Dårlig vaksine-nytt for Norge: Pfizer leverer færre doser i juli enn FHI regnet med

Pfizer leverer 400.000 færre vaksinedoser i juli enn FHI hadde regnet med. Det betyr i beste fall 1–2 ukers forsinkelse for når alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

PFIZER: Endringen kan gjøre at tidspunktet der alle over 18 år får tilbud, endres fra slutten av juli til august.
Publisert:

Det ligger an til at Pfizer-leveransen til Norge i juli vil bli på 800.000, bekrefter Pfizer i Norge til VG.

Det får konsekvenser for vaksinasjonsprogrammet, opplyser FHI til VG.

Leveransen er 400.000 færre vaksinedoser enn det som ligger til grunn for FHIs scenarioer – totalt hadde de beregnet at de ville få 1,2 millioner doser i juli.

Pfizer understreker at dette er FHIs estimater og at Pfizers leveringer er stabile i løpet av perioden.

– Det er sterkt beklagelig at vi får en forsinkelse. Samtidig håper vi at Pfizer vil kompensere for dette og vil fortsette å levere i henhold til avtalene og at vi kommer i havn uten at det får altfor negative konsekvenser for når folk får vaksinen, sier sjefen for vaksinasjonsprogrammet, Geir Bukholm til VG.

– Hvor stor forsinkelse blir det?

– Vi ser på dette nå og beregner hvor stor forsinkelse det blir, men vi antar at det kan være snakk om en til to uker.

FHIs siste estimat har vært at alle over 18 år får tilbud i løpet av siste uken i juli. Nå kan det bli første eller andre uke i august.

Det er foreløpig uklart hvorfor leveringene er mindre i juli enn antatt, men Pfizer i Norge bekrefter til VG at det ikke dreier seg om problemer med produksjonen.

FHI regner nå på hvordan de kan redusere forsinkelsen:

– Vi ser på hvordan vi kan kompensere slik at effekten på vaksinasjonsprogrammet blir minst mulig, som å forlenge intervallet mellom første og andre dose tilbake til 12 uker.

– Men 1–2 ukers forsinkelse er inkludert endring av intervall?

–– Det er riktig.

Norges viktigste vaksine

Pfizer er den viktigste coronavaksine-leverandøren til Norge. Dosene fra dem er derfor helt betydelige for at FHIs vaksinemål skal oppnås.

Når Pfizer har meldt om endringer av antall doser, har det som regel vært til det bedre. I april fikk Norge beskjed om at det kommer 2 millioner ekstra Pfizer-doser til landet.

Den gangen sa smitteverndirektør Bukholm at i den grad det har vært avvik fra Pfizer, har de fått melding om flere doser og tidligere leveranser enn avtalt.

I tillegg til Pfizer, bruker Norge også Moderna-vaksinen, men der har leveransene vært langt mer beskjedne. AstraZeneca-vaksinen er vraket, mens Johnson & Johnson tilbys i en tilvalgsordning utenfor FHIs vaksinasjonsprogram. Den ble tatt ut derfra fordi vaksinen hadde lignende dødelige blodpropp-bivirkninger som AstraZeneca.

Publisert: