Dette er Terra-skandalen

Har du problemer med å følge med på Terra-saken? Her er en kort gjennomgang.

Publisert:

Finansselskapet Terra Securities slo seg selv konkurs onsdag 28. november. Konkursen kom som følge av en sak som da hadde rullet i en liten måneds tid.

Slik forløp det seg:

Onsdag 31. oktober avslørte Finansavisen at flere mindre norske kraftkommuner hadde tapt minst 100 millioner kroner på investeringer i det amerikanske obligasjonsmarkedet. Investeringene var gjort sommeren 2007.

Kommunene hadde investert totalt 850 millioner kroner. Nordlandskommunene Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes er hardest rammet, men også Bremanger, Vik, Haugesund og Kvinesdal var innblandet.

Kredittilsynet startet umiddelbart gransking av saken.

Det norske finansforetaket Terra Securities hadde solgt investeringsproduktene til kommunene. Det var Citigroup

NYSE

C

, verdens største bank, som hadde sydd sammen produktene. Investeringsproduktene er uhyre kompliserte, og kommunene har åpenbart ikke forstått den høye risikoen ved produktene.

Grunnen til tapene høsten 2007 var uroen på de internasjonale finansmarkedene, tok av i slutten av juli. En klausul i investeringsavtalen gjorde at kommunene måtte spytte inn mer penger, dersom verdien på investeringene falt under 55 prosent av pålydende verdi.

Eksploderte

I september hadde kommunene dekket tap med 84 millioner kroner. Mandag 19. november eksploderte imidlertid saken, da kommunene sa de ikke ville dekke flere tap.

Kommunene rettet samtidig sterkt angrep mot Terra, som de mente ikke hadde informert godt nok om risikoen for å tape penger på produktene. Ordførerne i kommunene krevde at Terra dekket tapene på investeringene.

Torsdag 22. november sa konsernsjef Ola Sundt Ravnestad i Terra-Gruppen at han "beklaget" det som hadde skjedd, uten at han innrømmet feil. De to meglerne, Knut Anders Opstad og Harald Norberg, som hadde solgt investeringsproduktene til kommunene, ble omplassert. Terra satte samtidig i gang en granskning av salgene til kommunene.

Samme dag trakk Sverre Leiro seg fra styret i Terra-Gruppen.

Kavaleriet

Fredag engasjerte kommunene hjelp. Meglerhuset Pareto, advokatkontoret Ræder, Lund & co. og kommunikasjonsrådgiveren Tom Bøe ble leiet inn for å bistå i prosessen.

Financial Times viet også saken en større artikkel.

På formiddagen mandag 26. november hadde kommunene møter både med Pareto og med advokatene. Etter møtene sa kommunene at de hadde bedre kort enn de tidligere hadde trodd. Mandag kveld lovte Terra å dekke deler av tapene. De tilbød også kommunene å bytte ut obligasjonspapirene med andre verdipapirer, som kommunene tidligere hadde investert i.

Kommunene takket tirsdag formiddag nei til tilbudet.

Terra konk

Onsdag 28. november om morgenen opplyser Terra Securities at selskapet har mistet alle sine konsesjoner fra Kredittilsynet. Dermed er det ikke noe grunnlag for videre drift i selskapet, og Terra Securities begjærte seg selv konkurs.

Mandag 10. desember bekrefter de fire kommunene at de har tapt til sammen 380 millioner kroner. Citigroup har nå solgt verdipapirene på vegne av kommunene, og tapene er realiserte.

For eksempel får Narvik kommune får tilbake omlag 5,5 millioner kroner av en investering på 52 millioner.

Erstatning

Nå pågår kampen om verdiene i boet. Bobestyrer sier at det er krav på totalt 804 millioner kroner rettet mot boet, inkludert 772 millioner kroner fra kommunene.

Samtidig forsøker kommunene å få erstatning fra meglerne og ledelsen i Terra.

Fredag 7. desember besluttet Tønsberg tingrett å ta arrest i formuen til megleren Knut Anders Opstad, som sammen med Harald Norberg har solgt obligasjonene til kommunene.

Ledelsen i Terra, blant annet Ola Sundt Ravnestad og Svein Erik Nordand, påstår at de ikke kjente til hva de to meglerne solgte til kommunene.

I Oslo tingrett tirsdag 19. desember sa Norberg at han hadde fått ros av ledelsen og en "klapp på skuldra" for salgsjobben. Det kom også frem at ledelse og styre hadde gått god for produktene.

Publisert: