Litt mindre optimisme i industrien i august

Optimismen blant innkjøpssjefene i industrien målt ved PMI, er fortsatt på et høyt nivå, selv om det er noe lavere i august. Synet på sysselsettingen stiger derimot til det høyeste siden 2007.

Samlet sett er det fortsatt tegn på økende aktivitet i norsk industri, selv om total PMI er noe lavere i august.
Publisert:

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) viser en nedgang på ett poeng til 62,2 sesongjustert i august, ifølge DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA), som står for undersøkelsen.

Når indeksen bikker over 50 er det et uttrykk for økt aktivitet eller vekst, mens verdier under 50 kan signalisere fall.

Nedgangen kommer etter sterk økning de siste to månedene til det høyeste siden 2017, men da med høy usikkerhet grunnet lav svarandel.

«Samlet sett tyder DNB PMI på at aktiviteten i industrien er økende, og at næringen fortsatt er utsatt for flaskehalser og økende priser på innsatsvarene», heter det i meldingen fra DNB og NIMA.

Høyeste sysselsettingsindeks siden 2007

Underindeksen for sysselsetting er blant de få som stiger i august, med en oppgang til 63,2 poeng fra 61,9 måneden før. Det er det høyeste nivået siden april 2007.

Tall fra SSB viste tidligere på dagen at det har vært en kraftig vekst i sysselsettingen, slik at vi nå er tilbake på nivået fra før krisen, selv om arbeidsledigheten fortsatt er høyere.

Indeksen for leverandørenes leveringstid stiger med 2,3 poeng i august til 82,6. En høyere indeks betyr lengre leveringstid. Det er normalt assosiert med høyere aktivitet, men kan også skyldes økte leveringsproblemer.

Samtidig falt indeksen for lager av innkjøpsvarer med 1,2 poeng til 52,5. Det reflekterer normalt sett økt etterspørsel, og bidrar dermed til en høyere totalindeks.

Ordreinngang trakk mest ned

Indeksen for nye ordre trekker mest ned i august, med et fall på 4,5 poeng til 58,6. Her er nedgangen omtrent likt fordelt mellom hjemmemarked og eksport.

Bedriftene rapporterer også om prisoppgang. Indeksen for innkjøpspriser inngår ikke i hovedindeksen, men stiger 4,4 poeng til 86,4.

«Denne indeksen har vært svært høy siden mai, noe som innebærer at de aller fleste bedriftene har rapporter om prisoppgang på innkjøpte varer.»

Produksjonsindeksen faller med 1,5 poeng til 59,5, og her beregnes det at toppen så vidt er passert.

Sterke vekstsignaler

Handelsbanken skriver i en kommentar at selv om PMI viser forsiktig nedgang i august, er den fortsatt på høye nivåer og gir sterke vekstsignaler.

«Men også her hjemme ser vi fortsatte problemer med flaskehalser. Leveringstidskomponenten er fortsatt skyhøy, et trekk vi fortsatt observerer globalt», skriver meglerhuset.

DNB Markets tror ikke dagens tall vil påvirke Norges Banks rentesetting i særlig grad.

«Totalt sett støtter dataene synet på økt aktivitet i industrisektoren den siste måneden, og antyder at industrien sliter med flaskehalser og prisøkninger på innkjøpsvarer», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i et notat.

Norges Bank har varslet at renten sannsynligvis heves på sitt neste rentemøte 23. september.

Les også

Sysselsettingen tilbake på nivået før krisen, men fortsatt er ledigheten høyere

Publisert:
Gå til e24.no