Fersk NHO-rapport: Handelskrigen bremser veksten også i Norge

Også i Norge merkes konsekvensene av den globale handelskrigen, men foreløpig strever bedriftene med å finne nok arbeidskraft.

NHO: Sjeføkonom Øystein Dørum kutter norske vekstprognoser, men på kort sikt er mangel på kvalifisert arbeidskraft en større utfordring for norske bedrifter enn global handelskrig. Bildet er fra en annen anledning.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Publisert:,

NHO venter at handelskrigen fører til svakere global vekst, noe som også vil trekke ned veksten her hjemme, ifølge den ferske rapporten «Økonomisk overblikk» for andre kvartal.

NHO kutter prognosen for fastlandsveksten i år til 2,3 prosent fra 2,5 prosent i mars-rapporten. De neste to årene spår NHO en vekst på 2,3 og 2,0 prosent, ned fra henholdsvis 2,4 og 2,3 prosent.

«Svakere vekstmomentum og økt usikkerhet rundt oss synes så langt ikke å påvirke stemningen i våre medlemsbedrifter», skriver NHO, men legger til at fremtidsutsiktene er litt lavere blant norske bedrifter.

Stemningen er noe svakere i eksportbedriftene, men fortsatt på plussiden, i likhet med de fleste andre næringer. Det er bare i varehandel og reiseliv som stemningen er «lunken», ifølge NHO.

Sterk sysselsettingsvekst har ført til manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og 38 prosent av bedriftene i NHOs undersøkelse sier dette nå er et stort problem.

– Bedriftene får ikke vokst fordi de ikke får tak i nok arbeidskraft, sier sjeføkonom Øystein Dørum på pressekonferansen.

Les på E24+ (for abonnenter)

Finanstilsynet: Dette skjer med Norge under en økonomisk krise

Forsiktige rentehevinger, høyere boligpriser

NHO tror Norges Bank vil heve renten som varslet til 1,25 prosent i juni, men deretter spår NHO kun én ytterligere heving til 1,5 prosent.

I Norges Banks prognoser fra mars, var rentetoppen 1,75 prosent.

«Selv om usikkerheten omkring det internasjonale bildet synes å ha økt ytterligere noe siden begynnelsen av mai, trekker andre forhold i motsatt retning, så som en større budsjettstimulans, høyere investeringsanslag for oljevirksomheten, og litt høyere prisvekst enn lagt til grunn», skriver NHO.

Høyere renter vil dempe boligprisveksten fremover, mens en god situasjon i arbeidsmarkedet og konjunkturbildet generelt trekker i motsatt retning.

– Forsiktige renteøkninger gir myk landing i boligmarkedet, sier Dørum.

NHO oppjusterer boligprisveksten til 3,6 prosent i år, 2,3 prosent neste år og 2,9 prosent i 2021. Tilsvarende prognose fra mars lød på 1,7 prosent i 2019, og deretter 1,5 og 2,0 prosent.

Les også

Kjerneinflasjonen lå på 2,3 prosent i mai

Bedriftene må tåle sterkere kronekurs

– Kronekursen er svak, men bedriftene må være forberedt på en sterkere krone, sier Dørum til E24.

Kronekursen ligger på historisk svake nivåer mot euro på i underkant av 9,80.

Kronesvekkelsen i etterkant av oljeprisfallet i 2014 ga økt konkurransekraft for norske eksportbedrifter og reiselivsbransjen, men har endret seg lite den siste tiden.

– Når kronen nå har sluttet å svekke seg, så ser vi at stemningen har surnet i reiselivsbransjen. Mens kronefallet ga en boost, så har vi nå et fravær av boost, sier Dørum.

Les også

Norges Bank: Norske bedrifter melder om enda høyere vekst

Les også

Norsk økonomi vokste med 0,3 prosent fra mars til april

Les også

Første heving er ventet i juni

Her kan du lese mer om