til å redusere husholdningenes disponible realinntekt og trekker ned privat forbruk noe i år og neste år», skriver Norges Bank i rapporten.

Les også

Krever tiltak for å sikre nok strøm: – Nå ringer alarmbjellene

Norges Bank anslår at strømprishoppet vil øke veksten i konsumprisindeksen med 0,5 prosentpoeng i år, og med 0,3 prosentpoeng neste år.

Samtidig beregner sentralbanken en negativ effekt på 0,7 prosent i husholdningenes forbruk neste år.

Venter fortsatt forbruksfest

Det ligger likevel an til en forbruksfest hvis Norges Banks prognoser slår til.

I anslagene legger sentralbanken til grunn at forbruket av varer og tjenester, den største delen av økonomien, vil øke med 9,6 prosent i 2022.

Ifølge sentralbanksjefen er det nemlig andre drivkrefter i norsk økonomi som mer enn oppveier for de høye strømprisene.

– Jeg tenker på den generelle veksten i økonomien, sterk sysselsettingsvekst og etterhvert reallønnsvekst. Energiprisene kommer jo ned igjen.

Olsen trekker også frem at nordmenn har spart store summer under pandemien, som følge av at nedstenging har begrenset mulighetene til å bruke penger.

Les også

Norges Bank jekker opp anslaget for boligprisene i 2022

Ifølge SSB doblet husholdningenes sparing seg i coronaåret 2020, til 257 milliarder kroner fra 127 milliarder i 2019.

– Det betydelig omfanget av oppsparte midler ligger også bak våre anslag på forbruket fremover, og følgelig på utsiktene for økonomien, sier Olsen.

Han sier at sentralbanken har et «detaljert godt regnestykke» på husholdningenes disponible inntekter.

– Så er det alltid usikkerhet om hvordan det som husholdningene ender opp med i disponible inntekter, påvirker konsumet.

– Men det er ikke blant de største usikkerhetsfaktorene som vi peker på, sier Olsen.

Publisert:
Gå til e24.no