Debatten om Bergen Engines i Stortinget: – På grensen til hva en statsråd kan tillate seg

I dag får Erna Solberg og regjeringen krass kritikk for behandlingen av Bergen Engines-saken.

Publisert:

Saksordfører Emilie Enger Mehl (Sp) trekker spesielt frem forsvarsminister Frank Bakke-Jensens rolle i saken.

– Noe av kommunikasjonen, spesielt fra forsvarsministeren, har vært misvisende og balanserer på grensen til hva en statsråd kan tillate seg.

– Det er sterkt kritikkverdig at regjeringen har gitt mangelfull informasjon til Stortinget om regjeringens håndtering av saken, sier Mehl.

– På grensen til hva en statsråd kan tillate seg, sier saksordfører Emilie Enger Mehl (Sp). Her i Stortinget med statsminister Erna Solberg.

– Tilfeldige telefoner

Mehl understreker at man ikke kan basere nasjonalt sikkerhetsarbeid på tilfeldige telefoner til departementet, slik det skjedde 11. januar.

– At statsministeren ikke fikk vite om saken fra sine kolleger før hun leste om det i Bergens Tidende, vitner om at regjeringen ikke hadde kontroll, sier Mehl.

Jette Christensen (Ap) peker på at det så sent som i februar gikk opp for regjeringen at nærheten til forsvarsinstallasjoner kunne brukes til sabotasje.

– Det er jo ikke noe som oppsto i februar, sier Christensen.

Kritiserer opposisjonens presisjonsnivå

Michael Tetzschner (H) mener presisjonsnivået i kritikken mot regjeringen ikke er god nok.

– Kritikken bygger på en påstand om at saken ble oppdaget ved en tilfeldighet. Her er det produsert ni rapporter som peker frem mot regjeringens sikkerhetsutvalg. Så ble salget stoppet. Kritikken bygger på en feiloppfatning av hva som trigget saken, sier Tetzchner.

Ikke undersøkt godt nok

Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier at regjeringen ikke visste hvilket bein den sto på.

– Saken kunne fått en annen behandling om regjeringen hadde kommet med tydeligere innrømmelser.

Tybring-Gjedde peker på at Messenger-meldingene mellom en fagdirektør i UD og en direktør i Rolls-Royce inneholder spor man ennå ikke har kommet til bunns i.

– Hvorfor har man ikke undersøkt nærmere hvilken rolle en tidligere Rolls-Royce-ansatt, som nå er kommet til UD, har hatt i saken, spør Frp-eren.

Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Forpliktelse for regjeringen

Audun Lysbakken (SV) mener at «rom for forbedring» og den type formuleringer ikke er godt nok fra statsrådenes side.

– Stortinget tar nå kontroll over det arbeidet som skal skje videre med denne typen saker.

Om fremtiden til Bergen Engines, sier han:

– Når regjeringen har sovet i timen, har regjeringen her en forpliktelse til å sikre bedriften en langsiktig industriell eier.

Møte med Rolls-Royce neste uke

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at regjeringen ikke vet hvilke konsekvenser stansen i salget har for arbeidsplassene ved Bergen Engines.

– Dette er et privat selskap. De må selv svare for hvilke planer de har for fremtiden, sier Nybø.

NFD har hatt flere møter med Bergen Engines. Neste uke skal embetsverket ha et møte med Rolls-Royce for å se på hvilke muligheter som finnes.

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Monica Mæland (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under behandlingen av Bergen Engines-saken i Stortinget fredag.

– Ikke for lang tid

Statsminister Erna Solberg er tydelig på at regjeringen må lære av saken. Blant annet trengs det et tydelig kontaktpunkt hos justisdepartementet for behandling av slike saker, slår hun fast.

– Det tok for lang tid før vi begynte på det arbeidet. Vi ser at det er mangler i det arbeidet vi har gjort, sier Solberg.

Solberg var var også tydelig på hva som gjorde at regjeringen først tok tak i saken.

– Ja, det var en ekstern opplysning som gjorde at vi fikk satt full trykk på dette fra 13. januar, sier Solberg.

Ledelsen i departement kunne da ta tak i informasjonen som kom inn om at dette kunne være knyttet til leveranser til spionskipet «Marjata», sa Solberg.

Samtidig understreker hun at saken uansett ville kommet opp i et annet møte, samme dag.

– Det er ikke uklart om dette ville kommet i gang på andre måter, det har jeg skrevet til Stortinget at det ville, sier Solberg.

Solberg tar ikke kritikk på tidsbruken i saken.

– Stortinget har vedtatt at bedrifter som fanges opp av sikkerhetsloven skal ha en behandlingstid på 60 dager. I Bergen Engines-saken, en bedrift som ikke er listeført, har vi bruk 65 dager. Det er ikke for lang tid. Det ble jobbet på høytrykk fra 13. januar, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg tar ikke opposisjonens kritikk av at det tok lang tid å behandle Bergen Engines-saken.

– Gamechanger fra Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at han tar informasjonsplikten overfor Stortinget på største alvor.

– Mitt svar i spørretimen ble oppfattet feil. Derfor korrigerte jeg, sier Bakke-Jensen.

Han sier imidlertid at han burde ha presisert i spørretimen at saken fortsatt var til behandling.

– Dette er en gamechanger, sier Jette Christensen, som mener at Bakke-Jensen endelig tar selvkritikk.

– Tar du selvkritikk? spør Christensen i en replikk.

– Jeg burde ha vært mer presis, men jeg mener fortsatt at det ikke er gjort feil, svarer forsvarsministeren.

Forsvarsministeren: - Skal skjerpe meg

– Det er nærmest barnslig ikke å ta selvkritikk. Det burde ikke være et slikt barnehagenivå på statsrådsplan, sier Tybring-Gjedde.

Audun Lysbakken (SV) ber Bakke-Jensen komme med et klinkende klart svar på hva regjeringen som helhet vil ta kritikk på i saken.

– Regjeringen har sovet i timen, sier Audun Lysbakken (SV).

– Vi lærer noe hver dag. Hvis jeg ikke høres ydmyk nok ut på dette saksfeltet, så skal jeg skjerpe meg på det feltet. Vi skal jobbe med kompleksiteten hver dag, og så skal jeg gjøre det både mildere, mer følsomt og sensitivt fremover, så representanten blir fornøyd, svarte Bakke-Jensen.

– Hadde ikke systemer

Justisminister Monica Mæland (H) forsikrer i sitt innlegg at regjeringen nå er i gang med å gjennomgå alle læringspunkter fra Bergen Engines-saken.

– Vi skal komme tilbake til Stortinget med svar på de spørsmål utenrikskomiteen reiser av spørsmål.

– Hovedforklaringen på at Bergen Engines-saken utviklet seg slik den gjorde, er at vi ikke hadde systemer som fanget opp varselet. Dette tar vi kritikk på. Dette burde ikke skjedd. Nå er systemene på plass, sier Mæland.

Mæland sier at nye opplysninger fra den eksterne tipseren 11. januar gjorde at saken ble tatt opp ut fra et sikkerhetsperspektiv.

– Her var blant annet «Marjata» nevnt. Opplysningene gjorde at saken kom i et nytt lys og gjorde at vi iverksatte arbeid, sier Mæland.

– Brukte saken til valgkamp

Geir Sigbjørn Toskedal i Kristelig Folkeparti mener på sin side at opposisjonen har brukt saken til å drive valgkamp.

Særlig stiller han spørsmål ved den siste runden i saken, der statsminister Erna Solberg og fire andre statsråder måtte avgi forklaring til Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

– At opposisjonen hadde behov for høring med fem statsråder, PST, etterretning og NSM, selv etter redegjørelse i Stortinget og gradert møte i den utvidede forsvarskomiteen, forteller meg at alt er mulig i en valgkamp, bare en skyver tilstrekkelig tvil og mistillit foran seg, kanskje like mye for å få publisitet som for å få opplyst saken, sier Toskedal.

Han mener tilleggsopplysningene som kom frem i høringen ikke tilførte grunnlaget for saken noe nyttig.

Daddelvedtak

I innstillingen konkluderer komiteen med at regjeringen har opptrådt «sterkt kritikkverdig» i saken. Dette har de kommet frem til etter en åpen høring, der fire statsråder og statsminister Erna Solberg har måttet svare på spørsmål.

Et slikt vedtak kalles gjerne et daddelvedtak. Det er den sterkeste kritikken regjeringen kan bli utsatt for uten at det uttrykkes mistillit.

Les på E24+

Stortinget vil gi Erna Solberg sterk kritikk, men det er fortsatt ubesvarte spørsmål om Bergen Engines

Les også

Stortinget retter hard kritikk mot regjeringen i Bergen Engines-saken

Les på E24+

Mener Erna Solberg må ta grep for å redde Bergen Engines: – Det står masse på spill for Bergen

Les på E24+

Bergen Engines-saken: – Dette er en hard dom over Erna Solberg

Les på E24+

Nekter å fortelle hvem som jobbet med Bergen Engines-saken

Les på E24+

Regjeringen spurte Forsvaret hva salget av Bergen Engines ville koste dem. Svar: Over 150 mill. og tre forsinkede kystvaktskip.

Publisert:
Gå til e24.no