Analytiker tror kundekamp kan gi færre rentehopp

Hard konkurranse mellom bankene kan gjøre at renteoppgangen for deg og meg ikke blir like skarp som Norges Bank varsler.

RENTEHOPP: DNB er blant bankene som har justert opp kundenes lånekostnader.
Publisert: Publisert:

Det tror kredittanalytiker Geir Kristiansen. Han møter imidlertid motstand hos andre eksperter.

Da de hevet renten forrige torsdag, skisserte Norges Bank samtidig et løp der styringsrenten skal settes opp totalt seks ganger frem mot 2021.

I 2021 skal den nå to prosent, hvis planen holder.

I forrige uke ble den satt opp fra 0,5 til 0,75 prosent - og flere banker har reagert med å sette opp boliglånsrenten for sine kunder.

Geir Kristiansen

Analytiker Geir Kristiansen i kredittvurderingsbyrået Nordic Credit Rating tror ikke den varslede renteoppgangen vil bli like skarp for boliglånskundene.

– Jeg tror at bankene vil følge renteøkningene i begynnelsen. De første to-tre økningene vil bli fulgt av bankene, sier analytikeren.

Han tror konkurransesituasjonen deretter vil holde bankene tilbake.

– Jeg tror ikke bankene nødvendigvis følger fullt ut når du kommer helt opp til to prosent på styringsrenten. Da vil konkurransen slå ut sannsynligvis, sier analytikeren.

– Det vil bli lettere å få tilstrekkelig avkastning på kapitalen. Det økte rentenivået vil normalt gjøre at konkurransen slår inn mer etter hvert, sier Kristiansen.

Les også: Venter rotterace om lånekundene

– Norges Bank bestemmer

Etter at sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde hevingen av styringsrenten har flere banker svart med å skru opp lånekostnadene til sine kunder.

E24+: Kan du stole på Øystein Olsens pinnsvin-prognose?

DNB var først ut, deretter har flere banker i Sparebank 1-gruppen fulgt på, før Nordea og Sbanken slapp sine rentemeldinger tirsdag. Også andre banker har nå skrudd opp kundenes lånekostnader.

Forvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene.

– Man kan regne med at i denne runden, med den rentehevingen som er kommet, er innslaget nesten en-til-en i boliglånsrenten til folk, sier Gunnar Torgersen, renteforvalter i Holberg Fondene.

Les også: Flere banker setter opp rentene

I motsetning til Kristiansen tror forvalteren at bankene vil følge alle Norges Banks rentehevinger.

– Som hovedregel vil bankene tilpasse seg til Norges Bank. Norges Bank har sagt at renten mest sannsynlig skal opp halvannet prosentpoeng. Da vil jeg anta at det slår en-til-en på boliglånsrenten, men det kan være nyanser rundt dette. Bankene har ganske greie marginer nå. De har nok noe å gå på.

Torgersen minner om at det er Norges Bank som faktisk bestemmer rentenivået til husholdninger og bedrifter.

– Det er viktig å ha med seg at det er Norges Bank som setter nivået på alle renter i Norge. Så har bankene et skjønn rundt denne hovedtrenden, som går på marginvurderinger.

Les også

Gunnvor (70) var trofast kunde hos Sparebank 1 i tolv år – så oppdaget sønnen at hun betalte 4,23 prosent rente på boliglånet. Sparte 22.000 kroner på å bytte bank

Dette bestemmer renten

Styringsrenten er Norges Banks verktøy for å regulere farten i økonomien.

Det betyr at når Norges Bank vil sette opp renten er det for å redusere risikoen for at økonomien etter hvert overopphetes. Under oljenedturen ble renten satt ned for å hindre en krise i økonomien.

Les mer: Første gang på syv år: Olsen hever renten

Styringsrenten er imidlertid ikke det samme som den renten du og jeg må betale, for eksempel på boliglånet.

Analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets.

Boliglånsrenten bestemmes av bankene, men den renten bankene selv må betale for pengene de låner videre til deg og meg påvirkes av styringsrenten til Norges Bank.

Når sentralbanken setter opp rentene vil dermed også bankene etter hvert sette opp sine renter. Selv har Norges Bank skissert en utvikling der boliglånsrenten går fra i gjennomsnitt 2,5 prosent til rundt fire prosent.

– Hovedregelen blir renteøkning

Analysesjef for kreditt i Sparebank 1 Markets, Pål Ringholm, tror bankene generelt vil følge hver eneste renteøkning fra Norges Bank fremover, men at enkelte kan komme til å gi rabatter til lånekunder de gjerne vil ha.

– I enhver bransje er det slik at hvis inntjeningen er helt normal, hverken dårlig eller spesielt bra, og hvis prisen på innsatsfaktoren til de som driver virksomhet øker, da vil alle aktørene under normale forhold også øke kostnadene til sine kunder, sier Ringholm.

– Alt annet holdt likt, at fortjenestemargin til boliglånskunder og makrobildet ser ut som i dag, så tror jeg at hovedregelen er at for hver økning fremover fra Norges Bank vil bankene øke ditto med sine utlånsrenter, sier han.

Les også

Flere banker setter opp rentene

Les også

Sjokkpriser på strøm rammet møbelkjedene

Les også

Advarer mot boliglån med opptil fem prosent rente

Publisert:

Her kan du lese mer om